Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet åbne op
 

åbne op

Kan man bruge udtrykket åbne op? Er det open up fra engelsk der er tillempet det danske sprog?
Nyt fra Sprognævnet, 1999/2, 01.06.1999.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Kan man bruge udtrykket åbne op? Er det open up fra engelsk der er tillempet det danske sprog?

UdråbstegnSvar:

Forbindelsen åbne op er sandsynligvis opstået under påvirkning af det engelske open up. Udtrykket er ikke helt nyt i dansk; det er allerede brugt i 1922 af Johannes V. Jensen i Cimbrernes Tog: man bad Norne-Gæst røre Harpen og .. aabne op for sin Skat af Kundskab.

Ordet op bruges i forbindelse med andre verber end åbne til at angive at noget åbnes eller (helt eller delvis) adskilles i sine enkelte bestanddele (Ordbog over det Danske Sprog, bind 15, 1934). Det drejer sig bl.a. om forbindelserne lukke op, slå op, bryde op, sparke op og låse op. Disse ordforbindelser har sikkert også været medvirkende til dannelsen af udtrykket åbne op.

I mange af de tilfælde hvor åbne op bruges, er op helt overflødigt. Men i andre tilfælde har åbne op en lidt anden betydning end åbne, så åbne og åbne op er ikke helt synonyme udtryk. Det gælder følgende eksempler: "(bilens) store bagdør åbner op til et lastrum, der rummer 1500 liter (Morgenposten 30.1.1977)" "(der blev) igen åbnet op for, at alle ejendomme uanset alder kunne udstykkes (Politiken 23.5.78)" .

Her betyder åbne op noget i retning af 'give adgang til' og kan ikke umiddelbart erstattes af åbne. Op kan virke forstærkende, så åbne op betyder 'åbne på vid gab' eller 'åbne på en voldsom måde'. Men op kan også virke modsat, så betydningen bliver 'åbne på klem' eller overført 'give mulighed for'.

Endvidere kan åbne op betyde 'åbne sig' eller 'blive åben'. Det er fx tilfældet i følgende eksempler: "En blid behandling med massage kan få et menneske til at græde og åbne op (Berlingske Tidende 4.2.1998)" "I starten troede de lokale, at jeg var en flipper, men efter jeg sejlede min båd herop og de så hvordan den var indrettet, begyndte de at åbne op (Berlingske Tidende 10.7.1998)"

Forbindelsen åbne op kan altså bruges og giver god mening i visse sammenhænge, mens det i andre tilfælde er lige så godt eller bedre at udelade op.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 11.05.2017 af Ida Elisabeth Mørch.