Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet som der
 

som der

Er det ukorrekt at skrive som der?
af Ole Ravnholt, Dansk Sprognævns svarbase, 08.05.2006.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Er det ukorrekt at skrive som der?

UdråbstegnSvar:

Det regnes for ukorrekt i de fleste tilfælde, men der er også tilfælde hvor det er korrekt, og der er endda tilfælde hvor det er nødvendigt.

Uddybning:

Ordet som er ifølge Retskrivningsordbogen og alle moderne grammatikker en konjunktion. Det står lige som de andre konjunktioner altid på første plads i ledsætningen. Hvis den er optaget, fx af et spørgende pronomen, kan der ikke være et som. Vi siger ikke jeg ved ikke hvem som kommer, men jeg ved ikke hvem der kommer.

Ordet der karakteriseres i Retskrivningsordbogen som "formelt subjekt", og det står altid på subjektets plads; i ledsætninger er det, som vi lige så, pladsen lige efter konjunktionsleddet. Som og der står med andre ord ikke på samme plads i ledsætningen, og derfor kan de optræde sammen. Der altså ikke noget ulogisk ved at sige:

 1. frugt som der ikke er blevet spist, skal smides ud

Men det hører ikke til den pæne sprogbrug, og derfor regnes det alligevel for ukorrekt. Man kan rette ind ved at nøjes med det ene af ordene:

 1. frugt som ikke er blevet spist, skal smides ud

 2. frugt der ikke er blevet spist, skal smides ud

Somme tider kan begge udelades:

 1. det er en sang jeg kender godt

Forholdet mellem en relativsætning og det led i oversætningen som den er knyttet til, er sådan at det overordnede led kunne have været led i relativsætningen, men selve udtrykket er udeladt der. Dette led er altså i en vis forstand fælles for de to sætninger, og derfor kaldes det "fællesleddet". Hvis fællesleddet skulle have været subjekt i relativsætningen kan man formulere den med der, der jo vikarierer for subjektet, eller med som. Hvis fællesleddet ikke er subjekt, bruger man kun som:

 1. vejen der gik forbi huset, hed Jernbanevej (subj.)

 2. vejen som gik forbi huset, hed Jernbanevej (subj.)

 3. den vej som jeg tog, hedder Jernbanevej (obj.)

 4. ham som vi gav æblet, er alligevel stadig sulten (ind. obj.)

 5. vejen som vi gik ad, hedder Jernbanevej (styrelse)

Hvis der er tale om sideordnede ledsætninger, kan man kun bruge der i den første, men som i de andre:

 1. vejen der går forbi huset, og som hedder Jernbanevej, fører ud af byen

Man kan kende sætninger hvor som der regnes for korrekt, også efter den strengeste traditionelle norm, på to ting:

1. der findes også i den tilsvarende helsætning, dvs. fællesleddet er ikke subjekt i relativsætningen:

 1. der har været mange huller i vejen

2. der kan ikke udelades, fordi sætningen så ville mangle et subjekt:

 1. den vej (som) der har været mange huller i, hedder Jernbanevej

 2. ikke: den vej som har været mange huller i, hedder Jernbanevej

Her kan som ofte udelades, men det er ikke nødvendigt. Sætningen er korrekt med som der.

I parentetiske relativsætninger kan som udelades hvis fællesleddet er subjekt og subjektspladsen er udfyldt med der, ellers ikke:

 1. Jernbanevej, der har været meget hullet, er blevet repareret

 2. Jernbanevej, som har været meget hullet, er blevet repareret

 3. Jernbanevej, som jeg har været meget træt af, er blevet repareret

 4. * Jernbanevej, jeg har været meget træt af, er blevet repareret

I andre tilfælde kan som ikke udelades, og så er sætningen kun korrekt hvis begge ord er der. Hvis der findes i den tilsvarende helsætning og fællesleddet ikke er subjekt i den parentetiske relativsætning, er både som og der nødvendige:

 1. Jernbanevej, som der har været mange huller på, er blevet repareret

 1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 07.01.2015 af Ida Elisabeth Mørch.