Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: tot

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. tot sb., -ten, -ter, -terne; en tot hår; ryge i totterne på hinanden
2. tot ubøj. adj. (OM TOV E.L. strammet helt til); hale tot
3. tot: ligge tot (ligge død)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

tot1 substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -ten, -ter, -terne [ˈtʌd] norrønt þáttr, tysk Docht 'væge'; dannet til en rod med betydningen 'flette' 1 lille dusk eller sammenfiltret klump af fx hår, græs eller tekstilfibre 1.a overført noget der har form som en tot • fx om sky på himlen ryge i totterne på hinanden overført komme op at slås eller skændes komme op at tottes tot2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, - [ˈtʌd] fra tysk tot 'død' strammet helt til slæk totte1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈtʌdə] samle i totter; samle sig i totter – sjældent tottet komme op at tottes komme op at slås eller skændes ryge i totterne på hinanden totte2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈtʌdə] afledt af adjektivet tot 'strammet (næsten) til det yderste (om tov)', fra engelsk taut, middelengelsk toght, præteritum participium af middelengelsk togen 'trække' hale et tov el.lign. stramt til totne slække

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • tot: tjavs, lok, tave, dusk, trevl
  • tot: stram, stiv

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Tot,1 I. Tot, en ell. (sj.) et (Branner.DK. 230. Larsen-Ledet.LK.I.191). (nu dial. Totte. Moth.T146. Cit.1779.(EllenAndersen. Som man klædte sig.(1939).20). jf. vAph.(1759). Esp.367). flt. -ter ell. (nu dial.) -te (Moth.T 146. HCAnd.BCÆ.I.246. Flemløse.124. Brenderup.§158. jf. Feilb.). (ænyd. tot(te), sv. tott (
Tot,2 II. Tot, en. flt. -ter. (sv. no. tott (i sv. tummetott, no. tommeltott), oldn. tottr (som tilnavn), jf. sv. dial. totta, lille pige, dukke, tottel, kort, tyk mandsperson; sideform til Tut; jf. Tommeltot; talespr., dial.) 1) (l. br. i alm. rigsspr.) d. s. s. Tommeltot. Handsketot. OThyreg.B.144. 2) betegnelse for en lille person
Tot,3 III. Tot, en. (nu ikke i rigsspr. Totte. jf. vAph.(1759). Tat, Taat ofl. Rask. FynskeBS.65. JHSmidth.Ords.161. FDyrlund.Uds.32. Esp.349. CReimer.NB.224.272. Feilb. LollO.601. jf. MDL.589. sml. Tat og Aaletat(te)). flt. -te(r) ell. (dial.) -e(r). (sv. tåt, no. tått, oldn. þáttr, ty. docht, væge (mnt. ducht;
tot,4 IV. tot, adj. (no. tott; fra eng. taut, meng. toght, perf. part. af meng. togen, trække (eng. tow), jf. holl. togen, oldn. toga; besl. m. II. Tog, I. Tov osv.; jf. IV. totne og I. tove; især sømandsudtryk) om tov olgn.: strammet (næsten) til det yderste; (helt) stiv; stivhalet; især som præd. i forb. som være
tot,5 V. tot ell. (oftere skrevet) todt, adj. (fra ty. tot (todt); jf. Totenschlæger) død. (soen) blev fundet tot og kaput en morgen. NisPet.Dagtyve.(1941).18.   (jæg.) dels anv. som raab ved vildtets fald; dels (overf.) som befaling til hunden: dæk! DJagtleks.1303.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Alle islændingesagaer i nye danske oversættelser
Præsentation af Nordens hidtil største oversættelsesprojekt af de islandske sagaer