Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: skarp

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. skarp sb., -en (æg på kniv e.l.); skarpen på en kniv
2. skarp adj., -t, -e; en skarp kniv; skarpt lys; skyde med skarpt

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

skarp adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -t, -e; -ere, -est [ˈsgɑːb] norrønt skarpr, oldengelsk scearp; af en rod med betydningen 'skære' 1 med en æg eller kant der er velslebet, hvæsset eller fra naturens hånd tynd, og som kan skære, eller som man kan skære sig på hvas sløv 1.a som ender i en tynd spids som kan rive, flænse eller skære 2 aggressiv og pågående; streng eller hård • om ytring eller (verbal) handling brysk | hvas | skrap 3 med tydelige omrids, kontraster eller forskelle; let at se eller erkende tydelig | klar 3.a kantet eller markeret, fx pga. magerhed • om fremspringende legemsdel markeret 4 som virker meget voldsomt og evt. ubehageligt på sanserne • om lys, lyd, lugt, smag m.m. stikkende | barsk gennemtrængende 4.a som substantiv fælleskøn glas spiritus – uformelt bitter 5 som sanser eller opfatter tydeligt; nøje eller omhyggelig • om sanser, sansning m.m. årvågen | levende | vågen | opmærksom 5.a overført intelligent; skarpsindig 6 som danner eller beskriver en forholdsvis brat bue brat 7 med stor intensitet eller kraft; hurtig, energisk og vedholdende 8 som er beregnet på at skade • om ammunition el.lign. løs der skal skarp lud til skurvede hoveder talemåde det kan være nødvendigt at bruge skrappe midler over for særlig vanskelige personer have en skarp tunge overført tale hårdt og direkte og med hvasse, kritiske bemærkninger ikke den skarpeste kniv i skuffen overført ikke særlig god, klog eller dygtig – kendt fra 1999 på det skarpeste meget kraftigt • om protest, afstandtagen, advarsel m.m. på det kraftigste servere i skarp sovs overført fremvise i udfordrende, kritisk eller udleverende belysning; udsætte for andres kritik, latter el.lign. gennem en fremstilling i tekst, tale, billeder osv. skarp ammunition ammunition med krudtladning og projektil, fx til brug i krig skarp parentes 1 = kantet parentes 2 parentes i formen < >, bl.a. brugt i formler og andre former for formelt sprog • også om det enkelte tegn skarp pris pris som sælgeren anser for meget fordelagtig for køberen, men som sælgeren ikke eller nødig vil sætte ned skarpt forfulgt af overført hurtigt efterfulgt af (med hensyn til rækkefølge) skarpt hjørne overført rund fødselsdag, jubilæum el.lign. som det evt. kan være ubehageligt at få markeret idet man derved mindes om tidens ubønhørlige gang skarpt skud patron med projektil krigsammunition | skarp ammunition stille skarpt 1 indstille eller tilpasse en linse på et kamera eller en anden optisk indretning så motivet fremstår klart og tydeligt 1.a overført rette særlig opmærksomhed eller interesse mod en person, et bestemt emne el.lign. fokusere svigermors skarpe tunge stueplante der har rosetstillede stive, mørkegrønne og lancetformede blade med lyse tværstriber • tilhører familien Dracaenaceae Sansevieria trifasciata | bajonetplante

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • skarp: sleben, bidende, bitter, hård, bidsk, hvas, skrap, spids, grel, skingrende, jf. spydig

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Skarp,1 I. Skarp (VSO. D&H. Glahder.Retskr.) ell. Skarpe (Moth.S253. vAph.(1772). III. UfF.(Sjæll.,Loll.)), en. (i bet. 2 ogs. Skarp, et. Harboe.MarO. Funch.MarO.II. 117). næsten kun brugt i best. f.; flt. (i bet. 2; l. br.) -er (Larsen). (ænyd. skarpe; substantivisk anv. af (ubest. og best. f. af)
Skarp,2 II. Skarp, et. flt. d. s. (Sal.2 XVIII.970) ell. (l. br.) -er (DagNyh.19/9 1892.3.sp.6). (til III. skarp 2.2; jf. ty. das scharf)  projektil; kugle; dels brugt koll., dels om det enkelte projektil. Krudets og Skarpets Langning og Uddeeling (under kamp). SøkrigsA.(1752).§391. Canonen forsynes med Krud, Skarp og Forladninger.
skarp,3 III. skarp, adj. Høysg.Anh.19. intk. og adv. -t ell. (dial. og undertiden dagl.) d. s. (et skarp Land. Pflug.DP.759. Slaget var skarp. CPRothe.MQ.II.456. skarp Skib. SøLex.(1808). som adv.: Moth.S251. Kraft. (KSelskSkr.VI.116). POWalløe.Dagb.117. jf. Kort.161f. Flemløse.138)   poet. (arkais.), egl. akk. m. ent.
Skarp,1 I. Skarp (VSO. D&H. Glahder.Retskr.) ell. Skarpe (Moth.S253. vAph.(1772). III. UfF.(Sjæll.,Loll.)), en. (i bet. 2 ogs. Skarp, et. Harboe.MarO. Funch.MarO.II. 117). næsten kun brugt i best. f.; flt. (i bet. 2; l. br.) -er (Larsen). (ænyd. skarpe; substantivisk anv. af (ubest. og best. f. af)

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 2. Tegn
De gældende retskrivningsregler om de almindelige og de særlige tegn

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

artist
I radioen hørte jeg en programvært omtale nogle musikere og sangere som artister. Kan ordet virkelig bruges sådan?
det må jeg give ham!
Jeg er ofte stødt på udtrykket det må jeg give ham som betyder nogenlunde det samme som 'det må jeg lade ham', men jeg kan ikke finde det i nogen ordbøger. ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Bandeord
Hvem bestemmer hvad der er bandeord?

SprogbrevetDR

Kort
af Jørn Lund, december 1986
Retorik
af Jørn Lund, december 1990
Ekstremt
af Jørn Lund, november 1992
Kort
af Jørn Lund, december 1993
Undskyld
af Jørn Lund, november 1994
Udtale
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1989
Udtale
af Jørn Lund, oktober 1989
Geografi
af Erik Hansen, februar 1991
Dansk og fremmed
af Erik Hansen, marts 1992
I eller på Skagen?
af Erik Hansen & Jørn Lund, august 1992
Udtale
af Jørn Lund, december 1992
[1]

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Den skarpeste kniv i skuffen
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 10. februar 2007
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...
Bakke op og bakke ned
af Henrik Lorentzen, Politiken, 16. juni 2007
Det glatte lag
af Henrik Lorentzen, Politiken, 7. april 2007
Et gammelt pendulord
af Henrik Andersson, Politiken, 3. februar 2007

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Jysk i dansk
af forsker Ole Ravnholt, Jyllands-Posten, 18. august 2009

Temaer

Ordsprog

Talemåder og andre faste vendinger
Den stil og form som ordsprogene har (jf. Ordsprogets stil og form), er med til at adskille dem fra andre typer af faste vendinger. Men grænsen kan være hårfin ...

Udtale

Lars Brink — Hvordan undersøger man udtale?
Artiklen "Hvordan undersøger man udtale?" er en del af temaet om udtale.

Leg og lær

Ordmuseum

Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid
Garversprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (garv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...
Biavlersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (biavl.), der angiver at ordet har været brugt ...
Handelsudtryk
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56), markeret med en merkurstav, hvilket betyder at ordet er et handelsudtryk
Kurvemagersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kurv.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Murersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (mur.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Gammeldags sprog
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (gl.), der angiver at ordet anses for at være gammeldags sprog
Bogtrykkersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (bogtr.), der angiver at ordet har været brugt ...

Nyheder

Nyheder

Oversættelse af bestsellerforfatter foregår under skarp overvågning
Forlaget Transworld Publishers tager ingen chancer når det kommer til at sikre manuskriptet til en længe ventet roman.
Kronik om kommende dansklæreres sproglige mangler
En kronik i Politiken retter skarp kritik mod de kommende dansklæreres sprogfærdigheder.
Kronik om danskernes sproglige dovenskab
Kronik kritiserer danskernes ligegyldighed overfor korrekt sprogbrug og distinkt udtale.
Flere smuttere på sproget.dk
Vi har tilføjet flere eksempler på drilske ord og talemåder der lyder rigtigt, men hvor et eller flere ord alligevel adskiller sig fra det oprindelige udtryk.
Prøv dine scrabble-evner af til DM i scrabble
For tredje år i træk afholder Dansk Scrabbleforening DM i scrabble, og du kan stadig nå at være med.
Ny bog: "Dansk i nullerne. 50 sproglige diagnoser"
Jørn Lund stiller i sin nye bog skarpt på det danske sprog i årtusindets første årti, hvor vi powernappede og -shoppede, googlede og bloggede på livet løs, ...
Pressemeddelelse fra Ga-Jol
Nyt sprogprogram på DR P1: Klog på sprog
Den 4. marts lancerer DR P1 et nyt ugentligt sprogprogram med DR-journalisten Adrian Hughes som vært.
Ny konferencerapport fra Dansk Sprognævn om moderne importord
Bind 6 i Sprognævnets konferenceserie udkommer den 25. november 2019 og har fokus på den fremmedsproglige påvirkning af dansk.
Varsler i dialekterne
Den dialektale Ømålsordbog rummer bl.a. beskrivelser af varsler fra gammel tid.
Danskerne er verdens bedste
Education First (EF) er klar med den årlige rapport om engelske sprogfærdigheder i verden. Og Danmark springer fra en femte- til en førsteplads over de lande ...
[1]