Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: radius

Mente du: radium
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
radius sb., -sen el. radien, radiusser el. radier, -serne el. radierne

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

radius substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) radien eller -sen eller (uofficielt) -en, radier eller -ser, radierne eller -serne [ˈʁɑˀdjus] • bestemt form singularis, radien: [ˈʁɑˀdjən] • pluralis, radier: [ˈʁɑˀdjʌ] fra latin radius 'stav, stråle' 1 (længde af) linjestykke fra centrum til periferi i en cirkel, evt. den cirkel hvori et plan skærer en kugle eller en cylinder • radius er halvt så lang som diameteren 1.a overført den afstand fra et bestemt punkt som noget foregår eller nogen virker inden for

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Radius Radius, en. best. f. radien; flt. radier ell.  m. lat. form radii (JBaden.FrO.). (fra lat. radius, stav, straale; jf. radiere, Radio; mat.) en ret linie fra en cirkels (en kugles) centrum til dens periferi (overflade); en halv diameter; ogs. (i forb. som største, mindste radius) om ret linie fra en regelmæssig mangekants (en polygons) centrum til den omskrevne, henholdsvis den indskrevne cirkels periferi (jf. Mil TeknO.). Sylvius.Geom.20. Hjelmslev.Den lille Geometri.(1926).17.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Artikler mv.

Temaer

Leg og lær