Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: røv

Mente du: røv-| røve| -røv| øv | se flere forslag | drøv| rød| bøv| døv| løv| rav| rev| riv| rov| ræv| røg| røn| rør
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
røv sb., -en, -e, -ene

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

røv substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -e, -ene [ˈʁɶwˀ] norrønt rauf egentlig 'hul, åbning'; beslægtet med rov og røve 1 menneskets bagdel; ende – uformelt mindre uformelt rumpe | numse 2 bruges som skældsord til eller om en person der har behandlet én usselt og illoyalt ad røven til særdeles dårligt – uformelt anbringe (placere, sætte, ..) bagdelen (røven, rumpen) i klaskehøjde overført selvforskyldt komme i en situation hvor man meget nemt kan blive udsat for kritik og negative reaktioner fra omgivelserne • fx ved at udtale sig åbent i en sag – uformelt smæk | øretævernes holdeplads en bar røv at trutte i ikke noget som helst; absolut ingenting – uformelt grine (arbejde, ..) sin røv i laser grine (arbejde, ..) særdeles meget – uformelt gå op og ned som kong Volmers røv eller se ud som kong Volmers røv (i måneskin) slang bruges om noget der er ujævnt, eller om et stykke arbejde der er dårligt udført gå/ryge på røven 1 falde så man lander på enden – uformelt 1.a overført blive meget betaget eller imponeret af noget (eller nogen) 1.b overført gå fallit han (hun, ..) snakker, og røven går han (hun, ..) snakker ualmindelig meget og mest om ligegyldige ting – uformelt have bly i røven overført være meget langsom – uformelt have ild i enden (røven, ..) overført fare omkring; være meget foretagsom – uformelt have ild i rumpen have krudt i røven overført fare omkring; være meget foretagsom – uformelt have ild i røven have kviksølv i enden/røven overført være rastløs og i konstant bevægelse – uformelt have ondt i røven være forarget, vred eller misundelig over noget – uformelt have røven fuld af penge være meget rig – uformelt have røv i begge ender være ualmindelig dum – uformelt hvis og hvis min røv var spids bruges for at afvise samtalepartnerens forbehold og bekymrede forestillinger om fremtiden – uformelt hænge med røven i vandskorpen befinde sig i en meget kritisk situation, fx være lige ved at gå konkurs – uformelt i bar røv og viklers ydmyget og latterliggjort; klædt af til skindet – uformelt i hoved og røv overført (alt) for meget; i (alt) for høj grad i røven på (lige) bagved; i hælene på – uformelt knokle (arbejde, ..) røven ud af bukserne knokle (arbejde, ..) meget hårdt – uformelt kold i røven fuldstændig ligeglad og upåvirket – uformelt kold som en brøndgravers røv upåvirket og ligeglad; nøgtern og objektiv • udtrykket blev gjort kendt af sportsjournalisten Magnus Simonsen – kendt fra 1959, uformelt iskold lette røven/rumpen rejse sig for at udføre et forehavende – uformelt lukke røven tie stille; holde mund – uformelt holde kæft min (bare) røv bruges for at udtrykke at man afviser noget kraftigt (fx et løfte eller en undskyldning) og slet ikke tager det alvorligt – uformelt op i røven det er fuldstændig lige meget – uformelt rende i røven 1 bruges som udtryk for at man totalt afviser en anden persons meninger eller ønsker – uformelt 2 følge i hælene på nogen (hele tiden) ris til egen røv (bagdel, ..) det at noget man har sagt eller gjort, får ubehagelige følger for én selv røven af fjerde division den der kommer sidst; mindreværdig person eller noget af ringe kvalitet – uformelt, spøgende røv og nøgler bruges for at udtrykke at noget er irriterende, tåbeligt el.lign. – uformelt skrive (spille, ..) røven ud af bukserne på nogen overgå en anden i kunsten at skrive (spille, ..) – uformelt slikke i røven fedte eller lefle for; indynde sig hos – uformelt sparke røv være fremragende; være helt i top – kendt fra 1995, uformelt stoppe skråt op eller stoppe op i røven lade være med noget stikke skråt op sur røv bruges om en meget uheldig eller ærgerlig situation surt show sutte røv være meget dårlig, negativ eller ubehagelig – kendt fra 1998, uformelt sutte tage røven på snyde, narre; føre bag lyset – kendt fra 1968, uformelt tung i røven langsom; sen i optrækket – uformelt være på røven mangle penge; have alvorlige problemer – uformelt mindre uformelt være på spanden | mere uformelt være på skideren -røv sidsteled (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i substantiv fælleskøn: -en, -e, -ene [-ˌʁɶwˀ] 1 bruges nedsættende og hånende om en person man ikke bryder sig om 2 se røv røve verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈʁœːvə] norrønt reyfa 'rive hul i, plyndre', oldengelsk reafian; af en rod med betydningen 'bryde, sønderrive', jævnfør rov, røv 1 stjæle fra nogen med (trusler om) vold; begå røveri 1.a bestjæle med (trusler om) vold; udsætte for røveri – kendt fra 1970, denne brug regnes af nogle for ukorrekt

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • røv: se bagdel

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • bar røv og dolk bar røv og dolk sbforb. (1996) splitternøgen
  • kold som en brøndgravers røv kold som en brøndgravers røv forb. (1959) helt ligeglad og upåvirket, koldblodig; iskold
  • krydre røv krydre røv forb. (1997) (slang for) lave ingenting; drive den af
  • røv røv
  • røv- røv- (1966) (øget brug som forstærkende førsteled) meget, særdeles
  • røv til bænk-undervisning røv til bænk-undervisning
  • røv til bænk(-), røv til sæde(-) røv til bænk(-), røv til sæde(-) forb. (1998) (om traditionel pædagogik og undervisning)
  • sparke røv sparke røv vbforb. (1995) have gang i den

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Røv Røv, en. flt. (l. br., undt. i bet. 3) -e (Moth.R174. Amberg. jf. Feilb.) ell. (dial.) -er (LollGr.44). (glda. røf i bet. 1, æda. røf, hul (Harp.Kr.30. jf. næsæ røf, næsebor. smst. 13), oldn. rauf; til oldn. rjúfa, bryde, rive hul i; jf. Rov, II. røve    dial. ell. vulg., sml.

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Typiske problemer

Bindestreger
Bindestregens hovedformål er at binde to eller flere ord sammen. Men man bruger også bindestreg ved deling af ord ved linjeskift.
Bindestreger · uddybning
Sådan løser du dine problemer med bindestreger
Orddeling · uddybning
Detaljeret gennemgang af hvordan man deler ord ved linjeskift

Artikler mv.

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Båtnakke
Er Den Danske Ordbogs forklaring af "båtnakke" forkert?

SprogbrevetDR

Kort
af Erik Hansen, februar 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
Tak for røv og nøgler
af Lars Trap-Jensen, Politiken, 28. maj 2008
Fra 'stinge røv' til 'med røven i vejret'
af Ebba Hjorth, Politiken, 3. marts 2007
Fra 'stinge røv' til 'med røven i vejret'
af Ebba Hjorth, Politiken, 3. marts 2007
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...

Sproget – Jyllands-Postens sprogklumme

Fuck ordbogen!
af informationsmedarbejder Jørgen Nørby Jensen, Jyllands-Posten, 13. april 2013

Temaer

Bandeord

Hvad er et bandeord?
Bandeord virker forstærkende og bruges til at udtrykke følelser. "Luder" er ikke et bandeord, men et skældsord: De to typer af "grimme" ord forveksles ofte
Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Varianter af ordsprog
Som det beskrives i "Hvad er et ordsprog", har ordsprog en fast form som ikke skal aktualiseres, og som dermed — modsat eksempelvis talemåder — ikke kan bøjes ...

Sproget på de digitale og sociale medier

Hashtags og emojier
Hashtags og emojier bruges som virkemidler bl.a. for at kompensere for kropssprog, mimik og tonefald

Leg og lær

Ordmuseum

Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid

Nyheder

Nyheder

Nyt nordisk bandeordsnetværk
Det nye bandeordsnetværk, SwiSca, har fået sin egen hjemmeside.