Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: net

Mente du: net.| et| ne| bet | se flere forslag | -et| ned| det| jet| let| nat| neg| nem| nev| not| ret| nej| n'te| nt.| -ne
Mangler du et ord i vores ordbøger? Send os et ord.

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
1. net sb., -tet, net, -tene
2. net adj., -te (pæn)

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

net. forkortelse (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) = netto nt. brt. net1 substantiv, intetkøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -tet, -, -tene [ˈnεd] norrønt net, oldengelsk nett; den moderne form er udviklet af gammeldansk næth, neth under indflydelse fra nedertysk nett (den lydrette form findes i jysk ned 'fiskegarn') 1 tråd, snor eller garn som er knyttet sammen til en større flade i et system af større eller mindre masker 1.a redskab af sammenknyttet tråd, snor el.lign. til fangst af dyr, især fisk, fugle og insekter garn 1.b (indkøbs)pose som er syet af et materiale af sammenknyttet snor eller af tyndt stof, fx nylon 1.c sport stormasket stof som er udspændt omkring et mål på en boldbane eller mellem de to halvdele af fx en tennis- eller volleyballbane 1.d overført forgrening af fx årer, rynker eller bladribber 1.e = edderkoppespind 1.f = sikkerhedsnet 2 overført bruges i udtryk for det at være i stand til at fange nogen eller udøve magt over nogen 3 system af forbindelser, fx konkrete i form af ledninger eller veje eller organisatorisk i form af formaliseret kontakt mellem virksomheder el.lign. som har fælles interesser netværk 3.a it et antal computere og evt. andre elektroniske apparater som er forbundet med hinanden med henblik på deling eller udveksling af data – kendt fra 1991 netværk 4 it kortform af internet det mørke net krypteret del af internettet der giver brugerne mulighed for anonymt at hente og dele ulovligt materiale, handle med våben og narkotika og organisere kriminelle handlinger – kendt fra 2002 det mørke internet | det dybe net net2 adjektiv (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -, -te; -tere, -test [ˈnεd] fra tysk nett, af latin nitidus 'skinnende' 1 nydelig i udseende og fremtoning – gammeldags eller spøgende pæn 2 ordentlig med hensyn til opførsel og socialt tilhørsforhold – gammeldags eller spøgende pæn 2.a god; tilfredsstillende • om resultat 3 betydelig; stor • især om beløb -ne suffiks (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) i verbum: -r, -de, -t [-nə] norrønt -na, gotisk -nan betegner at noget gradvis forandres, får et nyt udseende, overgår til en ny tilstand, el.lign. -e nette1 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈnεdə] gøre pæn og nydelig; gøre i orden nette2 verbum (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -r, -de, -t [ˈnεdə] 1 sport sende en bold i nettet; score (mål) – uformelt 2 it tilslutte sig internettet – kendt fra 1995 2.a it bevæge sig rundt på internettet og søge oplysninger surfe

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • net: pæn, tækkelig, sirlig, pyntelig, renlig, ordentlig, pletfri, proper, nydelig, påkikkelig, artig

Nye ord i dansk Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/noid
  • net net sb. (1991) (ny brug i elektronisk teknologi) computerbrugeres kommunikationsvej

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Curtain net, subst. flt. -s. (eng., af curtain, gardin (jf. Kurtine) og net, net; tekstil.)
åbent, mønstervævet gardinstof. Curtain Nets stryges ikke. Const.Kogeb.324(om curtain nets gardiner, jf. Stores). Gardintøjer (saakaldte Curtain Nets o. desl.). Lovtid.1908.385. Sterm.Textil.(1937).132. jf.: Gardintøjer, curtainnetvævede.
Net,1 I. Net, et. Høysg.AG.35. flt. d. s. ell. (nu kun dial.) -ter (Moth.N51. Reiser. I.262. Handels- og Industrie - Tid.1804.83. Funch.MarO.II.34. Feilb.) ell.  -te (Moth. N51 u. Netnâl). (æda. net, næt (Harp.Kr. 180), oldn. net, ty. netz, eng. net, got. nati; besl. m. II. Not og Nælde  
Net,2 II. Net, en, et. se I. Nitte.
net,3 III. net, adj. Høysg.AG.70. (ænyd. d. s.; fra ty. nett, jf. fr. net, ital. netto (se netto); af lat. nitidus (se nitid); jf. netop, II. nette) 1) m. h. t. ydre egenskaber: som gør et tiltalende indtryk ved udseende, ydre fremtræden olgn.; især som et rosende udtryk af ret begrænset karakter: af et (ganske) tiltalende ydre,
Nitte,1 I. Nitte, en. Funch.MarO.II.99. Hannover.Tekn.301. (især fagl. Nit, en ell.   et (Moth.N64). . JPJac.(1924).II.233. PolitiE.Kosterbl.18/91922.2.sp.2. tidligere og endnu ofte fagl. udtalt m. mere aaben vokal: , jf. skrivemaaden Net. Moth.N64(Nêt). MilTeknO.). flt. -r. (sv. nit; fra ty. niet(e), nt. need
netop  netop, adv. næ̀t òp. Høysg. AG.100. (i 18. aarh. alm. i to ord net op, se ndf.). (sv. dial. nättopp, knap, næppe, no. dial. nettupp, akkurat, ganske; af III. net 5 og op) 1) egl.: helt, lige op til et maal, men heller ikke mere; saaledes at noget lige er tilstrækkeligt, lige slaar til (men heller ikke mere

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Retskrivningsregler

§ 23. Substantiver på -el, -en og -er
De gældende retskrivningsregler om særlige stavemåder ved bøjning af ord der ender på -el, -en og -er
§ 12. Store og små bogstaver i proprier
De gældende retskrivningsregler om stort eller lille bogstav i navne

Ordlister

Stort eller lille begyndelsesbogstav
Slå bestemte ord og emneord op, og se om de skal med stort eller lille begyndelsesbogstav
Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

en eller et nem-id
Den Digitale Signatur har fået et nyt navn, nemlig nem-id. Vi er nu kommet i tvivl om om det hedder en eller et nem-id i sætninger som den følgende: ”For at ...
Internet el. internet
Jeg har tidligere spurgt jer om det hedder Internet eller internet. Dengang svarede I at Internet opfattes som et egennavn og derfor skrives med stort ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Ringevæsen
Hvad betyder "ringevæsen"?
Overhænde
Hvorfor kan ordet "overhænde" ikke slås op i danske ordbøger?
Fiskeskib eller fiskerskib?
Hvilken stavemåde er korrekt: "fiskeskib" eller "fiskerskib"?

SprogbrevetDR

Udtale
af Erik Hansen, januar 1986

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Net — et nyt pendulord
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Net — et nyt pendulord
af Kjeld Kristensen, Politiken, 5. maj 2007
Sprogligt — Politikens sprogklumme
"Sprogligt" udkom som en fast ugentlig klumme i Politiken fra 7. oktober 2006 til 25. juni 2008 og blev skrevet af medarbejdere ved Det Danske Sprog- og ...

Temaer

Leg og lær

Ordmuseum

Fiskersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (fisk.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Soldatersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (soldat.), der angiver at ordet har været brugt af ...
Smedesprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (smed.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Jægersprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (jæg.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Kogekunstsprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (kog.), der angiver at ordet har været brugt indenfor ...
Landbrugssprog
Ordene på denne side optræder i Ordbog over det danske Sprog (1918-56) med den redaktionelle forkortelse (landbr.), der angiver at ordet har været brugt ...
Ord der allerede var gamle i gamle dage
Ord der ikke har været brugt i rigtig lang tid

Nyheder

Nyheder

Et net af ord
Professor Bolette Sandford Pedersen holder tiltrædelsesforelæsning 16. december.
Nyt dansk-islandsk-sprogværktøj gået i luften
Onsdag den 27. oktober blev det nye dansk-islandske sprogværktøj www.frasar.net taget i brug.
Det danske sprog og den digitale udvikling
Hvis det danske sprog skal overleve i den digitale tidsalder, kræver det øjeblikkelig handling.
Melodi Grand Prix: Modersmålet sejrer
I år synges et rekordhøjt antal sange på deltagernes nationalsprog.
Sprogteknologisk workshop på KU
31. oktober arrangerer Center for Sprogteknologi en workshop.
Fælles mål for dansk som andetsprog
Den 26. marts afholdes konferencen: Sprog, kultur og samfundsforhold for lærere, skoleledere, konsulenter m.fl.
DR's Sprogpris går til Jón Kaldan
Journalist Jón Kaldan får fredag den 9. november overrakt DR's Sprogpris af DR's radiodirektør Leif Lønsmann.
Norsk sprogdag 2012: "Språket – er det så nøye?", dvs. "Er det så vigtigt med sprog – egentlig?"
Norges sprogdag 2012 fejres i dag i Oslo Konserthus.
Norsk sprogdag 2010: "Språk på liv og død"
Norges sprogdag 2010 fejres i dag i Oslo Konserthus.
Oplæg om ny nordisk netordbog for børn
Seniorforsker ved Dansk Sprognævn Pia Jarvad er hovedredaktør på ordbogen og holder den 23. november 2011 foredrag i LEDA om det nye tiltag til nordiske børn.
Foredrag i Selskab for Nordisk Filologi
”Digital humaniora på gammeldansk” er emnet for aftenens foredrag.
[1]