Du er her: Forside

Søgeresultat

Du har søgt efter: genre

Ordbøger

Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn

Gå til ordbogens hovedside: dsn.dk/ro
genre sb., -n, -r, -rne (type, form); den klassiske genre

Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ddo

genre substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -n, -r, -rne [ˈɕɑŋʁʌ] via fransk fra latin genus (genitiv generis) 'slægt, art' 1 afgrænset delområde, især inden for litteratur, billedkunst og musik, kendetegnet ved bestemt indhold, form, stil el.lign. 1.a overført område der har visse karakteristiske træk kategori den lettere/lette genre område inden for musik, litteratur el.lign. der lægger vægt på det harmoniske, ukomplicerede og underholdende • fx lystspil, popsange og triviallitteratur

Dansk Synonymordbog

Læs mere om ordbogen: Det du søger i
  • genre: art, måde, stil, vis, facon, manér, slags

Ordbog over det danske Sprog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Gå til ordbogens hovedside: ordnet.dk/ods
Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: Ordbog over det danske Sprog er en historisk ordbog, som indeholder former der IKKE nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.
Genre  Genre, en,  et (Heib.Pros.VI.251. CVSmith.HolbergsLevnet.(1858).195). flt. -r. (laant i beg. af 19. aarh. fra fr. genre, slægt, art, slags m. m., af lat. genus (gen. generis), se II. general; især Skriftsprog eller litterært påvirket talesprog, jf. dog Feilb.) i egl. (æstet.) bet.: afgrænset (mindre) omraade inden for den kunstneriske frembringen, der indskrænker sig til visse bestemte emner ell. virkemidler ell. er præget af en bestemt smag, retning, stil osv.;

KorpusDK

Ikon udråbstegn lille BEMÆRK: KorpusDK er en samling af tekster som viser hvordan sproget faktisk bliver brugt, og som derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med gældende retskrivning.

Råd og regler

Ordlister

Sammensætninger med bindestreger
En alfabetisk liste over sammensætninger med tal og symboler

Artikler mv.

Svar fra sprognævnet

retoriske spørgsmål
Hvad betyder ordet retorisk? Jeg har flere gange set og hørt sætningen: det var et retorisk spørgsmål om spørgsmål hvor spørgeren ikke forventede svar. Jeg ...

Spørgsmål og svar fra ordnet.dk

Kaperkusk og kaperkørsel
Hvad er oprindelsen til ordet "kaper"?

SprogbrevetDR

Direkte tale
af Jørn Lund, december 1993
Jubilæumsleder
af Erik Hansen & Jørn Lund, december 1994

Sprogligt – Politikens sprogklumme

Kan man fastslå et postulat?
af Henrik Andersson, Politiken, 21. maj 2008
Anerkende
af Henrik Andersson, Politiken, 3. februar 2007

Temaer

Bandeord

Ungdommen nu til dags
Opgave om bandeord

Ordsprog

Ordsprogets stil og form
Ordsprogenes funktion — at udtrykke en form for indsigt, erfaring eller anskuelse af almen art — har stor betydning for deres stil og form. Oprindelig var ...
Hvad er et ordsprog?
Ordsprog er en særlig type af faste sproglige vendinger. Her på siden kan du læse om de kriterier som kan siges at kendetegne et ordsprog
Ordsprogssamlinger i Danmark
Ordsprog er oprindeligt en mundtlig genre der findes hos stort set alle folkeslag. Hos det mesopotamiske oldstidsfolk sumererne har man fundet eksempler på ...

Sproget på de digitale og sociale medier

Tale eller skrift
Sproget på sociale medier ligner på nogle punkter talesprog, men der er også væsentlige forskelle, som skyldes at der stadig er tale om skrevet tekst

Leg og lær

Ordmuseum

Sjældne ord
Ordene på denne side optræder i Den Danske Ordbog (2003-05) med den redaktionelle forkortelse (sj.), der angiver at ordet (eller betydningen) nok er i brug, ...

Nyheder

Nyheder

Bog om sprog, genre og sprogrigtighed
”Sæt skrivespor 1” retter sig mod undervisningen i folkeskolen.
Jubilæumsseminar i Lingvistkredsen om sproglige normer
Lingvistkredsen afholder d. 23. september 2011 et seminar i anledning af sit 80-årsjubilæum.
Småbørns hjernebølger måles i forsøg på at afhjælpe senere sproglige problemer
Amerikansk forsker arbejder på at forudse og afhjælpe sproglige problemer.
Nyt forskningsprojekt skal undersøge trusselsbeskeder
Hvad er en trussel? Et internationalt forskningsprojekt skal undersøge dette ved blandt andet at identificere truslens sprogligt bærende elementer.
Ny bog om sproget på sociale medier
Bogen "Sociale medier og sprog" beskriver bl.a. dialektbrug på sociale medier, sorgbearbejdelse på Facebook, unges digitale tekster og sygdom på nettet.
Codan, altan.dk og ATP vandt Sprogprisen.dk
Codan vandt prisen for bedste tekst i sociale medier, altan.dk for det bedste brev/e-mail, og ATP løb med sejren i bedste hjemmesidetekst med en side på ...
Per Vers får Modersmål-Prisen 2014
Modersmål-Prisen uddeles hvert år af Modersmål-Selskabet. Og i år går prisen til den danske rapkunstner Per Vers.
Forskningsseminar om breve
Det Kongelige Bibliotek inviterer til forskningsseminar om breve den 18. november 2016.
Seminar om hate speech på Syddansk Universitet
Mandag den 20. marts afholdes seminaret 'Hate speech: Linguistic and social perspectives' på Syddansk Universitet, Campus Odense.
Tv-sproget under lup
Programmet TV!TV!TV! på DR2 havde et indslag om sprog den 6. februar 2012.

Øvrige sider på sproget.dk

Sproget.dk

Links
sproget.dk's linksamling