Du er her: Forside Temaer Sprogteknologi Kilder og forslag til videre læsning

Kilder og forslag til videre læsning

Links til de oprindelige artikler om sprogteknologi og andre kilder om emnet

Øvrige kilder

De øvrige kilder og links er nævnt i de oprindelige artikler, og listen er suppleret med øvrige relevante kilder.

Bøfsiden: bommerter og fusere på tv og tryk.

Bick, Eckhard (2009). Maskinoversættelse – en sammenligning af to forskellige metoder. Hentet 17.6.2015 fra http://sprogmuseet.dk/teknologi/maskinovers%C3%A6ttelse-%E2%80%93-en-sammenligning-af-to-forskellige-metoder.

Jurafsky, Daniel og Martin, James H. (2009). Machine Translation. Kap. 25 i Speech and Language Processing, 2. udg. London m.fl.: Pearson Education.

Jurafsky, Daniel og Martin, James H. (2017). Speech and Language Processing (3rd ed. draft), Draft chapters in progress, August 28, 2017.

KorpusDK på Ordnet.dk og KorpusDK.

26.9.2016: Kronik: Sproget er digitaliseringens sorte guld.

Pedersen, Bolette Sandford (2018). Semantisk processering og leksikografi. I Nordiske Studier i leksikografi, skrifter udgivet af Nordisk Forening for Leksikografi.

Se http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2006_1/1.6.1.%20BICK.pdf.

Se http://www.oribi.se/startsiden/.

Se http://www.stavekontrolden.dk/.

Sprogtek2018.dk, blog for sprogteknologiudvalget under Dansk Sprognævn.

Sprogteknologi og fagsprog på Dansk Sprognævns hjemmeside.

Websiden http://bogstavlyd.ku.dk/ er en webapplikation hvor man selv kan udforske sådanne omsætningsregler.

Referencer

Ahmad, Khurshid, Lee Gillam & Lena Tostevin (1999). University of surrey participation in TREC8: Weirdnessindexing for logical document extrapolation and retrieval (WILDER). In: The Eighth Text REtrieval Conference (TREC-8).

Barrière, Caroline. (2006). Semi-automatic corpus construction from informative texts, In: Lynne Bowker, (ed.), Lexicography, Terminology and Translation, Text-Based Studies in honour of Ingrid Meyer, 81-92.

Lassen, Tine (2012). A Corpus Compilation and Processing Prototype for Terminology Work. In: Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference (TKE 2012), 19-22 June 2012, Eds. Guadalupe Aguado de Cea, Mari Carmen Suárez-Figueroa, Raúl García-Castro, Elena Montiel-Ponsoda. Universidad Politécnica de Madrid, 218-230.

Lassen Tine, Madsen Bodil Nistrup and Thomsen Hanne Erdman. Automatisk opbygning og validering af terminologiske ontologier. Proceedings fra NORDTERM 2013, Stockholm. In print.

Madsen, Bodil Nistrup & Hanne Erdman Thomsen  (2015a). Concept modeling vs. data modeling in practice. Handbook of Terminology Volume 1, (eds.) Kockaert, Hendrik J. and Frieda Steurs, John Benjamins Publishing Company, 250–275,.

Madsen, Bodil Nistrup & Hanne Erdman Thomsen  (2015b). Fra tekst til struktureret viden. I: Dorthe Duncker m.fl. (red.). Rette ord. Festskrift til Sabine Kirchmeier-Andersen i anledning af 60-årsdagen. Sprognævnets skriftsserie 46, 227-246.