Du er her: Forside Temaer Sproget på de digitale og sociale medier Hashtags og emojier

Hashtags og emojier

Hashtags og emojier bruges som virkemidler bl.a. for at kompensere for kropssprog, mimik og tonefald
Når man skriver på de sociale medier, kan man bruge hashtags, smileyer og emojier som virkemidler, bl.a. for at kompensere for manglende kropssprog og mimik.

Hashtags

Hashtagget består af tegnet # efterfulgt af et eller flere ord eller forkortelser (uden mellemrum); tegnet # kan også i sig selv kaldes hashtag.

Det kan bruges som nøgleord til en tekst eller et billede, som søgeord, som udtryk for følelser eller som opfordring til handling.

På Twitter kan man fx trykke på et hashtag og derefter se alle opslag der har samme hashtag.

Der findes flere måder at hashtagge på:

Forkortelser/akronymer:

 • #fmdk (folkemødet på Bornholm)
 • #dkmedier (danske medier)
 • #AEBMB (alt er bedre med bacon)

Ord, også navne og interjektioner:

 • #yahyahassan
 • #ældremad
 • #mandag
 • #argh

Fraser:

 • #øretævernesholdeplads
 • #DagensTalent
 • #oppåbarrikaderne

Hele sætninger:

 • #FritValgVarBedre
 • #DetErVelDeÆldreSomMåBestemmeOmDetErKlamt
 • #JegElskerNårSolenSkinner
 • #fårjegnogensindeetjob

Hashtags bliver brugt på flere forskellige sociale medier, fx Twitter, Instagram og Facebook. Når man hashtagger et ord eller en sætning i et tweet eller et instagramopslag, kan andre brugere der klikker eller søger på hashtagget, få vist alle de tweets eller opslag der er forsynet med det pågældende hashtag.

Det er altså en måde at tilføje emner eller emneord til opslag på sociale medier på. På den måde kan man samle samtaler om et specifikt emne eller lede efter specifikke opslag.

Et eksempel er vores eget hashtag #sprogetdk. Hvis man søger på dette hashtag på Instagram eller Twitter, vil man kunne finde andre brugere der har markeret deres opslag med #sprogetdk, og dermed – må man gå ud fra – er en del af samme interessefællesskab.

Smileyer og emojier

Humørikoner er piktogrammer der ved hjælp af enkelte tegn kan tolkes som et ansigtsudtryk. De kaldes også for smileyer eller på engelsk: emoticons (en blanding af ordene emotion ('følelse') og icon ('ikon')).

De mest kendte eksempler er:

 • smilende ansigt :) eller :-)
 • trist ansigt :( eller :-(
 • overrasket ansigt :O eller :-o

De tre eksempler herover viser hvordan smileyer typisk så ud på både sms og webchat i 1990'erne.

I dag kender vi mest smileyer fra Facebook og smartphones som gule ansigter med forskellige udtryk:

Forskellen mellem de 'almindelige' smileyer, som dannes med tegn fra tastaturet, og emojier er at emojier omfatter billeder af alt muligt, ikke kun smiley-ansigter.

Her et par eksempler på emojier:

Ordet emoji er en blanding af to japanske ord, emoji, der løseligt oversat betyder: 'billede' + 'skrifttegn, bogstav'.
De blev skabt i slutningen af 1990'erne hvor de kom i brug til de første mobiltelefoner med internetadgang.

Emojier kan også bevæge sig, fx som lagkagen med lys i hvor man kan se flammerne bevæge sig: .

Billederne er et stykke computerkode der kun kan vises hvis den pågældende platform understøtter softwaren.

Det betyder at hvert firma bag en platform skal beslutte sig for hvordan hver enkel emoji skal repræsenteres, og derfor er der forskellige repræsentationer på forskellige platforme.

De mest kendte er dog nok Apples versioner, som findes på iPhones, iPads mv.

En undersøgelse fra 2016 lavet af ph.d.-stipendiat ved University of Minnesota Hannah Miller viser at de forskellige repræsentationer af den samme emoji kan skabe misforståelser.

Apples grinende ansigt, grinning face with smiling eyes ('grinende ansigt med smilende øjne'), opfattes faktisk af mange adspurgte negativt eller som en trist emoji. Nedenfor kan man se hvor stor forskel der er på den samme emoji på forskellige platforme (artiklen og billedet er fra 2016).

Hvordan påvirker emojier sproget?

En undersøgelse foretaget af Instagram viser at mange brugere tillægger emojier den samme betydning som internetslang. For eksempel betyder et ansigt med tårer af grin/glæde ofte det samme som LOL 'laughing out loud' ('griner højt') eller LMAO 'laughing my ass off' ('griner min røv i laser').

Emojier bliver brugt som et alternativ til udtryk som LOL eller OMG 'oh my god' ('åh min gud'), og ifølge undersøgelsen foretaget af Instagram er der grund til at tro at emojier snarere forstærker end erstatter det skrevne ord.

Da Oxford Dictionaries i oktober 2015 kårede årets ord, blev det imidlertid ikke et ord, men den mest populære emoji: Det gule ansigt der griner så meget at tårerne løber.

Udvalget af emojier på markedet i dag omfatter mere end 800 forskellige, og på trods af det kan vi ikke overbringe komplicerede fortællinger om begivenheder og hændelser uden at bruge det talte eller skrevne sprog.

Emojier er ikke et sprog i sig selv, men simple budskaber kan frembringes med en række emojier ved siden af hinanden.

Når vi taler med hinanden ansigt til ansigt og skal tolke en ytring, er vi blandt andet afhængige af ansigtsudtryk, kropssprog og intonation.

Emojier kan til dels erstatte disse gestusser i den digitale kommunikation. De kan også hjælpe modtageren til at forstå et budskab på den rigtige måde, eller simpelthen gøre en ytring mere underholdende og festlig.

Se i afsnittet Sproget på de sociale medier hvordan vi ellers forsøger at kompensere for den fysiske afstand.