Du er her: Forside Temaer Slang Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?

Hvor forsvinder gamle slangudtryk hen?

Nogle slangudtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang"
Slangudtryk kommer ind i sproget og forsvinder igen. Nogle udtryk forsvinder helt ud af sproget, andre bliver til "død slang".
knallert
Ordet 'knallert' er et eksempel på 'død slang', altså et ord der tidligere var et slangudtryk, men nu tilhører almensproget.

Der kan ske to ting med gamle slangudtryk:

  • slangudtrykkene forsvinder ud af sproget
  • slangudtrykkene bliver til "død slang", dvs. de bliver en del af normalsproget.

Slangudtrykkene forsvinder ud af sproget

Mange slangudtryk er meget almindelige i en periode hvorefter de forsvinder ud af sprogbrugen.

Et eksempel er udtrykket knæhøj karse. Udtrykket var velkendt i 70'erne, og man brugte det til at udtrykke at noget var 'meget godt'. I dag klinger udtrykket nok lidt forældet eller komisk i de flestes ører – hvis de overhovedet kender det.

Forsvundne slangudtryk kan komme igen

Slangudtryk der er forsvundet ud af sproget, kan sagtens blive almindelige igen på et senere tidspunkt.

Som eksempel kan man nævne udtrykket råbe på Ulrik i betydningen 'at kaste op'. Det er registreret af Peder Syv i 1680'erne, og udtrykket (med varianterne hilse på, kalde på eller sige Ulrik) bruges den dag i dag.

Udtrykket har tilsyneladende været mindre almindeligt i en periode. Det står ikke i V. Kristiansens Ordbog over Gadesproget og saakaldt daglig Tale fra 1908. Kigger man i Ordbog over det danske Sprog (der dækker sproget fra ca. 1700 til 1950), kan man læse om udtrykkene sige Ulrik, synge om Ulrik og råbe Ulrik at de tilhører dagligdagsproget, og at de er lidt gammeldags.

Noget tyder altså på at udtrykket råbe på Ulrik og de forskellige varianter af udtrykket har virket lidt gammeldags og ualmindelige i en periode for så igen at have vundet indpas i sproget.

"Død slang"

Nogle udtryk begynder deres liv som slangudtryk, men bliver senere til en del af "normalsproget".

Et eksempel er ordet knallert. Kaj Boms første eksempel på knallert er fra 1950, og forklaringen på ordet er ifølge Kaj Bom at man tidligere lavede knallerter ved at montere en 'hvæsende og knaldende hjælpemotor' på en almindelig cykel.

I dag har ordet knallert ikke karakter af slang. Det er simpelt hen den almindelige, normalsproglige betegnelse for genstanden.

til toppen af siden

Kilder
  • Søren Anker-Møller, Peter Stray Jørgensen og Trine Ravn: Politikens Slangordbog, 2001 (6. udgave).
  • Kaj Bom: Slang, Argot - Jargon. Strejftog på det gemytlige sprogs område, 1948.
  • V. Kristiansen: Ordbog over Gadesproget og saakaldt daglig Tale, 1908 (2. udgave).
  • Ordbog over det Danske Sprog, bind 25, 1950. Ordbog over det danske Sprog er tilgængelig på www.ordnet.dk.