Du er her: Forside Temaer Ordsprog Hvad er et ordsprog? Ordsprogets bestanddele

Ordsprogets bestanddele

Ordsprog kan defineres som en fast sproglig vending der kan stå som en selvstændig tekst, som udtrykker et generaliserende udsagn og reproduceres blandt sprogbrugerne (jf. Hvad er et ordsprog). Men hvilke bestanddele indeholder et ordsprog egentlig?
Ordsprog kan defineres som en fast sproglig vending der kan stå som en selvstændig tekst, som udtrykker et generaliserende udsagn og reproduceres blandt sprogbrugerne (jf. Hvad er et ordsprog). Men hvilke bestanddele indeholder et ordsprog egentlig?

Alle ordsprog kan siges at bestå af tre aspekter

  • Ide
  • Struktur
  • Bygningskerne

Ide

Ideen dækker over ordsprogets betydning eller morale. Ordsprogets ide er altså at det som ordsproget udtrykker bag indholdet. Ordsprog som betydningsmæssigt udtrykker det samme, har den samme ide.

Tomme tønder buldrer mest 

har samme ide som: 

Megen pragt, liden magt

Begge ordsprog betyder at det ikke er alt der er som det ser ud til at være. Denne betydning udtrykkes i begge ordsprog, men med elementer hentet fra forskellige begrebsverdner. Derfor har ordsprogene samme ide, men ikke den samme bygningskerne (jf. nedenfor).

Struktur

Strukturen dækker over den formelle opbygning af ordsproget. Dermed ses helt bort fra ordsprogets indhold og betydning, og i stedet betragtes ordsprogets grammatiske opbygning.

Tomme tønder buldrer mest

har samme struktur som:

Lige børn leger bedst

De to ordsprog er bygget op som sætninger med samme ledrækkefølge. Sætningerne består af fire ord med samme rækkefølge: Adjektiv (tillægsord), substantiv (navneord), verbum (udsagnsord), adjektiv.

Læs mere
Du kan læse mere ordsprogenes genkendelige struktur under Ordsprogets stil og form.

Bygningskerne

Bygningskernen dækker over de indholdsmæssige hovedelementer i ordsproget. Ordsprog der kredser om det samme emne, har bygningskernen tilfælles. Disse ordsprog er bygget op omkring elementer som er hentet fra den samme begrebsverden.

GæsRæven tager også talte gæs

har samme bygningskerne som:

Sæt ikke ræven til at vogte gæs

Begge ordsprog omhandler rævens tilbøjelighed til at jage gæs, men det udtrykkes på forskellige måder. Selvom ordsprogene er bygget op over den samme kerne, har de to helt forskellige strukturer.

Kilder
  • Iver Kjær & Bengt Holbek: Ordsprog i Danmark, 1969.