Du er her: Forside Temaer Nye ord Hvorfor forsvinder nogle nye ord igen?

Hvorfor forsvinder nogle nye ord igen?

Læs bl.a. om 'kometord', som lyser op i en periode for derefter at forsvinde igen
Mange af de nye ord slår an og bliver en del af ordforrådet. Det kan gå hurtigt. For ikke så mange år siden var der ingen der kendte ord som sms, blog, at google, metroseksuel, halalhippie og podcasting. Nu ved de fleste hvad de dækker over. Andre nye ord dukker op, får en kort levetid og forsvinder så igen.

af Jørgen Nørby Jensen og Henrik Lorentzen

Kometord

Halleys komet
Halleys komet. Foto: NASA

Et kometord er et ord der i en kortere periode "lyser op" for derefter at forsvinde ud i glemslens mørke. Fx blev ordet flashmob i sommeren og efteråret 2003 vældigt udbredt som betegnelse for 'en forsamling af unge mennesker der udfører meningsløse handlinger som de på forhånd har aftalt via mobiltelefon eller e-mail'. Fænomenet var opstået i USA og kom herefter til Europa og Danmark, og med fænomenet fulgte den amerikanske betegnelse flashmob – eller lynpøbel, direkte oversat. Og hvis man deltog i en flashmob, var man naturligvis flashmobber, også et ord der fik en vis udbredelse. Men ligeså hurtigt det var dukket op, forsvandt fænomenet igen – og dermed ordet. Om det vender tilbage, må tiden vise.

Gæt i hvilket årti forskellige ord dukkede op i Test din viden om ... nye ord.

Man skal dog være varsom med at afsige dødsdommen over et ord. I år 2000 dukkede ordet lømmelpakke op som betegnelse for en række samlede initiativer overfor unge kriminelle.

Så forsvandt det igen blot for at vende tilbage med fornyet styrke i 2009. Ordet blev faktisk så udbredt at det af radioprogrammet Sproglaboratoriet på P1 blev kåret til "årets ord 2009".

Nye genstande erstatter gamle

10 forældede edb-ord
 • datamat
 • diskette
 • dos
 • elektronhjerne
 • floppydisk
 • hulkort
 • matrixprinter
 • pladelager
 • tasteoperatør
 • teledata
Selve betegnelsen edb (elektronisk databehandling), der dukkede op i dansk omkring 1960, er nu ved at føles forældet og erstattes i stigende grad af it (forkortelse for informationsteknologi).

Ligesom vi kan få nye ord fordi der opstår nye genstande og fænomener som vi skal tale om, kan ordene forsvinde igen hvis genstanden eller fænomenet forsvinder igen eller bliver erstattet af noget andet. Det kan man tydeligst se på det teknologiske område. Ordet billedkassette blev i 1970’erne og 1980’erne brugt om en kassette med videooptagelser. Ordet blev erstattet af videokassette og senere videobånd eller VHS-bånd. Også disse betegnelser er blevet fortrængt af ny teknologi. I dag bruger man dvd eller blu-ray.

Ordet kameratelefon er noteret første gang i 2001. Det dækker over en 'mobiltelefon med indbygget kamera', og det var noget ganske nyt dengang. Men i dag er de fleste mobiltelefoner forsynet med kamera, og så er der jo ikke længere grund til at pointere det. Ordet er simpelthen blevet overflødigt.

Sprogbrugerne bestemmer

I sidste ende er det sprogbrugerne der bestemmer om et ord skal optages i sproget. Har sprogbrugerne brug for ordet, opfylder det en funktion og dækker det et behov, så slår det selvfølgelig an og bliver en del af sproget. Hvis ikke, forsvinder det igen.

Kilder
 • Pia Jarvad: Nye ord. Hvorfor og hvordan? Gyldendal, 1995
 • Nye ord i dansk.
Læs mere