Du er her: Forside Temaer Hvad er sprog? Tegnsprog

Tegnsprog

Læs mere om tegnsprog, og se et eksempel på tegnsprog
Tegnsprog er sprog hvor man udtrykker sig vha. håndstillinger, hoved-, krops- og håndbevægelser, mimik og blikke. På den måde adskiller det sig fra talt sprog hvor man udtrykker sig vha. lyde, og skrevet sprog hvor man bruger bogstaver.

Tegnsprog tales især af døve

Døve er personer der slet ikke kan høre, eller som har så nedsat en hørelse at de ikke kan høre talt sprog – heller ikke hvis de bruger et høreapparat. Tegnsprog kan naturligvis også læres af folk der ønsker at kommunikere med døve, fx hvis de er i familie med en døv.

Eksempel på tegnsprog
Speaker: Alex Stensholm


Oversættelse
af Jane Søvsø, Danske Døves Landsforbund

"Dansk tegnsprog er et fuldgyldigt sprog med egen grammatik. I tegnsprog bruges mimik, øjenbevægelser, håndformer, krop og bevægelse. Tegnsprog er således et visuelt sprog.

Dansk tegnsprog, og tegnsprog i det hele taget, er ikke internationalt. Tegnsprog er opstået mange forskellige steder i verden (hvor døve har kommunikeret med hinanden), og derfor eksisterer der mange forskellige tegnsprog rundt om på kloden. Når en dansk døv møder en døv fra et andet land, kan de med deres forskellige sprog ikke kommunikere flydende. De kan godt tale om almindelige dagligdags emner, men ikke føre en samtale på et abstrakt og avanceret niveau.

Dansk tegnsprog udvikler sig på samme måde som alle andre sprog. I Danmark danner vi nye tegn når der er brug for det, eller vi bruger lånetegn fra andre tegnsprog."

Et naturligt udviklet sprog

Tegnsprog er ikke opfundet af en bestemt person på et bestemt tidspunkt. Tegnsprog er derimod opstået blandt døve, især i familier hvor der har været døve i flere generationer, og på døveskoler.

Er tegnsprog internationalt?

Tegnsprog er ikke internationalt. Læs mere i afsnittet Hvordan adskiller dansk tegnsprog sig fra andre tegnsprog? i temaet om dansk tegnsprog.

Tegnsprog får nye tegn ligesom talt sprog får nye ord

På samme måde som man på lydsprog (altså fx dansk eller japansk) kan opfinde nye ord eller låne ord fra andre sprog, kan man indføre nye tegn på tegnsprog. Det kan man fx gøre ved at opfinde helt nye tegn eller ved at låne tegn fra et andet tegnsprog.

Tegnsprog på skrift

Tegnsprog kan godt skrives ned, men skrevet tegnsprog er ikke noget døve børn lærer i skolen. Når man skriver tegnsprog ned, er det som regel for at forske i tegnsprogets struktur.

Når døve børn i Danmark lærer at skrive, lærer de derfor at skrive på et fremmedsprog – nemlig dansk.
til toppen af siden

Kilder