Du er her: Forside Temaer Æ, ø og å Bogstavet å

Bogstavet å

Å blev officielt indført i 1948 og er det yngste bogstav i det danske alfabet
Å blev officielt indført i 1948 og er dermed det yngste bogstav i det danske alfabet. Men bogstavet har været brugt i dansk helt tilbage i 1800-tallet.

Skrivekugle
Man kan godt finde eksempler på at å blev brugt i dansk før bogstavet blev indført i den officielle retskrivning i 1948. Øverst til venstre ses et å på en såkaldt skrivekugle (en tidlig form for skrivemaskine) fra 1870. Foto: Dieter Eberwein, gengivet fra www.malling-hansen.org.

Å i dansk

I 1948 blev tegnet å indført i den officielle retskrivning ved en retskrivningsreform. Før 1948 skulle man bruge aa hvis man ville følge de officielle retskrivningsregler.

Siden slutningen af 1700-tallet havde man dog diskuteret om å skulle erstatte aa, og man kan derfor sagtens finde tekster fra før 1948 hvor der er brugt å.

Å's oprindelse

Å opstod i svensk håndskrift i 1400-tallet og er en sammenskrivning mellem bogstaverne a og o.

Den første der argumenterede for indførelsen af å i det danske skriftsprog, var vistnok grammatikeren Høysgaard i 1743.

Diskussionen tog dog først rigtigt fart da sprogforskeren Rasmus Rask begyndte at bruge å i 1820’erne. Sammen med N.M. Petersen udarbejdede Rasmus Rask et forslag til en dansk retskrivning hvor bogstavet å indgik.

Retskrivningsforslaget fik især tilslutning fra skandinaviske kredse, fra højskolefolk, fra skolelærere og akademikere. Å blev også brugt i Svend Grundtvigs Dansk Retskrivnings-Ordbog fra 1870, der var forløberen til den første officielle retskrivningsordbog (Dansk Haandordbog) fra 1872.

Å i andre sprog

På svensk og norsk bruger man også å som skrifttegn.

Å/å eller Aa/aa i navne på personer og steder

I personnavne kan man selv vælge om man vil bruge å eller aa. Valgfriheden har eksisteret siden retskrivningsreformen i 1948. Sprognævnet anbefaler at man staver andres navne som bæreren af navnene selv staver dem (se retskrivningsreglerne, § 61,3).

Stednavnes stavemåde er delvis op til de lokale myndigheder. De kan selv vælge om de vil benytte å eller aa i deres stednavne. Derfor staves Aabenraa og Aalborg med Aa, mens Aarhus indtil 2011 blev stavet med Å (se i øvrigt nyheden "Århus eller Aarhus?" på Dansk Sprognævns hjemmeside).

Hvis man vil undgå at såre de lokalpatriotiske følelser, skal man altså undersøge om kommunalbestyrelsen har valgt den ene eller den anden typografiske variant. Det er dog aldrig forkert, altså i modstrid med retskrivningsreglerne, at anvende å i stednavne (se retskrivningsreglerne, § 3,2).

Kilder
  • Vibeke Sandersen: "Om bogstavet å". Findes i Nyt fra Sprognævnet, nr. 3, 2002, side 1-7. Artiklen kan hentes på Sprognævnets hjemmeside.
  • Peter Skautrup: "Å-ets historie". Findes i Dansk sprog og kultur, 1976, side 141-162.
  • Retskrivningsreglerne.