Du er her: Forside Temaer Dansk tegnsprog Dansk tegnsprogs historie

Dansk tegnsprogs historie

Grundlaget for dansk tegnsprog

I 1807 grundlagde Peter Atke Castberg (1779-1823) den første døveskole i Danmark med inspiration fra verdens ældste døveskole grundlagt i Paris i 1760.

Indtil den danske skole blev grundlagt, havde døve levet meget isoleret og ikke været i kontakt med andre døve, medmindre der var andre døve i deres familie. Efter grundlæggelsen af skolen kom flere døve børn i kontakt med hinanden, og et mere ensartet tegnsprog begyndte at opstå.

Castberg indførte nogle tegn fra fransk tegnsprog, men det var primært i sin undervisningsform at han hentede inspiration fra Frankrig. Han gik ind for at tegnene opstod hos børnene selv.

Sprogets udvikling

Tegnsprog udnytter gestus og ikke mindst evnen til at skabe tegn ud fra handlinger. Det gør dog ikke nødvendigvis tegnene gennemskuelige.

Det gælder fx tegnet bruge, hvis form ikke umiddelbart siger noget om betydningen.

Andre tegn har tidligere været umiddelbart gennemskuelige, men som tiderne har ændret sig, er gennemskueligheden forsvundet. Det gælder fx tegnet toilet, som hænger sammen med et ældre tegn med betydningen 'telefon'. Sammenhængen er muligvis at døve før i tiden kaldte et besøg på toilettet for at snakke i telefon.

Disse forklaringer er ikke almindeligt kendte blandt døve i dag, og sammenhængen mellem de to tegn er derfor ikke længere lige så tydelig, måske også fordi kun få yngre døve kender den type telefoner som tegnet oprindeligt bygger på.

Man kan også finde eksempler på tegn som er påvirket af kulturelle forhold. Tegnet præst viser på dansk tegnsprog omridset af den præstekrave som danske præster har på. På svensk tegnsprog viser tegnet præst den lille hvide flip svenske præster har i kraven.

Ordbøgerne gennem tiden
Siden 1871 er der blevet udgivet fem større ordbøger på tryk over dansk tegnsprog. De udkom i 1871, 1907, 1926, 1967 og 1979. I den første ordbog fra 1871 var der 118 tegn, hvoraf 80 stadig bruges i dag. Den nyeste ordbog, Ordbog over Dansk Tegnsprog, hvis 1. udgave blev offentliggjort i 2008, indeholder 2.200 tegn og er offentligt tilgængelig på nettet.

Hvordan opstår nye tegn?

Et tegn kan komme ind i sproget på flere måder:

  • Man kan låne et tegn fra et andet tegnsprog. Tegnet motivation er fx lånt fra amerikansk tegnsprog.
  • Man kan stave et dansk ord. Tegnet pesto staves med håndalfabetet.
  • Man kan blande to tegn. Tegnet brunch menes fx at være en blanding af de danske tegn morgenmad og frokost, ligesom det engelske ord brunch er en kombination af de engelske ord breakfast og lunch.