Du er her: Forside Temaer Bandeord Hvad er et bandeord?

Hvad er et bandeord?

Bandeord virker forstærkende og bruges til at udtrykke følelser. "Luder" er ikke et bandeord, men et skældsord: De to typer af "grimme" ord forveksles ofte
Bandeord virker forstærkende og bruges til at udtrykke følelser. "Luder" er ikke et bandeord, men et skældsord: De to typer af "grimme" ord forveksles ofte.

Virker forstærkende og udtrykker en følelse

Sgu
If. Erik Hansen og Lars Heltofts Grammatik over det Danske Sprog, 2011, har sgu mistet sin oprindelige betydning for mange af vore dages sprogbrugere og bruges i dag i langt højere grad som såkaldt dialogisk partikel på linje med jo og skam.

"Ord eller ordforbindelser som er udtryk for en følelse eller virker forstærkende, og som det ikke altid anses for pænt at bruge, fx sgu, for fanden og pokkers". Sådan defineres bandeord i Politikens Nudansk Ordbog.

Brugen af bandeord bevirker at opmærksomheden ikke bare rettes mod det der siges, men også mod måden det siges på.

Luder er ikke et bandeord

Ordet luder er et skældsord, og altså ikke et bandeord som mange tror. Skældsord er en fornærmelse af en person. Den følelse der udtrykkes med et skældsord, gælder altså en bestemt person, i modsætning til bandeord der ikke er en fornærmelse af en person. Skældsord har det til fælles med bandeord at de også strider mod acceptabel sprogbrug, og at der kommer fokus på måden noget siges på i stedet for selve indholdet. Det samme gælder vulgære ord og slangord.

Skældsord er fx luder eller idiot (vulgære ord er fx røv eller pik, og slangord, fx bøssehåndtag (om bakkenbarter)).

Læs mere om skældsord i temaet om "Ungdomssprog".

Kilder
  • Marianne Rathje og Margrethe Heidemann Andersen: "Fuck, sgu og søreme. Bandeord og andre kraftudtryk i tre generationer". Findes i: Nyt fra Sprognævnet (nr. 2, 2005, side 4-10) og kan hentes på Sprognævnets hjemmeside.
  • Definitionen af bandeord findes i Politikens Nudansk Ordbog med etymologi fra 2001.
  • Politikens Slangordbog fra 2001.
Læs mere
  • Lars Andersson og Peter Trudgill: Bad Language, 1990.