Du er her: Forside Råd og regler Typiske problemer Store eller små bogstaver? Store eller små bogstaver · uddybning

Store eller små bogstaver · uddybning

Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav
Sådan løser du dine problemer med stort eller lille begyndelsesbogstav.
Indhold på denne side

Ikon udråbstegn lille Stort bogstav i begyndelsen af en tekst

Første ord i en tekst, fx i en bog, en avis, et digt, et brev eller en annonce, skal skrives med stort begyndelsesbogstav. Det gælder også når man begynder på et nyt kapitel eller et nyt afsnit i en tekst.

Kære abonnent
Tak for Deres indbetaling.
Vi vil nu forklare Dem hvordan De kan bruge Deres abonnement.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Siden middelalderen er der tradition for at bruge store bogstaver i tekstbegyndelser.

ikon  Undtagelser

Forkortelser der begynder med et lille bogstav og indeholder et stort bogstav (fx dB og pH), skrives altid med lille selvom de markerer begyndelsen på noget nyt.

pH-værdien i cola er 2,4.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Stort bogstav efter punktum der afslutter en sætning

Når et punktum afslutter en sætning, skal det første bogstav efter punktummet være med stort.

Han stirrede på telefonen. Den ringede ikke.
Hun fortalte ham om alle deres rejser osv. Han blev nysgerrig.
Der blev uddelt bøger på standen. Von Hassel fik et eksemplar af sin yndlingsbog.
Der var stille på kontoret. Pc’en var i stykker.
Hun indtastede adressen på hjemmesiden. Www.sproget.dk viste sig at være sproget.dk's hjemmeside.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Store bogstaver markerer begyndelsen på noget nyt, derfor skal der bruges store bogstaver efter punktummer der afslutter en sætning.

ikon  Undtagelser

Forkortelser der begynder med et lille bogstav og indeholder et stort bogstav (fx dB og pH), skrives altid med lille – også selvom de står efter et punktum der markerer afslutningen på en sætning.

Hun googlede sig frem til svaret. pH-værdien i cola er 2,4.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Bemærk: Punktum markerer ikke altid at en sætning slutter.

Der kan godt være et eller flere punktummer uden at sætningen slutter, og så skal der ikke være stort bogstav efter punktummet. Det sker:

  • når der er punktum efter en forkortelse uden at sætningen er slut, fx Bjørne osv. har han aldrig set
  • ved udeladelsesprikker (der viser at ord eller orddele er udeladt), fx Det fremgik af sagen at klagerens ægtefælle ... afgik ved døden d. 5. august
  • ved tøveprikker der ikke markerer at sætningen er slut, fx Hvis jeg ellers kan hjælpe ... med noget.
BEMÆRK: Mange tekstbehandlingsprogrammer har endnu ikke lært denne regel, hvorfor man ofte kan komme ud for at det program man skriver i, fejlagtigt retter bogstavet efter sådanne punktummer til store bogstaver.
til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Stort bogstav efter udråbstegn

Som hovedregel skriver man første ord efter et udråbstegn med stort bogstav.

Kom med! Ellers kommer vi for sent.
Det var for meget! Jeg tog mit gode tøj og gik min vej.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Udråbstegn markerer – som punktum – afslutningen på en sætning. Derfor skal der være stort bogstav efter udråbstegn.

ikon  Undtagelser

Man skal bruge lille bogstav efter udråbstegnet ved direkte tale hvor det anførende udtryk (sagde han, brølede hun) står efter udråbstegnet.

”Sørens også!” råbte hun.

Forkortelser der begynder med et lille bogstav og indeholder et stort bogstav (fx dB og pH), skrives altid med lille – også selvom de står efter et udråbstegn der markerer afslutningen på en sætning.

Jeg vidste det! pH-værdien i cola er 2,4.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Stort bogstav efter spørgsmålstegn

Som hovedregel skriver man første ord efter et spørgsmålstegn med stort bogstav.

Klarede de det uden hjælp? Det troede jeg ikke kunne lade sig gøre.
Hvad hedder hjemmesiden? Www.sproget.dk.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Spørgsmålstegn markerer – som punktum – afslutningen på en sætning. Derfor skal der være stort bogstav efter spørgsmålstegn.

ikon  Undtagelser

Man skal bruge lille bogstav efter spørgsmålstegn ved direkte tale hvor det anførende udtryk (sagde han, brølede hun) står efter spørgsmålstegnet.

”Er du enig?” spurgte han nysgerrigt.

Forkortelser der begynder med et lille bogstav og indeholder et stort bogstav (fx dB og pH), skrives altid med lille – også selvom de står efter et spørgsmålstegn der markerer afslutningen på en sætning.

Tror du han ved det? pH-værdien i cola er 2,4.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Stort bogstav efter kolon hvis der kommer en helsætning efter

Hvis der kommer en helsætning efter et kolon, skal første ord i sætningen skrives med stort.

Det hænger sådan her sammen: Lejlighederne er ikke færdige endnu, og derfor kan vi ikke flytte ind.

Læs mere under Hvad er en sætning?

ikon  Undtagelser

Forkortelser der begynder med et lille bogstav og indeholder et stort bogstav (fx dB og pH), skrives altid med lille – også hvis de står efter et kolon og indleder en helsætning.

Alle ved det: pH-værdien i cola er 2,4.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Lille bogstav efter kolon hvis der kommer en ledsætning eller sætningsdel efter

Hvis der kommer en ledsætning eller en sætningsdel efter et kolon, skal første ord skrives med lille.

Trænerduoen havde før kampen kun haft én taktik: at alle skulle spille deres eget spil, det optimale.

Illustrationen viser de forskellige mønsterdele fra venstre: forstykke med V-formet halsudskæring, ærme og ryg.

Er du i tvivl om forskellen på helsætninger og ledsætninger? Læs mere under Hvad er en sætning?

ikon  Undtagelser

Forkortelser der begynder med et lille bogstav og indeholder et stort bogstav (fx dB og pH), skrives altid med lille – også hvis de står efter et kolon og indleder en ledsætning.

Alle ved det: pH-værdien i cola = 2,4.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Som hovedregel skrives proprier (herunder også tilnavne, øgenavne og kælenavne) med stort begyndelsesbogstav.

Harald Blåtand
Falster
Gud
Saturn
Region Syddanmark
Rundetårn

I proprier der består af mere end et ord, skriver man som hovedregel det første ord med stort begyndelsesbogstav. Desuden bruges stort begyndelsesbogstav i de mere betydningsfulde ord, dvs. andre ord end konjunktioner, præpositioner, artikler og enkelte andre småord.

Margrethe den Anden
Greven af Monte Cristo
Det Hvide Hus

På samme måde som Det Radikale Venstre og Dansk Sprognævn skrives med stort, skal også den korte udgave af navnet De Radikale og Sprognævnet skrives med stort.

Nogle proprier kan forekomme i bestemt form. Proprier i bestemt form skrives også med stort begyndelsesbogstav.

Mølleåen
Vesterhavet
Folketinget

Sammensætninger som indeholder et proprium, og som i sig selv også er et proprium, skrives med stort begyndelsesbogstav.

Vestamager
Sommerdanmark

Sammensætninger som indeholder et proprium, men som ikke i sig selv er et navn, kan valgfrit skrives med lille eller stort begyndelsesbogstav.

Oslorejse eller oslorejse
Mandelafilm
eller mandelafilm
Ringstedafdelingen
eller ringstedafdelingen

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Ved at skrive proprier med stort kan man adskille dem fra appellativer (fællesnavne, dvs. substantiver som beskriver levende væsener, genstande, aktiviteter, begreber e.l., fx hus, kærlighed, seertal).

ikon  Undtagelser

Proprier der begynder med artikler

Hvis et proprium begynder med en artikel, og artiklen er adskilt fra resten af propriet, skrives artiklen med lille.

Det Hvide Hus men det nymalede Hvide Hus
Det Kongelige Teater
men det nyistandsatte Kongelige Teater

ikon  Oversigter

Det kan nogle gange være svært at afgøre om noget er et proprium og derfor skal med stort. Brug den alfabetiske opslagsliste om små og store bogstaver, hvor du kan slå op under emneord (fx personnavne, stjernetegn, forkortelser, sammensætninger med proprier), og se om du skal bruge store eller små bogstaver.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Stort begyndelsesbogstav i tiltalepronomenerne (tiltalestedordene) I, De, Dem, Deres

Tiltalepronomenerne I og De skrives med stort begyndelsesbogstav. Bøjningsformerne Deres og Dem skrives også med stort begyndelsesbogstav. Alle andre tiltalepronomener skrives med lille, dvs. du, dig, din, dit, dine, jer, jeres, eder, eders.

Glemte De Deres taske?
Har I læst bogen?

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Ved at skrive I (som tiltalepronomen) med stort undgår man forveksling med præpositionen (forholdsordet) i, fx Skal I ikke i skole?. Ved at skrive De, Dem og Deres (som tiltalepronomen) med stort kan man skelne dem fra de, dem og deres, fx

Har De lidt spanskkundskaber, og kunne De tænke Dem at få dem udvidet, er der stadig plads på Spansk II-holdet hver tirsdag aften i Fredensborg.

Har De lidt spanskkundskaber, og kunne De tænke Dem at de blev udvidet, er der stadig plads på Spansk II-holdet hver tirsdag aften i Fredensborg.

Kunne De tænke Dem at få Deres spanskkundskaber udvidet, er Juan og Juanita netop stoppet på holdet, og De kan derfor få én af deres pladser.

ikon  Undtagelser

Der er ingen undtagelser.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Store eller små bogstaver i titler og titulaturer

En titulatur er den eller de titler en person til- eller omtales med. Visse særlige titulaturer skal skrives med stort både i tiltale og i omtale. Se retskrivningsreglernes eksempler på særlige titulaturer.

I 1953 blev der i Danmark indført delvis kvindelig arvefølge, og Hendes Majestæt Dronningen blev i 1972 Danmarks første regent.
Har Hans Højhed noget at tilføje?

Som hovedregel skrives titler, stillingsbetegnelser, grader dog med lille begyndelsesbogstav både når de bruges i tiltale og i omtale.

art director-assistent Ida Andreasen
direktøren
cand.mag. Jens Hansen

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Store forbogstaver forbeholdes traditionelt proprier. Titler, stillingsbetegnelser og grader er ikke proprier og skrives derfor som hovedregel med små begyndelsesbogstaver.

ikon  Undtagelser

Ifølge reglerne er der ingen undtagelser.

Læs mere nedenfor om enkelte forkortede titler, som ofte skrives med stort.

Ikon blyant lille Øvelser

Klik her for at lave øvelser om store og små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Store eller små bogstaver i forkortelser

Initialforkortelser som er proprier (egennavne)

Initialforkortelser er dannet af begyndelsesbogstaver fra flere ord eller orddele. Når en initialforkortelse er et proprium, skrives den som regel med store bogstaver:

DSB, USA, FN

Man kan også danne denne type forkortede navne af bogstaver som indgår i navnet og dele af navnet:

DSN for Dansk Sprognævn

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Ved at skrive proprier med stort kan man adskille dem fra appellativer (fællesnavne, dvs. substantiver som beskriver levende væsener, genstande, aktiviteter, begreber e.l., fx hus, kærlighed, seertal).

ikon  Undtagelser

Forkortelser der kan læses og udtales som almindelige ord og altså ikke blot som en række bogstaver, kan også skrives med stort begyndelsesbogstav (og resten med små bogstaver): Nato (NATO), Unesco (UNESCO).

Bemærk at stavning af proprier, fx person- og firmanavne, ifølge retskrivningsreglernes § 61 ligger udenfor Retskrivningsordbogens område. Man bør således skrive et navn på samme måde som bæreren eller firmaet selv skriver det.

ikon  Oversigter

Brug den alfabetiske opslagsliste om små og store bogstaver, hvor du kan slå op under emneord (fx personnavne, stjernetegn, forkortelser, sammensætninger med proprier), og se om du skal bruge store eller små bogstaver.

Initialforkortelser som er appellativer (fællesnavne)

Initialforkortelser er dannet af begyndelsesbogstaver fra flere ord eller orddele. Initialforkortelser som ikke er proprier (egennavne), skrives valgfrit med store eller små bogstaver:

PC eller pc, IT eller it, HF eller hf, PDF eller pdf, SMS eller sms, TV eller tv.

Enkelte forkortede titler skrives oftest med store bogstaver, fx MAA (Medlem af Akademisk Arkitektforening), MEP (medlem af Europa-Parlamentet) og MF (medlem af Folketinget) fordi der indgår et proprium i forkortelsen.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Før udgivelsen af Retskrivningsordbogen, 4. udgave, 2012, skulle forkortelser skrives med store bogstaver indtil de evt. blev alment udbredt, hvorefter de skulle skrives med små bogstaver. Den valgfrihed som er indført med Retskrivningsordbogen 2012, gør det lettere at overholde retskrivningen (i og med at det altid er korrekt at skrive med store bogstaver), samtidig med at der tages hensyn til hovedprincippet i dansk retskrivning: at skrive med små bogstaver.

ikon  Undtagelser

Forkortelser der kan læses og udtales som almindelige ord og altså ikke blot som en række bogstaver, skrives med små bogstaver: hiv, aids, ufo, epo.

Ved nogle ord vurderes det at begge udtaler bruges (som almindeligt ord og som en række bogstaver), fx CAM/cam, og de ord kan derfor stadig skrives valgfrit med store eller små bogstaver.

Forkortelsen NB for notabene skal skrives med store bogstaver.

Forkortelsen NN for nomen nescio, bruges i stedet for navn på person, skal skrives med stort.

Forkortelsen tb for tuberkulose skal skrives med små bogstaver.

ikon  Oversigter

Brug den alfabetiske opslagsliste om små og store bogstaver, hvor du kan slå op under emneord (fx personnavne, stjernetegn, forkortelser, sammensætninger med proprier), og se om du skal bruge store eller små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Forkortelser med punktum

Forkortelser der skrives med forkortelsespunktum, skrives med små bogstaver:

osv., bl.a., mio., kl.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Forkortelser med forkortelsespunktum erstatter almindelige ord og ordforbindelser og skal derfor – som disse normalt – skrives med små bogstaver. 

ikon  Undtagelser

Enkelte forkortelser skrives både med punktum og store bogstaver. Det gælder bl.a. forkortelser for hædersbevisninger, fx R. (ridder), DM. (dannebrogsmand) og H.M. (Hans eller Hendes Majestæt).

ikon  Oversigter

Brug den alfabetiske opslagsliste om små og store bogstaver, hvor du kan slå op under emneord (fx personnavne, stjernetegn, forkortelser, sammensætninger med proprier), og se om du skal bruge store eller små bogstaver.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Andre forkortelser og bogstavord

Metersystemets forkortelser

Metersystemets forkortelser skrives med små bogstaver og uden punktum:

km, m, cm, kg, g, dl, l

Bemærk: Forkortelsen for liter kan også skrives med stort L uden punktum.

Måleenheder

De fleste måleenheder skrives med stort og uden punktum.

A (ampere), C (celsius), F (fahrenheit), J (joule), N (newton)

Visse skrives med små bogstaver, fx mbar (millibar) og kcal (kilokalorie).

Reglerne for hvordan måleenheder skrives, fremgår af "Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder" (Retsinformation).

Grundstoffer

Forkortelser for grundstoffer skrives med stort begyndelsesbogstav:

H, He, Na

I grundstofforbindelser skrives hvert grundstof med stort begyndelsesbogstav:

NaCl, H2O

Toner og tonearter

Durtonearterne skrives med stort, moltonearterne med lille: D-dur, Des-dur, a-mol, as-mol. I sammensætninger skrives tonernes navne som regel med stort, fx C-trompet, Es-klarinet, E-streng. Udenfor sammensætninger skrives de som regel med lille, fx det høje c.

til toppen af siden

Bogstaver som angiver en form

Bogstaver der illustrerer formen på det de står for, skrives som store bogstaver: I-jern, T-shirt, U-rør, V-udskæring.

Bogstaver som angiver en rækkefølge, kvalitet mv. 

Bogstaver der betegner rækkefølge, kvalitet, gruppe eller type, skrives normalt som store bogstaver: A-rytter, A-menneske, A-hold, hold A, AB rhesuspositiv, B-film, B-skat, C-vitamin, vitamin C, Bx-tog, liste E, opgang H, 1. V, 3. A.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Reglerne bygger på en lang tradition i dansk retskrivning.

ikon  Undtagelser

Der er ingen undtagelser.

Oversigter og øvelser

til toppen af siden