Du er her: Forside Råd og regler Typiske problemer Orddeling ved linjeskift

Orddeling ved linjeskift

Se hvordan man sætter bindestregen korrekt når man skal dele et ord

Ønsker man at overholde en bestemt linjelængde eller have (nogenlunde) samme afstand mellem ordene, kan orddeling være en god hjælp.

Har man således brug for at kontrollere den automatiske (og ikke altid helt pålidelige) orddeling i sit tekstbehandlingsprogram, eller hvis man vil lave sin orddeling manuelt, så følger her en række anvisninger.

Ikon udråbstegn lille Reglerne — kort

Ord deles mellem deres stavelser, men det er ikke altid umiddelbart til at se eller høre hvilke bogstaver der hører til hvilke stavelser. Overordnet gives der således tre grundregler for orddeling:

 1. Der skal altid være mindst én vokal (selvlyd) på hver linje, fx sprøj- te, men aldrig spr- øjte.
 2. Deler man et ord så en linje slutter med to eller flere konsonanter (medlyde), skal disse også normalt kunne stå i slutningen af andre ord; således må man fx ikke skrive forretn- ing (da ingen danske ord normalt ender på -tn, men gerne forret- ning).
 3. Deler man et ord så en linje begynder med to eller flere konsonanter, skal disse også normalt kunne stå i begyndelsen af andre ord; således må man fx ikke skrive un- dgå (da ingen danske ord normalt begynder med -dg, men gerne und- gå).

Herudover findes der to forskellige principper for orddeling:

Sammensætninger
En sammensætning er et ord der er sammensat af to eller flere selvstændige ord, fx fodbold og spiller i fodboldspiller eller tv og program i tv-program.
Se evt. også "Et eller flere ord".
Præfiks
Et præfiks er en uselvstændig orddel som sættes foran et ord eller en orddel og på den måde danner en afledning, fx gen- i genvælge og milli- i millimeter.
Suffiks
Et suffiks er en uselvstændig orddel som føjes til slutningen af et ord eller en orddel og på den måde danner en afledning fx -ning i svømning eller -isk i nordisk.
Bøjningsendelser
En bøjningsendelse er den del af et ord der kan tilføjes ordets grundform (stamme) så ordet eksempelvis bøjes i tid, fx -r i nutidsformen (præsensformen) løber, i bestemthed, fx -en i den bestemte form manden, e.l.
 1. Orddelingen afhænger af ordets betydningsdele. Man kan således dele
 1. Orddelingen er uafhængig af ordets enkelte betydningsdele. Man kan således dele

Derudover gives der en række regler for brugen af orddeling i forbindelse med forskellige tegn. Man kan således dele i forbindelse med brug af

  • apostrof, fx 1960'- erne
  • skråstreg, fx www.sproget.dk/- sprogtemaer
  • citationstegn, fx "murstens"- roman
  • parentes, fx barsel- (s)orlov eller (skifte)- ramme

ikon paragraftegn lille Retskrivningsordbogen

Retskrivningsordbogens § 15-17 indeholder den officielle ordlyd af reglerne for orddeling.

ikon bombe lille Typiske fejl

Typiske orddelingsfejl opstår som regel når den automatiske orddeling bruger reglerne forkert, som hvis der fx deles mellem to i forvejen kendte ord:

beslutning- stager (hvor der deles mellem beslutning og stager (til at sætte lys i); korrekt: beslutnings- tager).

liv- slang (hvor der deles mellem liv og slang (sprogformen); korrekt: livs- lang).

BEMÆRK: Den gamle regel om at man ikke må dele sp, st og sk, gælder ikke længere. Faktisk har det været tilladt siden udgivelsen af Retskrivningsordbog 1955. Det betyder at man gerne må dele:

tas- ke (men også ta- ske)

hos- pital (men også ho- spital eller hospi- tal)

hes- ten (men også he- sten eller hest- en)

Ikon blyant lille Øvelser

til toppen af siden