Du er her: Forside Råd og regler Typiske problemer Komma Kommagrammatik Sideordning og underordning — ord og sætninger

Sideordning og underordning — ord og sætninger

Ord og sætninger kan både være side- og underordnede
Ord og sætninger kan både være side- og underordnede.

Sideordning (paratakse)

Sideordning er når to eller flere sætninger eller led står ved siden af hinanden, enten forbundet af et komma eller af en af sideordningskonjunktionerne (sideordningsbindeordene) eller, og eller men, fx
 • Til aften fik vi fiskefrikadeller og kartofler.
 • Hæleri straffes med bøde, betinget eller ubetinget fængsel.
 • Det var en kold, frostklar vinterdag.

Sideordnede sætninger er hel- eller ledsætninger der står ved siden af hinanden, og som således ikke er led i hinanden, fx

 • Prognosen for næste år er god, og aktierne er derfor steget voldsomt.
 • Der er mange mennesker, men alle hygger sig.
 • Hvis det bliver varmt, og hvis vi får tid, går vi på fortovscafé.

Underordning (hypotakse)

Underordning er når sætninger eller led er underordnet andre sætninger eller led, fx

Underordnede sætninger er ledsætninger der er led i en anden sætning. Dette markeres ofte vha. en underordningskonjunktion (underordningsbindeord), fx

 • Vestas, som er verdens største vindmølleproducent, vil efter introduktionen have en børsværdi på mellem 2,25 og 2,75 mia. kr.
  (Relativsætningen (den henførende sætning) som er verdens største vindmølleproducent er underordnet korrelatet, altså det led sætningen henviser til, her: subjektet Vestas). Læs mere om relativsætninger.
 • Hvis alt går efter planen når aktierne udbydes, vil Vestas efter introduktionen have en børsværdi på mellem 2,25 og 2,75 mia. kr.
  (Ledsætningen når aktierne udbydes er adverbial (biled) i – og dermed underordnet – ledsætningen Hvis alt går efter planen). Læs mere om ledsætninger som led i andre sætninger.
til toppen af siden

Disse artikler kunne måske også have interesse