Du er her: Forside Råd og regler Typiske problemer Hans, hendes eller sin? Hans, hendes eller sin · uddybning

Hans, hendes eller sin · uddybning

Sådan løser du dine problemer med hans, hendes eller sin
Sådan løser du dine problemer med hans, hendes eller sin.
Reglerne i standarddansk
Denne gennemgang er en vejledning i brugen af sin, hans, hendes m.fl. indenfor traditionelt standarddansk. Der er ikke tale om strenge regler for korrekthed, men om hvilke ord man skal vælge hvis man ikke vil vække opmærksomhed eller støde nogen. Imidlertid er der en udbredt vaklen i sprogbrugen, som har været der gennem meget lang tid, og man bør være tolerant overfor fx regionale forskelle i sprogbrugen.

Henvisning til subjekt i singularis (grundled i ental)

Når den der ejer noget, er subjekt (grundled) i sætningen, henviser man med sin, fx

 • Drengen tog altid sin kasket omvendt på
 • Søren gav sine hunde kødben
 • Hun hørte sin far spille guitar

Det gælder både hvis sin kommer før subjektet, og hvis sin kommer efter subjektet, fx

 • Pigen trak sin cykel på fortovet
 • Sin cykel trak pigen på fortovet
 • Camilla tog sin nye kjole på til festen
 • Efter sin højde at dømme kunne Camilla godt blive model

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

I disse sætninger er hhv. drengen, Søren, hun, pigen og Camilla subjekt, og da det er dem der henvises til, bruger man sin.

Hvis sætningen i stedet havde været:

 • Pigen trak hendes cykel på fortovet

 havde hendes ikke henvist til pigen, men derimod en anden person (som ikke optræder i sætningen). Der ville med andre ord have været tale om at pigen trak en anden persons cykel.

I praksis er der ikke den store risiko for misforståelser, og i dialekter og regionale varianter af dansk gælder andre regler – her bruges sin ikke på samme måde som i standarddansk, dvs. man bruger hans og hendes mere.

Ikon udråbstegn lille Bemærk

I en sætning som:

 • Ella hørte at hendes far spillede guitar

– kan man ikke bruge sin, men skal bruge hendes. Det skyldes at Ella er subjekt i helsætningsstammen, mens hendes far er subjekt i ledsætningen – og i denne sammenhæng svarer det til at de står i hver sin sætning.

til toppen af siden

Skjult sætning

En skjult sætning kaldes også en indlejret sætning. Den er ikke formet som en fuldstændig sætning eller ledsætning, men som en selvstændig betydningsmæssig helhed som man kan udlede af den grammatiske konstruktion. Et eksempel er Vi bad dem rejse hvor den skjulte sætning dem rejse kan omskrives til de rejser.

Man bruger også sin når man henviser til subjektet i en skjult sætning, fx

 • Camilla så Louise sidde på sin hest

('Camilla så Louise, og Louise sidder på sin hest' hvor den skjulte sætning kan omskrives til Louise sidder på sin hest).

Sætningen er flertydig, se mere nedenfor.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Det svære ved denne regel er at afgøre om der er tale om en skjult sætning. En skjult sætning er indlejret i en oversætning, og den indeholder ikke et verbum (udsagnsord) bøjet i præsens (nutid) eller præteritum (datid), men derimod enten et verbum i infinitiv (navnemåde), et participium (lang tillægsform), et verbalsubstantiv (sætningsord) eller et adjektiv (tillægsord). En skjult sætning kan kendes på at den kan omskrives til en rigtig sætning uden at meningen bliver ændret væsentligt.

Oversigt over hvad der skal til for at man kan tale om en skjult sætning:

Grammatisk kravEksempel
et verbum i infinitiv han så ham spise sin is (han spiser sin is)
et participium hun fandt hende syngende sin sang af fuld hals (hun synger sin sang ...)
et verbalsubstantiv han så ham i færd med bygningen af sin nye kajak (han bygger sin nye kajak)
et adjektiv han betragtede ham som farlig for sine omgivelser (han er farlig for sine omgivelser)

Den skjulte sætning indeholder en aktør (person) som der henvises til med sin, fx

 • Hun bad ham ringe til sin far (= han skulle ringe til sin far)
 • Han så hende komme gående med sin hund (= hun kom gående med sin hund)
 • Jens glædede sig over at se Peters store succes med brygningen af sin nye øl (= Peter havde succes med brygningen af sin nye øl)

Sætninger af denne opbygning er principielt flertydige da sin i nogle tilfælde både kan henvise til subjektet i den overordnede sætning og subjektet i den skjulte sætning, men de er ikke ukorrekte af den grund, fx

 • Kvinden fandt manden liggende i sin seng

I sætninger af denne type kan man ikke afgøre om det er kvindens eller mandens seng. Ofte vil man finde en måde at skrive sætningen om på så flertydigheden forsvinder. I andre tilfælde vil man kunne bruge hans eller hendes for at fjerne en potentiel misforståelse. Man vil fx kunne skrive hendes i følgende sætning Hun gav sin gesandt instrukser om at indskærpe hendes politik overfor kongen. Det vil tydeliggøre betydningen: 'gesandten indskærper hendes politik over for kongen'.

til toppen af siden

Sammenligninger med end og som

I sammenligninger med end og som bruger man normalt sin, men man kan også bruge hans/hendes, fx

 • Peter er bedre til fodbold end sin/hans far
 • Peters far er lige så god til fodbold som sin/hans bror
 • Jens har flere venner end sine/hans naboer.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Når det i sammenligninger er korrekt at bruge hans/hendes, skyldes det at man kan opfatte det andet sammenligningsled som en hel sætning, fx

 • Peters far er lige så god til fodbold som hans bror er
 • Jens har flere venner end hans naboer har.

– og i sådanne tilfælde bruger man hans/hendes og ikke sin.

til toppen af siden

Sin eller dens/dets

Man bruger også sin når det subjekt man henviser til, ikke er en person; dens/dets kan dog også bruges, fx

 • Bygningen var efter sin/dens renovering steget adskillige millioner i værdi
 • Computeren var efter sin/dens reparation blevet meget hurtigere
 • Løbet var efter sin/dets ruteomlægning blevet meget populært.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

I overensstemmelse med de overordnede regler kan man altid bruge sin, men når der ikke er tale om en person, kan man også bruge dens/dets.

Bemærk at når der henvises til et andet led end subjektet, bruges altid dens/dets, fx

 • Han brugte ordet i dets nye betydning
til toppen af siden

Sin eller ens

Når det subjekt man henviser til, er ordet man, bruger man sin, fx

 • Man skal huske at slukke sin mobiltelefon i biografen
 • Når man cykler, er det fornuftigt at tage sin cykelhjelm på.
 • Man cykler med sin cykelhjelm på hovedet og ikke på styret!

Ikon udråbstegn lille Bemærk

Ordet man har to possessive pronomener (ejestedord) nemlig ens og sin (sit, sine), og de bruges i forskellige konstruktioner.

Ens lægger sig til et substantiv (navneord) og kan aldrig referere tilbage til man som subjekt, fx

 • Ens børn får selvtillid af det
 • De blander sig i ens privatliv
 • Ingen forstår ens følelser
 • Det er vigtigt at lytte til ens mavefornemmelse.

I eksemplet Det er vigtigt at lytte til ens mavefornemmelse vil man også kunne bruge sin og sige Det er vigtigt at lytte til sin mavefornemmelse.

I denne analyse er den skjulte sætning (se ovenfor): man lytter til sin mavefornemmelse:

 • Det er vigtigt at lytte til sin mavefornemmelse (= man lytter til sin mavefornemmelse)

Når man er subjekt, bruger man sin til at referere tilbage, fx

 • Man skal være grundig i sit forarbejde
 • Man betaler sin husleje
 • Man må følge sit instinkt.

Formuleringer med ens kan også bruges. Der er ganske vist nogle der regner dem for forkerte, så man kan komme ud for løftede pegefingre.

til toppen af siden

Faste vendinger

Derudover bruges sin også i visse faste vendinger, fx

 • I sin tid brugte vi lang tid på at lave denne strategi, men nu er den forældet
 • sin vis kan I gøre hvad I har lyst til
 • I al sin enkelhed går sagen ud på at …

Se listen over faste vendinger med hans, hendes, sin.

til toppen af siden

Henvisning til et andet led end subjektet

Bemærk at når man henviser til noget andet end subjektet, bruger man aldrig sin men hans/hendes/dens/dets/ens, fx

 • Caroline fik lov til at låne hans blyant
 • Tyven fik øje på Peter, tog hans pung og løb
 • Nogle gange skal man gøre noget som er godt for ens humør.
til toppen af siden

Henvisning til subjekt i pluralis (flertal)

Når subjektet ændres fra singularis (ental) til pluralis, bruges deres (jeres, vores) og ikke sin. Det hedder Vincent leger med sin hund, og Vincent og Amalie leger med deres hund. På samme måde som jeg leger med min hund, og vi leger med vores hund.

Dvs. at når det subjekt man henviser til, er 3. person pluralis, bruges deres – og ikke sin/sit/sine, fx

 • De fik deres penge til tiden
 • Eleverne tog deres soveposer med på kanotur
 • Søren og hans kæreste tog deres cykler til stranden (her er hans kæreste en del af subjektet, og derfor hedder det ikke sin kæreste).

Der er en tendens til at bruge sin/sit/sine i denne type sætninger, især når sætningen er lang, og der er langt mellem subjektet og henvisningen (pronomenet). Tendensen er især stærk hvis objektet (genstandsleddet) er i pluralis. Sammenlign følgende eksempler med objekt i pluralis og singularis:

 • Mange børn har svært ved at undvære deres/sine forældre i længere tid
 • Mange børn har svært ved at undvære deres far i længere tid.

Efter hovedreglen er deres det korrekte i begge sætninger.

ikon "pære" lille Undtagelser

Indeholder sætningen også ordet hver, kan man bruge begge dele, både sin/sit og hans/hendes. Som hovedregel kan man bruge hver sin/sit når det substantiv (navneord) der kommer efter, står i singularis (ental), fx

 • De fik udleveret hver sin arbejdstelefon
 • I får hver sin computer
 • Vi tog hver sin instruktion og gik ud i skoven.

Når det efterfølgende substantiv står i pluralis (flertal), bruges deres/vores/jeres, fx

 • Vi tog hver vores instruktioner og gik ud i skoven
 • De har hver deres børn at tænke på
 • Vi går ud med hver vores venner i aften
 • I må købe hver jeres lakridser når I har så forskellig smag.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor?

Tidligere var det almindeligt at bruge hver sin/sit/sine fordi hver kun kan forbindes med et entalsord, og nogle ser stadig det som det eneste korrekte. Mange bruger dog i dag hver deres og synes det lyder underligt at bruge hver sin/sit/sine ved subjekter i pluralis. Lige meget hvad man gør, kan man altså risikere at folk synes man bruger sproget forkert.

til toppen af siden

Ikon blyant lille Øvelser

Gå til øvelser med hans, hendes og sin.