Du er her: Forside Råd og regler Typiske problemer Et eller flere ord? Et eller flere ord · uddybning

Et eller flere ord · uddybning

Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord
Sådan løser du dine problemer med et eller flere ord.

Ikon udråbstegn lille Sammensætninger skrives i ét ord

Et sammensat substantiv (navneord) har altid et substantiv som sidste led, og det udtales med ét stærkt tryk.

Hvis en sammensætning udtales med ét stærkt tryk og består af to eller flere led som er almindelige substantiver, skrives sammensætningen altid i ét ord. Også selvom det sammensatte ord er et navn, og selvom ordet kan blive meget langt:

telefonledning
Koldinghus
parkeringsbilletautomat
studieopholdsforsikringspolice

Også sammensætninger med et verbum (udsagnsord) som første ord, skrives i et ord:

løbebånd
spisekrog

Engelske låneord

Engelske låneord kan volde problemer fordi man på engelsk udtaler sammensætninger med flere stærke tryk og ofte ikke skriver sammensatte ord i et ord.

Når engelske låneord er helt nye, behandles de ofte som citatord, dvs. at de skrives som på engelsk, og deres betydning forklares ofte i teksten.

Hvis ordet efterhånden bliver mere brugt og kendt, og hvis det udtales med mest tryk på første led, skal det skrives efter danske regler, og det vil sige i ét ord.

I ét ord skrives fx følgende:

keyaccountmanager
whitewaterrafting

onemanshow
lookalike

Da udtalen af følgende ord er med lige meget tryk på begge led, skrives de i to ord:

open source
dark horse

happy end

Med bindestreg skrives disse ord:

hi-fi
log-in (kan også skrives login)

Sammensætninger med verber (udsagnsord) som sidste led

Reglen om at sammensatte ord med ét stærkt tryk skrives i ét ord, gælder også for sammensætninger med verber som sidste led, fx brugerfinansiere, fedtspille og powershoppe.

Man skal være opmærksom ved sammensætninger med forkortelser, tal og symboler – i de tilfælde skal man bruge bindestreg (se mere under typiske problemer med bindestreger).

Sammensætninger med proprier (navne)
Når et navn er sidsteled i en ordforbindelse, har udtalen også ét stærkt tryk, hvorfor forbindelsen som udgangspunkt skrives i ét ord.

I mange tilfælde kan det dog være mere naturligt at sætte en bindestreg, og da dette ikke strider mod reglerne, vil både Bikerjens og Biker-Jens, Rengøringskasper og Rengørings-Kasper være korrekte stavemåder.

Læs mere i artiklen "Bikerjens eller er det Biker-Jens?" af seniorforsker Margrethe Heidemann Andersen i Nyt Fra Sprognævnet 2013/4 (åbner som pdf).

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor

Reglen om at skrive ordforbindelser i et ord når de udtales med ét stærkt tryk, har en lang tradition i dansk. I fx engelsk har man en anden placering af trykket og skriver som regel sammensætninger i to eller flere ord.

ikon Undtagelser

Man kan i særlige tilfælde indsætte en bindestreg i en sammensætning for at lette læsningen.

Dette tillades hvis der er usædvanlige bogstavsammenstød, fx ved

  • flere end to ens konsonanter: stress-symptom, gløgg-gilde
  • to vokaler som ikke normalt står efter hinanden: bonsai-initiativ, vikarbureau-underskud.

Se mere i Retskrivningsordbogens § 57.8 og gennemgangen af typiske problemer med bindestreg.

ikon Oversigter

Se den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon blyant lille Øvelser

Øvelser med ordforbindelser som skal skrives i ét eller flere ord.

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Ordforbindelser med adjektiver (tillægsord) som første led

Adjektiver kan stå foran et substantiv uden at der er tale om en sammensætning. Man er afhængig af udtalen for at finde den rigtige skrivemåde. Hvis der er stærkere tryk på første ord, er der tale om en sammensætning, og hvis der er lige meget tryk på alle ord, skal ordene skrives i to eller flere ord:

stor bystorby
hvid vinhvidvin
en smart grøn sag (om fx en kjole) – en sund grønsag (eller grøntsag)

I eksempler som disse er der forskel i bøjningen (den store by storbyen). Det sammensatte ord har ofte en anden betydning end når ordene ikke skrives sammen.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor

Disse sammensætninger følger hovedreglen om at udtalen bestemmer skrivemåden. Hovedreglen siger at man skriver ordforbindelser i ét ord når de udtales med ét stærkt tryk.

ikon Undtagelser

Hvis et adjektiv bruges med forstærkende betydning, skal det normalt skrives sammen med det næste ord, fx superdejlig. Se mere nedenfor i afsnittet om forstærkende førsteled.

ikon Oversigter

Se den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon blyant lille Øvelser

Øvelser med ordforbindelser som skal skrives i ét eller flere ord.til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Samme betydning – to mulige udtaler og to mulige skrivemåder

Nogle ordforbindelser kan udtales på 2 forskellige måder uden at ændre betydning. I disse tilfælde kan man skrive forbindelsen i to (eller flere) ord hvis man udtaler forbindelsen med to (eller flere) stærke tryk. Hvis man udtaler forbindelsen med ét hovedtryk, skriver man sammensætningen i ét ord:

en lettilgængelig tekst eller en let tilgængelig tekst
et femkronersfrimærke
eller et femkroners frimærke (se mere om bindestreg ved tal i gennemgangen af typiske problemer med bindestreg)
et halvtredsårsjubilæum eller et halvtredsårs jubilæum (se mere om bindestreg ved tal i gennemgangen af typiske problemer med bindestreg)
et tætbefolket landområde eller et tæt befolket landområde

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor

Disse sammensætninger følger hovedreglen om at udtalen bestemmer skrivemåden. Hovedreglen siger at man skriver ordforbindelser i ét ord når de udtales med ét stærkt tryk.

ikon Undtagelser

Ingen.

ikon Oversigter

Se den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon blyant lille Øvelser

Øvelser med ordforbindelser som skal skrives i ét eller flere ord.til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Firmanavn og varemærke som førsteled – to mulige udtaler og to mulige skrivemåder

Når et firmanavn eller et varemærke udgør førsteled i en ordforbindelse, følger man også reglen om at udtalen bestemmer.

I nogle tilfælde er der mest tryk på første led, og sammensætningen skrives i ét ord:

en Centurioncykel
en Samsungmobil

I tilfælde hvor forbindelsen bliver lang og indeholder såkaldt tunge led, er der lige meget tryk på de to (eller flere) led, og forbindelsen skrives i to (eller flere) ord:

en Winther trehjulet ladcykel
en Samsung mobiltelefon

Hvis man kan udtale en forbindelse af denne type på begge måder, er begge skrivemåder korrekte:

en Centurionpigecykel eller en Centurion pigecykel
en Volvostationcar
eller en Volvo stationcar
en Weber kuglegrill
eller en Weberkuglegrill

Når sådan en ordforbindelse er bøjet i fx bestemt form, skrives den normalt i ét ord:

Centurionpigecyklen
Weberkuglegrillen 

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor

Disse sammensætninger følger hovedreglen om at udtalen bestemmer skrivemåden. Hovedreglen siger at man skriver ordforbindelser i ét ord når de udtales med ét stærkt tryk.

ikon Undtagelser

Der findes ordforbindelser hvis skrivemåde er uafhængig af udtalen. Se mere nedenfor i afsnittet om talord, forstærkende førsteled og visse adverbier (biord).

ikon Oversigter

Se den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon blyant lille Øvelser

Øvelser med ordforbindelser som skal skrives i ét eller flere ord.til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Adverbier (biord) og præpositioner (forholdsord)

Ved reglerne for adverbier og præpositioner er skrivemåden uafhængig af udtalen.

Med styrelse

Hovedreglen er at hvis et adverbium og en præposition styrer noget, så skrives de i to ord. Ofte kan man se at en præposition styrer noget, ved at der kommer et ord bagefter:

huset ligger lige over for den gamle købmand (over er her et adverbium, for er en præposition, og den gamle købmand fungerer som styrelse)
det tog lang tid at gå op ad den stejle trappe (op er et adverbium, ad er en præposition, og den stejle trappe fungerer som styrelse)

Dette gælder også selvom der er tale om en billedlig betydning:

stadionet kan rumme op mod 40.000 tilskuere
det lykkedes ham at smyge sig uden om invitationen

Selvom styrelsen ikke står lige efter præpositionen, gælder reglen også:

hunden gik pludselig uden for og ikke inden for hegnet

En række forbindelser kan ifølge Retskrivningsordbogen (4. udgave, 2012) valgfrit skrives i ét eller i to ord når de har en styrelse. Det er derfor også korrekt at skrive:

huset ligger lige overfor den gamle købmand
det lykkedes ham at smyge sig udenom invitationen
hunden gik pludselig udenfor og ikke indenfor hegnet

Det drejer sig om følgende 23 ordforbindelser, hvor førsteleddet er et adverbium som ender på -en (inden, neden, oven, uden), eller adverbiet bag

bag efter el. bagefter
bag i el. bagi
bag om el. bagom
bag på el. bagpå
bag ved el. bagved
inden for el. indenfor
inden i el. indeni
inden om el. indenom
inden under el. indenunder
neden for el. nedenfor
neden om el. nedenom
neden under el. nedenunder
oven for el. ovenfor
oven i el. oveni
oven om el. ovenom
oven over el. ovenover
oven på el. ovenpå
over for el. overfor
uden for el. udenfor
uden om el. udenom
uden over el. udenover
uden på el. udenpå
ud over el. udover.

Og disse 5 ordforbindelser som normalt altid står med en styrelse, fx fremfor eller frem for alt og henunder eller hen under aften:

frem for el. fremfor
hen ad el. henad
hen imod el. henimod
hen under el. henunder
hen ved el. henved

Listerne er udtømmende.

Uden styrelse

Hovedreglen siger desuden at hvis ordforbindelsen ikke styrer noget, fungerer den som et adverbium og skrives i ét ord:

se, der går ham der bor overfor (adverbium)
trappen gik stejlt
opad (adverbium)
han prøver at smyge sig udenom (adverbium)
jeg kan ikke se nogen hund udenfor (adverbium)

Se flere eksempler på den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor

Reglen om at skrive i to ord når der er en styrelse, er i princippet enkel og mekanisk, og den gælder stadig ved ordforbindelser som ikke er på listen ovenfor, fx op ad og op mod. Reglen opstod fordi fremtrædende sprogforskere i slutningen af 1800-tallet blev enige om at begrænse antallet af "unødvendige" sammenskrivninger. På den tid kunne man træffe på sammenskrivninger som fx ialmindelighed, iutide, medrette og udentvivl.

Med de seneste retskrivningsregler tager man i højere grad hensyn til at de pågældende ordforbindelser (se listen ovenfor) har de grammatiske og betydningsmæssige kendetegn som gør at de kan opfattes som sammensatte præpositioner.

De grammatiske kendetegn er at disse ordforbindelser også kan have adverbiel funktion, dvs. den sammenskrevne form findes ved siden af den særskrevne: 

Der bor ingen over for os (præp.)
Der bor ingen overfor (adv.).

De betydningsmæssige kendetegn er at forbindelserne har en helhedsbetydning, som i følgende eksempler, hvor bag ved og bagved har samme (præpositionelle) betydning:

Bag ved huset ligger der en lille legeplads
Bagved ligger der en lille legeplads.

I et eksempel som du er altid velkommen til at kigge forbi betragtes forbi som præposition uanset om der er en styrelse eller ej. På samme måde er der god grund til opfatte fx bagved i ét ord som en sammensat præposition med helhedsbetydning.

Nogle af disse kan desuden være mere eller mindre synonyme med en usammensat præposition: 

Bag/bagved huset ligger der en lille legeplads
Er der noget indeni/i æsken?

Læs mere i Nyt fra Sprognævnet 2011/3 i artiklen "Adverbium + præposition – ét eller to ord?".

ikon Undtagelser

Der findes en gruppe ord som skrives i et ord selvom de ligner ordforbindelserne ovenfor. Det drejer sig om fx ifølge, derudaf, derudover, tilsammen.

Nogle ord som mange har lært at skrive i to ord, kan nu valgfrit skrives i ét eller to ord, fx tillykke eller til lykke.

ikon Oversigter

Se den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon blyant lille Øvelser

Øvelser med ordforbindelser som skal skrives i ét eller flere ord.til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Talord

Ved reglerne for talord er skrivemåden uafhængig af udtalen.

Talord under 100 skrives i ét ord:

halvtreds
femogfirs
halvanden

Talord over 100 skrives i to eller flere ord:

to hundred(e)
fire tusind(e) (og) tre hundred(e) (og) treoghalvfems
(parentes om og og flertalsbøjningen angiver at disse valgfrit kan tages med eller udelades)

Brøker skrives adskilt fra resten af talordet:

fireoghalvtreds (og) en halv

– med cifre dog uden mellemrum:

54½

Forbindelser med hvert skrives i to ord:

hver anden
hver(t) tredje

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor

Reglen har udviklet sig sådan pga. traditioner i retskrivningen.

ikon Undtagelser

Ingen.

ikon Oversigter

Se den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon blyant lille Øvelser

Øvelser med ordforbindelser som skal skrives i ét eller flere ord.til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Forstærkende førsteled

Ved reglerne for forstærkende førsteled er skrivemåden uafhængig af udtalen.

Forstærkende førsteled er normalt ord eller orddele som står foran og virker forstærkende på et adjektiv (tillægsord). Forbindelser med forstærkende førsteled skrives i ét ord – uanset udtalen:

allerbedst
smadderærgerligt
superlækkert

kæmpestor
megadejlig

kanonsød

Enkelte forstærkende førsteled bruges som selvstændige adjektiver, fx kæmpe, super, mega og kanon. De skrives sammen med adjektivet hvis de to tilsammen siger noget om substantivet (navneordet):

en kæmpestor tagterrasse, dvs. 'en tagterrasse som er kæmpestor'
en kanonudfordrende kajaktur, dvs. 'en kajaktur som er kanonudfordrende'
en superliberalistisk tænketank, dvs. 'en tænketank som er superliberalistisk'

De skrives i flere ord hvis det sidste adjektiv og substantivet udgør en helhed som det første adjektiv beskriver:

en kæmpe socialdemokratisk sejr, dvs. 'en socialdemokratisk sejr som er kæmpe'
en kanon bornholmsk kajakroer, dvs. 'en bornholmsk kajakroer som er kanon'
en super liberalistisk tænketank, dvs. 'en liberalistisk tænketank som er super'
en mega udendørs fladskærm, dvs. 'en udendørs fladskærm som er mega'

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor

Skrivemåden er uafhængig af udtalen. Reglen bygger på om det forstærkende førsteled lægger sig til det adjektiv som står bagefter, eller om det lægger sig til adjektivet og substantivet tilsammen.

ikon Undtagelser

Ingen.

ikon Oversigter

Se den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon blyant lille Øvelser

Øvelser med ordforbindelser som skal skrives i ét eller flere ord.til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Visse adverbier (biord)

Uden forskel i udtale eller betydning kan følgende ord skrives i ét eller flere ord:

forresten eller for resten
gudskelov eller gud ske lov
ingenting eller ingen ting

Se alle forbindelserne på den alfabetiske liste over ordforbindelser i ét eller flere ord.

Alle forbindelser med .. som helst skrives i flere ord:

hvad som helst
hvilken som helst

Ikon Spørgsmålstegn - lille Hvorfor

Reglen har udviklet sig sådan pga. traditioner i retskrivningen.

ikon Undtagelser

Ingen.

ikon Oversigter

Se den alfabetiske liste over forbindelser i ét eller flere ord.

Ikon blyant lille Øvelser

Blandede øvelser med ordforbindelser som skal skrives i ét eller flere ord.

til toppen af siden