Du er her: Forside Råd og regler Typiske problemer Adverbielt -t Adverbielt -t · uddybning

Adverbielt -t · uddybning

Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t
Sådan løser du dine problemer med adverbielt -t.

Ikon udråbstegn lille Rene adverbier

Rene adverbier tilføjer ikke endelsen -t. De rene adverbier er de ord der kun kan bruges som adverbium, fx temmelig, heldigvis, sandsynligvis:

Det var en temmelig lang film
Han kommer heldigvis til min fest 
Det bliver sandsynligvis regnvejr i morgen

Tip: kan adverbiet bruges som foranstillet adjektiv til et substantiv? - hvis ikke er det sandsynligvis et rent adverbium. Det var en temmelig lang film → Det var en temmelig film.

I Retskrivningsordbogen er rene adverbier opført som selvstændige opslagsord med ordklasseangivelsen adv.

 • sand|syn|lig|vis adv.

ikon "pære" lille Undtagelser

For enkelte rene adverbier er det valgfrit om man vil bruge endelsen -t, fx sødelig(t). Hvis det er tilfældet, er det angivet i Retskrivningsordbogen på følgende måde:

 • sødelig (el. sødeligt) adv.; sove sødeligt
 • sødeligt (el. sødelig) adv.; sove sødeligt

ikon "liste" lille Oversigter

Ikon blyant lille Øvelser

til toppen af siden

Ikon udråbstegn lille Adjektiver brugt som adverbialer

Adverbialer (biled)
er led eller dele af led der har den funktion at beskrive verber (udsagnsord), adjektiver (tillægsord), adverbier (biord) eller hele sætninger.
Når adjektiver optræder som adverbialer, tilføjes der normalt et -t, men i nogle tilfælde er det valgfrit, og det kan give problemer.

Hovedreglen for adverbialer dannet af adjektiver er at de får adjektivets intetkønsform, dvs. endelsen -t, hvis denne findes:

Det er en hurtig bil (adjektiv, fælleskøn)
Det er et hurtigt tog (adjektiv, intetkøn)

Bilen/toget kører hurtigt (adverbium)

Flagstangen er høj (adjektiv, fælleskøn)
Det er et højt træ
(adjektiv, intetkøn)

Træet/flagstangen rækker højt op i himlen (adverbium)

Det var en anderledes tale han holdt (adjektiv, fælleskøn)
Han kom med et anderledes forslag (adjektiv, intetkøn)

Talen/forslaget lød anderledes (adverbium)

De svære...
Indenfor denne gruppe af adjektiver er der dog en mængde ord der skaber problemer når de bruges som adverbialer. Det vedrører især de ord der har endelsen -ig, -lig og -vis. Disse ord kan inddeles i tre kategorier:
 1. Adverbier der altid skal have -t
 2. Adverbier med valgfrit -t
 3. Adverbier der skal have -t i bestemte betydninger

1. Adverbialer der altid skal have -t

Adjektiver med endelsen -ig, -lig og -vis som optræder som mådesadverbialer, dvs. betegner den måde noget foregår eller forholder sig til noget på, skal altid have endelsen -t:

Min far griner meget mærkeligt (på en mærkelig måde)
Han smilede venligt til den gamle dame (på en venlig måde)
De skrev det klart og tydeligt ( på en tydelig måde)

ikon "pære" lille Undtagelser

Der er ingen direkte undtagelser til denne regel, men man skal være opmærksom på at et ord der i én sammenhæng optræder som mådesadverbium, kan optræde som fx gradsadverbium i en anden sammenhæng, og dermed have valgfrit -t (se afsnittet Adverbialer med valgfrit -t nedenfor):

Det smager forfærdeligt  (→ på en forfærdelig måde)

men:

Jeg vil forfærdelig(t) gerne med i biografen (→ meget gerne)

ikon "liste" lille Oversigter

Ikon blyant lille Øvelser

2. Adverbier med valgfrit -t

Adjektiver med endelsen -ig og -lig som optræder som gradsadverbialer, dvs. betegner i hvor høj grad noget er tilfældet, har valgfrit -t:

Det er gevaldig(t) dejligt at sove længe om morgenen
Jeg vil vældig(t) gerne med dig i skoven i morgen
Du er vist ikke særlig(t) interesseret i fodbold

Dog har disse ord altid endelsen -t hvis de optræder som et selvstændigt sætningsled:

Jeg glæder mig helt gevaldigt til festen
Jeg glæder mig vældigt til skovturen i morgen
Det interesserer mig ikke særligt

Tip: Udskift adverbialet med ord som meget, særdeles, ret eller lidt for. Hvis det giver (nogenlunde) mening, er det sandsynligvis et gradsadverbial.
 • Adjektiver med endelsen -ig og -lig som optræder som tidsadverbialer, dvs. betegner hvornår eller hvor ofte noget er tilfældet, har valgfrit -t:

De er nylig(t) blevet skilt
Vi mødes tre gange årlig(t)

Jeg vågner altid tidlig(t) om morgenen

 • Adjektiver med endelsen -ig og -lig som optræder som stedsadverbialer eller betegner den talendes holdning (fx om det er sikkert eller usikkert, ventet eller uventet, ønskeligt eller ikke ønskeligt), har også valgfrit -t:

Huset skal males udvendig(t)
De kan ikke
rigtig(t) finde ud af at samarbejde
Personlig(t) kan jeg bedst lide den røde skjorte

 • Adjektiver der ender på -vis, og som bruges som adverbialer, har valgfrit -t:

Jeg er delvis(t) uenig med dig i det du siger
Han ændrede gradvis(t) holdning til problemet

Hun indbetaler beløbet månedsvis(t)

ikon "pære" lille Undtagelser

Der er ingen direkte undtagelser til reglerne om valgfrit -t, men der er et par ting man skal være opmærksom på:

 • Optræder et gradsadverbial som selvstændig sætningsled, skal det altid have endelsen -t.
 • Et ord der i én sammenhæng optræder som gradsadverbial, kan optræde som mådesadverbial i en anden sammenhæng og skal dermed have endelsen -t (se afsnittet Adverbialer der altid skal have -t):

Jeg vil forfærdelig(t) gerne med i biografen (→ meget gerne)

men:

Det smager forfærdeligt (→ på en forfærdelig måde)

 • Ord der ender på -vis, og som er rene adverbier, dvs. kun kan optræde som adverbier (se afsnittet Rene adverbier), skal ikke have -t, fx muligvis, sædvanligvis, uheldigvis (se listen over rene adverbier).

ikon "liste" lille Oversigter

Ikon blyant lille Øvelser

3. Adverbialer der skal have -t i bestemte betydninger

For en gruppe adverbialer er der betydningsforskel mellem en form med -t og en form uden -t. Det gælder ord som lovlig og lovligt, endelig og endeligt. Disse ord skal have -t hvis de bruges i adjektivets betydning. Hvis betydningen derimod svarer til adverbiets betydning, hører ordet til gruppen af rene adverbier og skal derfor ikke have endelsen -t (se listen over rene adverbier, se afsnittet Rene adverbier):

Demonstrationen var lovligt varslet (=legalt)
Hun var lige lovlig streng overfor ham
(=lidt for)

Købet er afgjort endeligt (=definitivt)
Nu er jeg endelig færdig med at skrive min opgave
(=langt om længe)

Teaterstykket blev udført fuldkomment (=fejlfrit)
De var fuldkommen ligeglade med hvor dyrt det var
(=helt)

ikon "liste" lille Oversigter

Ikon blyant lille Øvelser

Øvelser og oversigter

til toppen af siden