Du er her: Forside Råd og regler Ordlister Sproglige ordlister T-leksikon

T-leksikon

Oversigt over adverbier dannet af adjektiver som ender på -ig, -lig og -vis
Nedenstående er en oversigt over de fleste af de adverbier (biord) dannet af adjektiver (tillægsord) der typisk volder flest problemer. Oversigten er genereret på baggrund af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs database ordnet.dk, der bl.a. indeholder alle opslagsord i Den Danske Ordbog (2003-05).
Når der i listen står "som sætningsadverbial", drejer det sig fx om adverbialer som betegner tid eller udtrykker den skrivendes eller talendes holdning til det der siges (jf. retskrivningsreglernes § 38.3).
Klik på ordet, og se hele opslaget på ordnet.dk.

Adverbier dannet af adjektiver kaldes t-adverbialer, og disse bøjes som HOVEDREGEL i adjektivets intetkønsform, dvs. får endelsen -t, hvis adjektivet har denne form:

  • En hurtig bil, et hurtigt møde (hurtig = adjektiv) → Bilen kører hurtigt, mødet sluttede hurtigt (hurtigt = adverbium)
  • En rød lampe, et rødt tørklæde (rød = adjektiv) → Lampen lyser rødt, displayet lyste rødt (rødt = adverbium)
Hvis det ord du leder efter, IKKE er på listen, er det måske et rent adverbium. Gå til gennemgangen af rene adverbier, eller se listen over rene adverbier.
Du kan også gå til siden med den uddybede gennemgang af hvornår der skal -t på adverbier.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å
Adjektiver (tillægsord)
A
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

afsindig

afsindigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

afsindigt el. afsindig

 

vi glæder os afsindig(t) meget

afskyelig

afskyeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

afskyeligt el. afskyelig

 

hun ser afskyelig(t) frisk ud

almindelig

almindeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

almindeligt el. almindelig

 

et almindelig(t) anvendt princip

alvorlig

alvorligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

alvorligt el. alvorlig

 

jeg blev alvorlig(t) vred

angivelig

angiveligt el. angivelig

 

 

 

antagelig

antageligt

i betydningen 'sandsynligvis, formodentlig; efter alt at dømme':

antagelig

 

søndag nogen sol og antagelig kun enkelte byger

Adjektiver (tillægsord) med
B
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

behagelig

behageligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

behageligt el. behagelig

 

teksten var behagelig(t) fri for trykfejl

bemærkelsesværdig

bemærkelsesværdigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

bemærkelsesværdigt el. bemærkelsesværdig

 

han er bemærkelsesværdig(t) pæn

bestandig

bestandigt

i betydningen 'som finder sted eller varer ved hele tiden; evig':

bestandigt el. bestandig

 

de to børn blev bestandig(t) drillet

besynderlig besynderligt

betydelig

betydeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium (i betydningen 'stor i omfang eller grad; væsentlig'):

betydeligt el. betydelig

 

kravet er betydelig(t) større end først antaget

betænkelig

betænkeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium (i betydningen 'som giver anledning til bekymring, uro eller kritik'):

betænkeligt el. betænkelig

 

et betænkelig(t) højt antal

bevislig el. beviselig

beviseligt el. beviselig

 

 

 

Adjektiver (tillægsord) med
D
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

daglig

dagligt

i betydningen 'som finder sted, er til stede eller gøres (næsten) hver dag':

dagligt el. daglig

 

vi mødes daglig(t)

dejlig

dejligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

dejligt el. dejlig

 

hun følte sig dejlig(t) afslappet

drabelig

drabeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

drabeligt el. drabelig

 

han var drabelig(t) sulten

dygtig

dygtigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium (i betydningen 'stor, omfattende el.lign.'):

dygtigt el. dygtig

 

de er dygtig(t) trætte af det

dødelig

dødeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

dødeligt el. dødelig

 

jeg blev dødelig(t) fornærmet

dårlig

dårligt

som sætningsadverbial:

dårligt el. dårlig

 

jeg kunne dårlig(t) sove for larmen

Adjektiver (tillægsord) med
E
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden
egentlig egentligt som bestemmelse foran talt el. taget i fast udtryk: egentlig el. egentligt Det var egentlig(t) talt/taget mærkeligt

ejendommelig

ejendommeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ejendommeligt el. ejendommelig

 

stedet føltes ejendommelig(t) hjemligt

enorm enormt

eventyrlig

eventyrligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

eventyrligt el. eventyrlig

 

bogen er eventyrlig(t) sjov

evindelig

evindeligt el. evindelig

 

 

 

Adjektiver (tillægsord) med
F
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

fabelagtig

fabelagtigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

fabelagtigt el. fabelagtig

 

hun så fabelagtig(t) smuk ud

farlig

farligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

farligt el. farlig

 

det var en farlig(t) svær opgave

foreløbig

foreløbigt

som sætningsadverbial:

foreløbigt el. foreløbig

 

jeg har foreløbig(t) sagt ja

forfærdelig

forfærdeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

forfærdeligt el. forfærdelig

 

han var forfærdelig(t) gammeldags

forholdsmæssig

forholdsmæssigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

forholdsmæssigt el. forholdsmæssig

 

en forholdsmæssig(t) stor stigning

forhåbentlig

forhåbentligt el. forhåbentlig

 

 

 

formentlig

formentligt el. formentlig

 

 

 

formodentlig

formodentligt el. formodentlig

 

 

 

forskrækkelig

forskrækkeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

forskrækkeligt el. forskrækkelig

 

han er så forskrækkelig(t) dum

forunderlig

forunderligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

forunderligt el. forunderlig

 

hun var forunderlig(t) klog

forventelig

forventeligt

som sætningsadverbial:

forventeligt el. forventelig

 

han bliver forventelig(t) udskrevet i morgen

fremtidig

fremtidigt el. fremtidig

 

 

 

frygtelig

frygteligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium og som sætningsadverbial:

frygteligt el. frygtelig

 

du ser frygtelig(t) træt ud

fuldstændig

fuldstændigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium og som sætningsadverbial:

fuldstændigt el. fuldstændig

 

er du fuldstændig(t) sikker?
min mor bakker mig fuldstændig(t) op

fuldkommen

fuldkomment

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

fuldkommen

hun var fuldkommen rolig

 

 

som sætningsadverbial

fuldkommen

han havde fuldkommen glemt det

Adjektiver (tillægsord) med
G
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

gebommerlig

gebommerligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

gebommerligt el. gebommerlig

 

det er gebommerlig(t) svært

gennemsnitlig

gennemsnitligt el. gennemsnitlig

 

 

 

gevaldig

gevaldigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

gevaldigt el. gevaldig

 

bogen sælger gevaldig(t) godt

given el. givet

givet

 

 

 

glædelig

glædeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

glædeligt el. glædelig

 

han var glædelig(t) overrasket ved gensynet

gruelig

grueligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

grueligt el. gruelig

 

det var så gruelig(t) koldt-st

grundig

grundigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

grundigt el. grundig

 

han er grundig(t) træt af hende

græsselig

græsseligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

græsseligt el. græsselig

 

en græsselig(t) hård vinter

guddommelig

guddommeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

guddommeligt el. guddommelig

 

du var guddommelig(t) smuk

gyselig

gyseligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

gyseligt el. gyselig

 

hun synger gyselig(t) falsk

Adjektiver (tillægsord) med
H
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

halvårlig

halvårligt el. halvårlig

 

 

 

helårlig

helårligt el. helårlig

 

 

 

herlig

herligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

herligt el. herlig

 

salaten var herlig(t) frisk og sprød

hjertelig

hjerteligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

hjerteligt el. hjertelig

 

forslag modtages hjertelig(t) gerne

hovedsagelig hovedsagelig el. hovedsageligt

hæderlig

hæderligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

hæderligt el. hæderlig

 

en flaske hæderlig(t) god vin

højlig

højligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

højligt el. højlig

 

hun blev højlig(t) fornærmet over hans udtalelse

Adjektiver (tillægsord) med
I
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

idelig

ideligt el. idelig

 

 

 

inderlig

inderligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

inderligt el. inderlig

 

jeg vil inderlig(t) gerne hjælpe

indvendig

indvendigt el. indvendig

 

 

 

Adjektiver (tillægsord) med
J
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

jammerlig

jammerligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

jammerligt el. jammerlig

 

en jammerlig(t) dårlig film

jævnlig

jævnligt el. jævnlig

 

 

 

Adjektiver (tillægsord) med
K
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel 
til toppen af siden

kraftig

kraftigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

kraftigt el. kraftig

 

en kraftig(t) beruset mand

kummerlig

kummerligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

kummerligt el. kummerlig

 

kummerlig(t) dårlige forhold

kvartårlig

kvartårligt el. kvartårlig

 

 

 

kæmpemæssig

kæmpemæssigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

kæmpemæssigt el. kæmpemæssig

 

en kæmpemæssig(t) højt prioriteret plan

Adjektiver (tillægsord) med
L
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

latterlig

latterligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

latterligt el. latterlig

 

en latterlig(t) lav pris

Adjektiver (tillægsord) med
M
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel 
til toppen af siden

magelig

mageligt

som sætningsadverbial:

mageligt el. magelig

 

her kan magelig(t) sidde tre

midlertidig

midlertidigt el. midlertidig

 

 

 

mistænkelig

mistænkeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

mistænkeligt el. mistænkelig

 

prisen var mistænkelig(t) lav

modbydelig

modbydeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

modbydeligt el. modbydelig

 

det gjorde modbydelig(t) ondt

mægtig

mægtigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

mægtigt el. mægtig

 

filmen var mægtig(t) spændende

mærkelig

mærkeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

mærkeligt el. mærkelig

 

hendes stemme lød mærkelig(t) fremmed

mærkværdig

mærkværdigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

mærkværdigt el. mærkværdig

 

stemmen virkede mærkværdig(t) beroligende

månedlig

månedligt el. månedlig

 

 

 

Adjektiver (tillægsord) med
N
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

nederdrægtig

nederdrægtigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

nederdrægtigt el. nederdrægtig

 

det gjorde nederdrægtig(t) ondt

nydelig

nydeligt

 

nylig

nyligt el. nylig

med foranstillet 'for' kun:

for nylig

 Kaj fyldte for nylig 50 år

nysselig

nysseligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

nysseligt el. nysselig

 

himlen var nysselig(t) blå

nøjagtig

nøjagtigt

som underordnet bestemmer

nøjagtigt el. nøjagtig

for nøjagtig(t) 100 år siden


 


 

som sætningsadverbial:

 

nøjagtigt el. nøjagtig

 

jeg ved nøjagtig(t) hvad den koster

 

Adjektiv (tillægsord)
O
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

oprindelig

oprindeligt el. oprindelig

 

 

 

ordentlig

ordentligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium

ordentligt el. ordentlig

 

kaffen var ikke ordentlig(t) varm


 


 

som sætningsadverbial:

 

ordentligt el. ordentlig

 

han havde ordentlig(t) slået sig

 

overdådig

overdådigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

overdådigt el. overdådig

 

et overdådig(t) smukt landskab

overordentlig

overordentligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

overordentligt el. overordentlig

 

en overordentlig(t) alvorlig situation

overstadig

overstadigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

overstadigt el. overstadig

 

hun er overstadig(t) lykkelig

Adjektiver (tillægsord) med
P
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

personlig

personligt

som sætningsadverbial:

personligt el. personlig

 

personlig(t) tror jeg ikke på det

pinagtig

pinagtigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

pinagtigt el. pinagtig

 

en pinagtig(t) dårlig samvittighed

pinlig

pinligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium (i betydningen 'som vidner om (for) stor omhu eller samvittighedsfuldhed; fuldstændig'):

pinligt el. pinlig

 

målingerne var pinlig(t) nøjagtige

præcis

præcist

som underordnet bestemmer:

præcis

for præcis 100 år siden

 

 

som sætningsadverbial:

præcis

jeg ved præcis hvad den koster

Adjektiver (tillægsord) med
R
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

regelmæssig

regelmæssigt

som tidsadverbial:

regelmæssigt el. regelmæssig

 

hun kom regelmæssig(t) på besøg

relativ relativt

rettidig

rettidigt el. rettidig

 

 

 

rigelig

rigeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

rigeligt el. rigelig

 

der var rigelig(t) lang ventetid

rigtig

rigtigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

rigtigt el. rigtig

 

bogen er rigtig(t) god

 

 

som sætningsadverbial:

rigtigt el. rigtig

han kan ikke rigtig(t) forstå det

rimelig

rimeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

rimeligt el. rimelig

 

en rimelig(t) svær bog

rolig

roligt

som sætningsadverbial:

roligt el. rolig

 

du kan rolig(t) blive hjemme

Adjektiver (tillægsord) med
S
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

samtidig1

samtidigt el. samtidig

 

 

 

sikken

sikke el. sikken

 

 


 

 

sildig

sildigt el. sildig

 

 

 

sjælden

sjældent (el. -)

 

 

 

skammelig

skammeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

skammeligt el. skammelig

 

gården var skammelig(t) forsømt

skrækkelig

skrækkeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

skrækkeligt el. skrækkelig

 

han er skrækkelig(t) uselvstændig

sluttelig

slutteligt el. sluttelig

 

 

 

smertelig

smerteligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

smerteligt el. smertelig

 

situationen var smertelig(t) bekendt

snarlig

snarligt el. snarlig

 

 

 

svinagtig

svinagtigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

svinagtigt el. svinagtig

 

vi har været svinagtig(t) heldige

synderlig

synderligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

synderligt el. synderlig

 

jeg var ikke synderlig(t) glad for det

særlig

særligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

særligt el. særlig

 

et særlig(t) vanskeligt problem

 

 

som sætningsadverbial:

særligt el. særlig

jeg vil særlig(t) fremhæve tre forhold

sørgelig

sørgeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

sørgeligt el. sørgelig

 

huset var sørgelig(t) forfaldent

Adjektiver (tillægsord) med
T
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

tidlig

tidligt el. tidlig

de mødtes tidlig(t) på aftenen

 

 

tilbørlig

tilbørligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

tilbørligt el. tilbørlig

 

vejen var i tilbørlig(t) farbar stand

tilstrækkelig

tilstrækkeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

tilstrækkeligt el. tilstrækkelig

 

jakken er ikke tilstrækkelig(t) stor

tjep

tjep el. tjept

det går tjep(t)

 

 

total
totalt

tålelig

tåleligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

tåleligt el. tålelig

 

det gik tålelig(t) godt

Adjektiver (tillægsord) med
U
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

uafladelig

uafladeligt el. uafladelig

 

 

 

ualmindelig

ualmindeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

ualmindeligt el. ualmindelig

 

kaffen er ualmindelig(t) god i dag

uanstændig

uanstændigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uanstændigt el. uanstændig

 

en uanstændig(t) lav løn

uantagelig

uantageligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uantageligt el. uantagelig

 

et uantagelig(t) lavt niveau

ubegribelig

ubegribeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ubegribeligt el. ubegribelig

 

det gik ubegribelig(t) hurtigt

ubehagelig

ubehageligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ubehageligt el. ubehagelig

 

lyset var ubehagelig(t) stærkt

ubeskrivelig

ubeskriveligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

ubeskriveligt el. ubeskrivelig

 

støjen føltes ubeskrivelig(t) rædselsfuld

ubetalelig

ubetaleligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ubetaleligt el. ubetalelig

 

et ubetalelig(t) morsomt optrin

ubændig

ubændigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ubændigt el. ubændig

 

han var ubændig(t) nysgerrig

ubærlig

ubærligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ubærligt el. ubærlig

 

en ubærlig(t) kedelig historie

udtrykkelig udtrykkeligt el. udtrykkelig

udvendig

udvendigt el. udvendig

 

 

 

uendelig

uendeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

uendeligt el. uendelig

 

det forekom mig uendelig(t) ligegyldigt

ufattelig

ufatteligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ufatteligt el. ufattelig

 

han er ufattelig(t) sød

uforbederlig

uforbederligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uforbederligt el. uforbederlig

 

hun er uforbederlig(t) distræt

uforholdsmæssig

uforholdsmæssigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uforholdsmæssigt el. uforholdsmæssig

 

en uforholdsmæssig(t) lang ventetid

uforlignelig

uforligneligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uforligneligt el. uforlignelig

 

han har et uforlignelig(t) godt humør

uforsvarlig

uforsvarligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uforsvarligt el. uforsvarlig

 

køre uforsvarlig(t) hurtigt

ufravigelig

ufravigeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ufravigeligt el. ufravigelig

 

være ufravigelig(t) sikker

ufrivillig

ufrivilligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ufrivilligt el. ufrivillig

 

være ufrivillig(t) barnløs

ugentlig

ugentligt el. ugentlig

 

 

 

ugudelig

ugudeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ugudeligt el. ugudelig

 

det var ugudelig(t) dyrt

uhelbredelig

uhelbredeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uhelbredeligt el. uhelbredelig

 

hun blev uhelbredelig(t) forelsket

uhjælpelig

uhjælpeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uhjælpeligt el. uhjælpelig

 

han er uhjælpelig(t) til grin

uhyggelig

uhyggeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

uhyggeligt el. uhyggelig

 

bilen var i uhyggelig(t) dårlig stand

uhyrlig

uhyrligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uhyrligt el. uhyrlig

 

uhyrlig(t) høje priser

uigenkaldelig

uigenkaldeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uigenkaldeligt el. uigenkaldelig

 

være uigenkaldelig(t) fortabt

uimodsigelig

uimodsigeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

uimodsigeligt el. uimodsigelig

 

han var uimodsigelig(t) maskulin

uimodståelig

uimodståeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uimodståeligt el. uimodståelig

 

han er uimodståelig(t) tiltrækkende

ukristelig

ukristeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

ukristeligt el. ukristelig

 

han var ukristelig(t) doven

ulidelig

ulideligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

ulideligt el. ulidelig

 

hun var ulidelig(t) dominerende

uløselig

uløseligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uløseligt el. uløselig

 

sild og snaps hører uløselig(t) sammen

umanérligel.umanerlig

umanerligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

umanérligt el. umanérlig

 

vinen er umanérlig(t) sød

umenneskelig

umenneskeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

umenneskeligt el. umenneskelig

 

arbejdet var umenneskelig(t) kedeligt

umindelig

umindeligt el. umindelig

 

 

 

umådelig

umådeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

umådeligt el. umådelig

 

han var umådelig(t) flittig

unaturlig

unaturligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

unaturligt el. unaturlig

 

det er unaturlig(t) varmt i vejret

underlig

underligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

underligt el. underlig

 

han følte sig underlig(t) ensom

unødig

unødigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

unødigt el. unødig

 

løbe en unødig(t) stor risiko

unødvendig

unødvendigt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

unødvendigt el. unødvendig

 

det tager unødvendig(t) lang tid

uomgængelig

uomgængeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uomgængeligt el. uomgængelig

 

uomgængelig(t) påkrævet

uomstødelig

uomstødeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uomstødeligt el. uomstødelig

 

uomstødelig(t) sand

uopholdelig

uopholdeligt el. uopholdelig

 

 

 

uophørlig

uophørligt el. uophørlig

 

 

 

uoverkommelig

uoverkommeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uoverkommeligt el. uoverkommelig

 

en uoverkommelig(t) stor portion

urimelig

urimeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

urimeligt el. urimelig

 

hendes timeløn er urimelig(t) lille

urokkelig

urokkeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

urokkeligt el. urokkelig

 

jeg var urokkelig(t) sikker

usandsynlig

usandsynligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

usandsynligt el. usandsynlig

 

jeg var usandsynlig(t) træt

usigelig

usigeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

usigeligt el. usigelig

 

jeg var usigelig(t) træt

ustandselig

ustandseligt el. ustandselig

 

 

 

ustyrlig

ustyrligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

ustyrligt el. ustyrlig

 

det var ustyrlig(t) koldt den dag

usvigelig

usvigeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

usvigeligt el. usvigelig

 

han har altid været usvigelig(t) loyal

usædvanlig

usædvanligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

usædvanligt el. usædvanlig

 

hun var i usædvanlig(t) dårligt humør

utilgivelig

utilgiveligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

utilgiveligt el. utilgivelig

 

en utilgivelig(t) dårlig film

utilladelig

utilladeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

utilladeligt el. utilladelig

 

han virker utilladelig(t) dum

utilstedelig

utilstedeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

utilstedeligt el. utilstedelig

 

det går utilstedelig(t) langsomt

utrolig

utroligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

utroligt el. utrolig

 

hun var utrolig(t) rig

uudholdelig

uudholdeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uudholdeligt el. uudholdelig

 

det var uudholdelig(t) varmt

uvurderlig

uvurderligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

uvurderligt el. uvurderlig

 

et uvurderlig(t) kostbart smykke

Adjektiver (tillægsord) med
V
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

vanvittig

vanvittigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

vanvittigt el. vanvittig

 

en vanvittig(t) høj husleje

vidunderlig

vidunderligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

vidunderligt el. vidunderlig

 

et vidunderlig(t) smukt landskab

virkelig1

virkeligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

virkeligt el. virkelig

 

en virkelig(t) irriterende regel

 

 

som sætningsadverbial kun:

virkelig

det er virkelig alt for galt

vitterlig

vitterligt el. vitterlig

 

 

 

vældig

vældigt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

vældigt el. vældig

 

det gør vældig(t) ondt

væmmelig

væmmeligt

som bestemmelse foran adjektiv el. adverbium:

væmmeligt el. væmmelig

 

der lugter væmmelig(t) surt

væsentlig

væsentligt

som gradsangivelse foran adjektiv el. adverbium:

væsentligt el. væsentlig

 

et væsentlig(t) større beløb

Adjektiver (tillægsord) med
Ø
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel
til toppen af siden

øjeblikkelig

øjeblikkeligt el. øjeblikkelig

 

 

 

øjensynlig

øjensynligt el. øjensynlig

 

 

 

Adjektiver (tillægsord) med
Å
Som adverbium (biord)

 

DOG

 

 

 

Eksempel 
til toppen af siden

årlig

årligt el. årlig