Du er her: Forside Råd og regler Ordlister Sproglige ordlister Rene adverbier (biord)

Rene adverbier (biord)

Liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium
Nedenstående er en liste over rene adverbier (biord), dvs. de adverbier der IKKE er dannet af et adjektiv (tillægsord), og som således kun kan bruges som adverbium. Bortset fra nogle få undtagelser gælder det for rene adverbier at de aldrig tilføjer -t på de adverbier der ender på -ig, -lig og -vis.

Listen er genereret på baggrund af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs database ordnet.dk, der bl.a. indeholder alle opslagsord i Den Danske Ordbog, samt Retskrivningsordbogen (2012). Klik på ordet, og se opslaget i Den Danske Ordbog eller – hvis ikke det findes dér – i Retskrivningsordbogen.

Vil du vide mere om rene adverbier og adverbier dannet af adjektiver, kan du læse vores typiske problem om adverbielt -t.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Adverbier der ender på -ig, har i tabellen rød baggrund.

Adverbier der ender på -lig, har i tabellen gul baggrund.

Adverbier der ender på -vis, har i tabellen grøn baggrund.

A
til toppen af siden
a cappella a conto el. aconto
a la carte a posteriori a priori
a vista accelerando ad hoc ad interim ad libitum
ad notam ad2 adagio af1 afsted el. af sted
agten agterefter agterind agterud agterude
ajour al dente al fresco aldeles allevegne el. alle vegne
aldrig alene2 alias allegretto allegro
allerede allerførst allerhelst allerhøjst allesteds
alligevel almindeligvis alt4 altid altså
an andante andantino andetsteds andetstedsfra
andetstedshen anno dazumal anno Domini anstændigvis antagelig2
appassionato atter avet
B
til toppen af siden
backstage bag3 bagbord2 bagefter bagfra
bagi bagind bagom bagover bagpå
bagtil bagud bagude bagved bak2
bardus bare2 begribeligvis behov2 beklageligvis
betids bi3 bidevind bis blot3
bort2 borte brutto bulter både
C
til toppen af siden
cantabile capriccioso cif cirka con amore
crescendo
D
til toppen af siden
da capo da2 dæleme de facto de jure
decrescendo dels dengang1 der1 deraf
derefter derfor derforuden derfra derhen
derhenad derhenimod derhenne derhennefra derhjem
derhjemad derhjemme derhjemmefra derhos deri
deriblandt derigennem derimellem derimod derind
derindad derinde derindefra derindimellem derindomkring
derindunder dermed dernæst derned dernedad
dernede dernedefra dernedenfor dernedeomkring dernedomkring
dernedtil derom deromkring deromme derommefra
derop deropad deropomkring deroppe deroppefra
deroveni derovenover derover deroverfor derovre
derovrefra derpå dersens dersteds dertil
derud derudad derudaf derude derudefra
derudenfor derudeomkring derudfor derudfra derudover
derunder derved Des des2 desangående
desårsag desforuden desto1 desuagtet desuden
desværre did diminuendo dødgerne dødhamrende
dog dolce downtown durk dus2
dusinvis dyngevis
E
til toppen af siden
edderbroderemig edderbukme eddermame eddermukme efter1
efterhånden efterlods efterpå egentlig2 ej2
eksempelvis ekspres2 ellers en detail en face
en garde en famille en gros el. engros
en masse en miniature
en passant en suite en2 en vogue end1
endda endelig2 endnu endog endogså
endsige endvidere engang1 enten eo ipso
ergo et cetera el. etcetera etsteds ex auditorio ex cathedra
ex officio ex tempore exit2
F
til toppen af siden
fandeme fast2 fat1 fat2 flintrende
fløjten2 flokkevis2 fluks fob følgelig el. følgeligt
for2 før2 foran1 forbi1 fordum
forfra forhen førhen forind forinden1
formaliter formelig forneden fornemmelig fornuftigvis
foroven forover forpå forsigtigvis først
fort2 forte fortfarende fortil fortissimo
fortsat forud forude foruden1 fra1
franko frem fremad fremdeles fremefter
fremme3 fremover furioso
G
til toppen af siden
ganske2 garantrisse gerne gid givetvis
gladelig el. gladeligt
glædeligvis glat væk el. glatvæk
glissando godt
grangivelig el. grangiveligt grant grassat grave2 grazioso
grumme gu gudhjælpemig gudskelov
H
til toppen af siden
hændelsesvis halvvejs halvvind hartad heden
heldigvis heller hellere helst hen
henad henne her1 hertillands heraf
herefter herefterdags herfor herforuden herfra
herhen herhenad herhenimod herhenne herhennefra
herhjem herhjemad herhjemme herhjemmefra heri
heriblandt herigennem herimellem herimod herind
herindad herinde herindefra herindimellem herindomkring
herindunder hermed hernæst herned hernedad
hernede hernedefra hernedenfor hernedeomkring hernedomkring
hernedtil herom heromkring heromme herommefra
herop heropad heropomkring heroppe heroppefra
heroveni herovenover herover heroverfor herovre
herovrefra herpå hersens hersteds hertil
herud herudad herudaf herude herudefra
herudenfor herudeomkring herudfor herudfra herudover
herunder herved hid hidindtil hidtil
hinsidan hisset hist histop histoppe
hit2 hjem2 hjemad hjemefter hjemme
hjemmefra hjemom hjemover højst hulter
hundredfold hundredtusindvis hundredvis hur husfrit
hverken hvi hvor hvoraf hvordan
hvorefter hvorfor hvorfra hvorhen hvorhenne
hvorhos hvori hvoriblandt hvorigennem hvorimellem
hvorimod hvorind hvorinde hvorledes hvormed
hvornår hvorom hvoromkring hvorover hvorpå
hvortil hvorudfra hvorunder hvorved
I
til toppen af siden
i3 ibidem iblandt1 igen igennem1
ihjel ikke ikkun ildende imedens
imellem1 imens1 imidlertid immer immer væk
immervæk imod1 in in absentia in absurdum
in blanco in casu in duplo in effigie in extenso
in medias res in memoriam in mente in natura in persona
in pleno in solidum in spe in triplo ind
indad indadtil inde indefra indefter
inden1 indenad indenfor indeni indenom
indenunder indimellem indover indvendigfra ingen sinde
ingenlunde ingensinde ingensteds inkognito2 intetsteds
især itu
J
til toppen af siden
jævnsides1 jævnthen jo2 just
K
til toppen af siden
kanhænde kanske klarlig klogelig el. klogeligt
knageme
knap3 knippevis kontra2 kraftedeme kraftstejleme
kulravende kun kuns
L
til toppen af siden
længe2 læssevis lamentabile lamentoso langs1
langsad langtfra langvejs langvejsfra largo
legato lento lige3 ligedan ligefor
ligefrem2 ligefuldt ligegodt ligeledes ligervis
ligeså ligesådan ligesom1 ligeud ligeved
loco lovlig2 lukt lykkeligvis
M
til toppen af siden
mærkværdigvis maestoso mangesteds måske massevis
materialiter med2 medio medstrøms mestendels
metervis mezzoforte midt midtfor midti
midtimellem midtover midtpå midtskibs midtstrøms
midtvejs millionvis minsæl minsandten moderato
modstrøms mon monstro morderlig muligvis
mutters
N
til toppen af siden
næppe nær2 nærpå nærved næst1
næstefter næsten nap2 når1 naturligvis
navnlig ned nedad nedadtil nede
nedefra nedefter neden1 nedendæks nedenfor
nedenfra nedenom nedenstrøms nedentil nedenunder
nedom nedover nedstrøms1 nemlig netop
netto never mind nikke2 nogensinde nogenledes
nogetsteds nok2 nok3 noksom non troppo
nonstop nord2 nordefter norden2 nordenfra
nordenom nordfra nordnordost nordnordøst2 nordnordvest2
nordom nordost nordøst2 nordøsten nordover
nordpå nordud nordude nordvest2 nordvesten
notabene nu2 nutildags nys4 nødig2 el. nødigt
nødvendigvis
O
til toppen af siden
ofte også om1 ombord (eller om bord) omkring1
omkuld omme omsider omtrent on location
on the rocks op opad opadtil opefter
opover oppe2 oppefra oppeover opstrøms1
optil ordentligvis ost ostsydost out
oven1 ovenfor ovenfra oveni ovenind
ovenom ovenover ovenpå oventil ovenud
over there over3 overalt overens overfor
overgodt overhovedet overmåde overskrævs overtværs
overvættes ovre ovrefra
P
til toppen af siden
1 par excellence parlando partout per capita
per se pianissimo piano2 pibende pinedød
pinende pissehamrende pist4 pivhamrende pizzicato
pladask plano pludselig2 plus2 pø om pø
pokkerme post festum poste restante præcis prestissimo
presto primo prioritaire privatim privatissime
pro anno pro persona pro rata pundevis
R
til toppen af siden
rabundus rask væk el. raskvæk
ravende ravruskende realiter
ret5 retfærdigvis rettelig el. retteligt
retteligen retur2
reverenter rigtignok rimeligvis ritardando rivravruskende
rubato rundt rundtomkring
S
til toppen af siden
4 sædvanligvis særdeles sæt saftsuseme
sågar sagtelig sagtens sågu således
sålunde såmænd sammen sammesteds sammestedsfra
samtidig2 sandelig sandsynligvis sans comparaison såpas
såre2 sateme scherzando selv2 selvfølgelig2
sgi sgisme sgu sgutte sic
sidelæns siden1 sidst1 simpelthen skam2
skarevis skokkevis skrævs skrås slet2
smaddergerne snært snagvendt snarere snarest
snart snert2 snesevis sødelig el. sødeligt solo
sommetider sønden søndenfra søndenom sønder
sønderud søreme sørenjenseme sørme sostenuto
spandevis spilleme splitterravende sporenstregs stadig2
stadigvæk stakkevis stedse stimevis straks1
strikte strømmevis stundom styrbord2 successive
summa summarum syd2 sydefter sydfra sydom
sydost sydøst2 sydøsten sydover sydpå
sydsydost sydsydøst2 sydsydvest2 sydvest3 sydvesten
syvfold
T
til toppen af siden
tætved temmelig tete2 thi1 tidsnok
tifold til1 tilbage tilfældigvis tilfælles
tilforn tillige tilligemed tilmed tilovers
tilsammen tit titusindvis tøndevis tonsvis
tusindfold tusindvis tværs tværskibs tvært
tværtimod tværtom tydeligvis
U
til toppen af siden
uafvidende ud udad udadtil ude
udefra udefter udelukkende uden1 udenad
udenfor udenom udenpå udeomkring udover
udvendigfra uforholdsvis ugerne uheldigvis ultimo
ulykkeligvis unægtelig el. unægteligt
under3 undercover underhånden
underneden undertiden undervejs ungefær
V
til toppen af siden
væk van3 vanligvis ved2 vedblivende
vel3 velsagtens verbatim vest3 vesten2
vestenom vesterud vesterude vestfra vestnordvest2
vestover vestpå vestsydvest2 vestud vice versa
viden2 videre2 vidt virkelig2 vis1
visselig vist vistnok vivace von hørensagen
vons
W
til toppen af siden
whatever
Y
til toppen af siden
ydermere
Ø
til toppen af siden
øst2 østefter østen2 østenfra østenom
østerud østerude østfra ostnordost østnordøst2
østom østover østpå østsydøst2 østud
østude