Du er her: Forside Råd og regler Ordlister Sproglige ordlister Ordforbindelser i ét eller flere ord

Ordforbindelser i ét eller flere ord

En alfabetisk liste over ordforbindelser i ét eller flere ord
Denne side indeholder en alfabetisk liste over ord og ordforbindelser i ét eller i flere ord. Forbindelserne er hentet fra Retskrivningsordbogen og Den Danske Ordbog.
Bemærk

Med Retskrivningsordbogen 2012 er reglerne for brug af bindestreg ændret, jf. § 57.7 a. I sammensætninger hvis første- eller sidsteled er skrevet i mere end ét ord, er det som noget nyt blevet tilladt at sætte bindestreg mellem alle ordene i sådanne sætninger, fx væg-til-væg-tæppe. Denne regel gælder først og fremmest i længere og/eller mere lejlighedsvise sammensætninger som fx det-var-jo-det-jeg-sagde-kommentar, idet hovedreglen fortsat er at sætte bindestreg mellem de enkelte sammensætningsdele (væg til væg-tæppe). I sammensætninger hvis førsteled består af et adjektiv + et substantiv, sættes der dog kun bindestreg mellem sammensætningsdelene, fx flydende krystal-skærm. I nedenstående liste gengiver vi kun formen med bindestreg mellem sammensætningsdelene (væg til væg-tæppe), da det er denne form Dansk Sprognævn som hovedregel anbefaler.

Læs mere om

ord/ordforbindelseforklaringeksempelsætning
aber dabei altid sådan
a c./ac. (fork. for a conto/aconto) altid valgfrit
a cappella altid sådan
a cappella-kor altid sådan
accent aigu altid sådan Brugen af accent aigu i ord som idé og kupé gøres frivillig.
accent grave altid sådan
a conto/aconto altid valgfrit
acontobeløb/a conto-beløb altid valgfrit
actionfilm altid sådan
ad acta altid sådan
a dato-veksel altid sådan
ad gangen altid sådan
ad hoc altid sådan
ad hoc-udvalg altid sådan
ad libitum altid sådan
af hænde altid sådan
af sted/afsted altid valgfrit
afstedkomme altid sådan
ahaoplevelse altid sådan
aids-patient/aidspatient altid valgfrit
ajour altid sådan
a la altid sådan
a la carte altid sådan
a la carte-ret altid sådan
a la grecque-bort altid sådan
al den stund altid sådan
al dente altid sådan
al fresco altid sådan
allerbedst altid sådan
alle sammen/allesammen altid valgfrit
alle tiders/alletiders altid valgfrit
alle vegne/allevegne altid valgfrit
all right altid sådan
allround altid sådan
alter ego altid sådan
alt for altid sådan
alt i alt altid sådan
alt imens altid sådan
alting altid sådan
alt sammen altid sådan
angina pectoris altid sådan
a posteriori altid sådan
a priori altid sådan
a priori-antagelse altid sådan
apropos altid sådan
art deco altid sådan
art deco-stil altid sådan
au pair altid sådan
au pair-pige altid sådan
a vista altid sådan
a vista-veksel altid sådan
backup altid sådan
bagefter uden styrelse: skrives i et ord Bagefter gik de ud og tømte Berlins butikker.
bag efter/bagefter med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Han har løbet bag efter/bagefter mig nogen tid mens jeg har lært at cykle.
bagi uden styrelse: skrives i et ord Det gav et enormt puf bagi.
bag i/bagi med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord De tænker sig skam om, selv om/selvom samfundet puffer dem bag i/bagi køen.
bagom uden styrelse: skrives i et ord Fischer vender sig halvt bagom, desperat og hjælpeløs.
bag om/bagom med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Jeg gik bag om/bagom huset og hen til køkkenindgangen.
bagover altid sådan
bagpå uden styrelse: skrives i et ord Jeg er ved at skubbe en løve ind i klædeskabet, tænkte Max og puffede løven bagpå.
bag på/bagpå med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Nederlaget 9. april kom ikke bag på/bagpå ham.
bagud altid sådan
bagude altid sådan
bagved uden styrelse: skrives i et ord Tyskerne bagved og svenskerne til venstre var en generation ældre.
bag ved/bagved med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Jeg ved at bestyrelsen står ikke bag ved/bagved den slags.
bel canto altid sådan
bel canto-kor altid sådan
belle de boskoop altid sådan
billig bog altid sådan Det var en meget billig bog
billigbog 'bog i mindre format og i mere beskedent udstyr end en almindelig bog' altid sådan Forlaget genudsender tre billigbøger i en meget gaveegnet hardbackudgave.
bittelille altid sådan
bittesmå altid sådan
blackout altid sådan
boksershorts altid sådan
broderie anglaise altid sådan
broderie anglaise-kjole altid sådan
bungeejumping altid sådan
bøf stroganoff altid sådan
børn og unge-udvalg (jf. børne- og ungeudvalg) altid sådan
cafe au lait/café au lait altid valgfrit
carte blanche altid sådan
castrum doloris altid sådan
centerforward altid sådan
charge d'affaires/chargé d'affaires altid valgfrit
check-in/checkin altid valgfrit
cherry brandy altid sådan
cire perdue altid sådan
comeback altid sådan
commedia dell'arte altid sådan
comme il faut altid sådan
con amore altid sådan
concerto grosso altid sådan
cordon bleu altid sådan
country og western altid sådan
country og western-musik altid sådan
coverup altid sådan
crepe de chine altid sådan
crepe georgette altid sådan
crepes suzette altid sådan
curriculum vitæ/curriculum vitae altid valgfrit
da capo (adv.) altid sådan
dacapo (sb.) altid sådan
dags dato-kvittering altid sådan
dags tid altid sådan
dag til dag-rente altid sådan
danskamerikaner altid sådan
dark horse altid sådan
de facto altid sådan
de facto-anerkendelse altid sådan
de facto-flygtning altid sådan
de jure altid sådan
de jure-anerkendelse altid sådan
delirium tremens altid sådan
den gang med styrelse: skrives i to ord Det var også den gang, hvor far og jeg gik i kælderens værksteds- og hobbyrum.
dengang uden styrelse: skrives i et ord I begyndelsen af 1900-tallet fik man præmie for at skyde en ugle, helt op til 50 øre, og det var mange penge dengang.
der efter med styrelse: skrives i to ord De to kadetter der efter traditionen spilles af piger.
derefter uden styrelse: skrives i et ord Straks derefter skød tiltalte et skud ind i væggen.
der fra med styrelse: skrives i to ord Alt i alt satses der fra mange sider.
derfra uden styrelse: skrives i et ord Hun kan ikke slippe derfra.
der hen med styrelse: skrives i to ord Også i denne lignelse vises der hen til et nyt liv.
derhen uden styrelse: skrives i et ord For at komme derhen måtte han over grøften i vejkanten og gennem sommerhusområdet.
derhenad altid sådan
derhenhørende altid sådan
derhenimod altid sådan
derhenne altid sådan
derhennefra altid sådan
derhjem altid sådan
derhjemad altid sådan
derhjemme altid sådan
derhjemmefra altid sådan
derhos altid sådan
der i med styrelse: skrives i to ord Stenen har naturligvis ligget der i tusinder af år.
deri uden styrelse: skrives i et ord Deri har de fuldstændig ret.
der iblandt med styrelse: skrives i to ord Han står der iblandt de andre.
deriblandt uden styrelse: skrives i et ord Fem hollændere, deriblandt direktøren for et tømmerfirma, blev anholdt i byen Breda.
derigennem altid sådan
derimellem altid sådan
der imod med styrelse: skrives i to ord En byggesagkyndig ingeniør der imod betaling vil følge og inspicere byggeriet.
derimod uden styrelse: skrives i et ord Vælger man derimod den 2650 meter høje tinde Paranal, som ligger langt mod nord, må der foretages kostbare nyinvesteringer.
derind altid sådan
derindad altid sådan
derinde altid sådan
derindefra altid sådan
derindimellem altid sådan
derindomkring altid sådan
derindunder altid sådan
der med med styrelse: skrives i to ord Og så står Harald der med knyttede næver.
dermed uden styrelse: skrives i et ord I tredje sejlads vandt Susanne Ward, og dermed kom der for tredje gang i træk en pige først over stregen.
derned altid sådan
dernedad altid sådan
dernede altid sådan
dernedefra altid sådan
dernedenfor altid sådan
dernedeomkring altid sådan
dernedomkring altid sådan
dernedtil altid sådan
dernæst altid sådan
derom altid sådan
der omkring med styrelse: skrives i to ord I højsæsonen er der omkring 600 mennesker til de daglige forevisninger.
deromkring uden styrelse: skrives i et ord Mon ikke det har været i 1910 eller deromkring?
deromme altid sådan
derommefra altid sådan
derop altid sådan
deropad altid sådan
deropomkring altid sådan
deroppe altid sådan
deroppefra altid sådan
deroveni altid sådan
derovenover altid sådan
der over med styrelse: skrives i to ord Så er der over en halv million tilbage.
derover uden styrelse: skrives i et ord Persillegartneren var taget derover for at se på sjældne blomster.
deroverfor altid sådan
derovre altid sådan
derovrefra altid sådan
der på med styrelse: skrives i to ord Foreløbig ligger der på ministerens bord kun papirer om tre regioner.
derpå uden styrelse: skrives i et ord Charter-cyklerne efterlod vi ved slusen i Carcassonne til afhentning dagen derpå.
dersom altid sådan
dersteds altid sådan
der til med styrelse: skrives i to ord I den australske vinter er der til gengæld tid til ferie.
dertil uden styrelse: skrives i et ord Men at nå dertil har kostet meget arbejde.
dertilhørende altid sådan
derud altid sådan
derudad altid sådan
derudaf altid sådan
derude altid sådan
derudefra altid sådan
derudenfor altid sådan
derudeomkring altid sådan
derudfor altid sådan
derudfra altid sådan
derudover altid sådan
der under med styrelse: skrives i to ord I nyhedsformidlingen arbejdes der under et stort pres.
derunder uden styrelse: skrives i et ord Hvis kroppens kernetemperatur falder til 30 grader eller derunder, er det direkte livsfarligt.
derved altid sådan
des værre altid sådan Jo længere arbejdsløsheden varer, des værre er det.
desværre altid sådan Desværre kunne partiet ikke stemme for finansloven
deus ex machina altid sådan
diner transportable altid sådan
don juan altid sådan
don quijote/don quixote altid valgfrit
drive-in/drivein altid valgfrit
droit moral altid sådan
dropout altid sådan
duc d'albe altid sådan
dødsensfarlig altid sådan
dødtræt altid sådan
earl grey-te altid sådan
eau de cologne altid sådan
eau de toilette altid sådan
eftersom altid sådan
en bloc altid sådan
en detail altid sådan
enetages altid sådan
en face altid sådan
en famille altid sådan
enfant terrible altid sådan
en gang altid sådan En gang om ugen spiller han tennis.
engang altid sådan Der var engang en mand, han boede i en spand.
en garde altid sådan
en gros/engros altid valgfrit
engrosforretning/en gros-forretning altid valgfrit
en masse altid sådan
en miniature altid sådan
en passant altid sådan
en suite altid sådan
en vogue altid sådan
et cetera/etcetera altid valgfrit
etværelses altid sådan
etårs altid sådan
ex auditorio altid sådan
ex cathedra altid sådan
executor testamenti altid sådan
ex officio altid sådan
ex tempore altid sådan
fait accompli altid sådan
fakturadato altid sådan
falde på halen-komedie altid sådan
faux pas altid sådan
feedback altid sådan
femme fatale altid sådan
fifty-fifty altid sådan
fire hundrede og enoghalvtreds altid sådan
flydende krystal-skærm altid sådan
followup altid sådan
force majeure altid sådan
for længst altid sådan
forneden altid sådan
for nylig altid sådan
foroven altid sådan
for resten/forresten altid valgfrit
for så vidt altid sådan
for øvrigt altid sådan
fra neden altid sådan
frem ad med styrelse: skrives i to ord Han trådte speederen i bund og ræsede frem ad en gade i Hanstholm.
fremad uden styrelse: skrives i et ord Aviser må kigge fremad.
frem for/fremfor med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Den er spændingsstabil, robust og frem for/fremfor alt billig.
frem for/fremfor altid valgfrit
frem over med styrelse: skrives i to ord Irakerne har også den fordel at deres styrker er gravet ned i forsvarsbastioner mens de allierede skal rykke frem over åbent land.
fremover uden styrelse: skrives i et ord Fremover vil man på alle restauranter i Maribo kunne få mindst én kalkunret.
fremoverbøjet altid sådan
fuldt stop-skilt altid sådan
fuldt ud altid sådan
færdig montage altid sådan Han hængte billedet, en færdig montage, op inden han gik.
færdigmontage altid sådan Ved færdigmontage bliver karosseridele, armaturer og enkeltdele monteret på bilen.
førend altid sådan
første behandling altid sådan Efter den første behandling havde han det allerede bedre.
førstebehandling altid sådan Det må erkendes at der efter førstebehandlingen af regeringens forslag tegner sig et flertal.
førstegenerationsindvandrer altid sådan
første klasses altid sådan Hun sad ved siden af ham allerede på første klasses skolefoto.
førsteklasses altid sådan Træmøblerne er førsteklasses håndværk
først til mølle-princip altid sådan
ganske vist altid sådan
gas- og vandmester altid sådan
glat is altid sådan Banen var perfekt til curling med helt glat is.
glatis altid sådan Der kom de på glatis i diskussionen.
glat væk/glatvæk altid valgfrit
god aften altid sådan Han håbede at de ville få en god aften.
godaften altid sådan "Godaften", sagde hun og trådte tøvende et par skridt frem.
god dag altid sådan Det havde været en rigtig god dag for Tue.
goddag altid sådan Som barn øvede jeg mig på et æbletræ for at kunne sige rigtig goddag på fransk hvis jeg mødte ham.
god morgen altid sådan En rigtig god morgen begynder med en svømmetur.
godmorgen altid sådan Godmorgen, små venner, har I sovet godt?
god nat altid sådan Der kunne fanges op til 1000 ål på en god nat.
godnat altid sådan Nogle minutter tidligere havde han sagt godnat og forladt stationen i sit civile tøj.
godt nok altid sådan
golden delicious-æble altid sådan
golden retriever altid sådan
goodwill altid sådan
grandprix altid sådan
grundlovsdag altid sådan
græskkatolsk altid sådan
græskortodoks altid sådan
gud bevares/gudbevares altid valgfrit
gud hjælpe mig/gudhjælpemig altid valgfrit
gud ske lov/gudskelov altid valgfrit
guds velsignelse/gudsvelsignelse altid valgfrit
gør det selv-metode altid sådan
gåhjemmøde altid sådan
gåpåhumør altid sådan
gåpåmod altid sådan
had-kærligheds-forhold altid sådan
halvandenlitersflaske/halvandenliterflaske altid valgfrit
handout altid sådan
happy end altid sådan
haricots verts altid sådan
haute couture altid sådan
heavy metal altid sådan
heller ikke altid sådan
henad uden styrelse: skrives i et ord Kassereren forstod hvor det bar henad.
hen ad/henad med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Der kom en kongeblå rygsæk marcherende hen ad/henad vejen.
hen imod/henimod med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Det er en støtte til omstillingen hen imod/henimod demokrati og markedsøkonomi.
hen over med styrelse: skrives i to ord Lammene har fået et strint hen over ryggen som af en kalkkost.
hen under/henunder med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Først hen under/henunder aften blev hverdagen for alvor anderledes.
hen ved/henved med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Huset er hen ved/henved 250 år gammelt.
heraf altid sådan
her efter med styrelse: skrives i to ord Før valget blev der talt om 50.000 nye uddannelsespladser, men her efter valget har tallet 15.000 været nævnt.
herefter uden styrelse: skrives i et ord Herefter mødes patienterne én gang om måneden i et halvt år.
herefterdags altid sådan
herfor altid sådan
herforuden altid sådan
her fra med styrelse: skrives i to ord Set her fra Syd-Sverige har det allerede varet længe nok.
herfra uden styrelse: skrives i et ord Kandidater herfra optræder kun med års mellemrum.
herhen altid sådan
herhenad altid sådan
herhenhørende altid sådan
herhenimod altid sådan
herhenne altid sådan
herhennefra altid sådan
herhjem altid sådan
herhjemad altid sådan
herhjemme altid sådan
herhjemmefra altid sådan
her i med styrelse: skrives i to ord Her i Skandinavien ledes dette spild direkte ud i søerne.
heri uden styrelse: skrives i et ord Heri er jeg ganske eftertrykkeligt uenig.
her iblandt med styrelse: skrives i to ord Han befandt sig egentlig bedst her iblandt jøder, katolikker, muslimer og buddhister.
heriblandt uden styrelse: skrives i et ord Han besøgte mange vestlige lande, heriblandt Danmark.
herigennem altid sådan
herimellem altid sådan
her imod med styrelse: skrives i to ord En seks-armet stumtjener tager her imod tøjet.
herimod uden styrelse: skrives i et ord Herimod skal sættes at lejen for erhvervsarealet ligger på cirka det tredobbelte.
herind altid sådan
herindad altid sådan
herinde altid sådan
herindefra altid sådan
herindimellem altid sådan
herindomkring altid sådan
herindunder altid sådan
hermed altid sådan
herned altid sådan
hernedad altid sådan
hernede altid sådan
hernedefra altid sådan
hernedenfor altid sådan
hernedeomkring altid sådan
hernedomkring altid sådan
hernedtil altid sådan
hernæst altid sådan
herom altid sådan
her omkring med styrelse: skrives i to ord Hele området her omkring Menentela er ramt af tørke.
heromkring uden styrelse: skrives i et ord Der er da både sø, skov og hede heromkring.
heromme altid sådan
herommefra altid sådan
herop altid sådan
heropad altid sådan
heropomkring altid sådan
heroppe altid sådan
heroppefra altid sådan
heroveni altid sådan
herovenover altid sådan
her over med styrelse: skrives i to ord Der er højt til himlen her over det gamle hedelandskab.
herover uden styrelse: skrives i et ord Min søn Michael er netop flyttet herover.
heroverfor altid sådan
herovre altid sådan
herovrefra altid sådan
her på med styrelse: skrives i to ord De ældre har det generelt fint her på tærsklen til det 21. århundrede.
herpå uden styrelse: skrives i et ord Lad politikerne bruge deres tid og jagtinstinkter herpå.
herre gud/herregud altid valgfrit
her til med styrelse: skrives i to ord Den 45-årige mordsigtede fremstilles her til formiddag klokken 11 i grundlovsforhør.
hertil uden styrelse: skrives i et ord Alternativet hertil havde været at bruge de metoder som de havde afskrevet i Wien.
her til lands/hertillands altid valgfrit
herud altid sådan
herudad altid sådan
herudaf altid sådan
herude altid sådan
herudefra altid sådan
herudenfor altid sådan
herudeomkring altid sådan
herudfor altid sådan
herudfra altid sådan
herudover altid sådan
her under med styrelse: skrives i to ord Her under arbejdsbordet ligger forskellige mønter: 1-kroner, 5-kroner og 25-ører.
herunder uden styrelse: skrives i et ord Nogle har ligefrem dannet et netværk, herunder også nye selskaber.
her ved med styrelse: skrives i to ord Her ved indgangen til 90'erne ligger dansk økonomi usædvanligt lunt i svinget.
herved uden styrelse: skrives i et ord Herved undgår man at sejle den lange vej tilbage til Vänern.
herværende altid sådan
hi-fi altid sådan
hjem ad med styrelse: skrives i to ord Det var ikke bevidst at jeg valgte at køre hjem ad vejen forbi Teglholmen og H.C. Ørstedsværket.
hjemad uden styrelse: skrives i et ord Han vendte sig om og skyndte sig halvt løbende hjemad.
hjemme fra med styrelse: skrives i to ord Charlotte havde spurgt om hun ikke måtte blive hjemme fra børnehaven.
hjemmefra uden styrelse: skrives i et ord I dag er de to ældste børn flyttet hjemmefra.
hjemme hos-pædagog altid sådan
hjerte-kar-sygdom altid sådan
hold kæft-bolsje altid sådan
hole-in-one altid sådan
homo sapiens altid sådan
honoris causa altid sådan
hors d'oeuvre altid sådan
hotel garni altid sådan
housewarming altid sådan
hundekulde altid sådan
hvadbehager/hvabehar altid valgfrit
hvad enten altid sådan
hvad som helst altid sådan
hvem som helst altid sådan
hver anden altid sådan
hverandre altid sådan
hver gang altid sådan
hverken-eller altid sådan
hvert andet altid sådan
hvilken som helst altid sådan
hvoraf altid sådan
hvorefter altid sådan
hvorfor altid sådan
hvorfra altid sådan
hvorhen altid sådan
hvorhenne altid sådan
hvorhos altid sådan
hvori altid sådan
hvoriblandt altid sådan
hvorigennem altid sådan
hvorimellem altid sådan
hvorimod altid sådan
hvorind altid sådan
hvorinde altid sådan
hvorledes altid sådan
hvorlunde altid sådan
hvor længe altid sådan
hvor mange altid sådan
hvormed altid sådan
hvor meget altid sådan
hvornår altid sådan
hvorom altid sådan
hvoromkring altid sådan
hvorover altid sådan
hvorpå altid sådan
hvor som helst altid sådan
hvortil altid sådan
hvorudfra altid sådan
hvorunder altid sådan
hvorved altid sådan
hvor vidt med styrelse: skrives i to ord På mødet skal vi vurdere hvor vidt det er kommet med mobningen i klassen.
hvorvidt uden styrelse: skrives i et ord Angiveligt skal de strides om, hvorvidt Tyskland kan forblive i Atlantpagten.
i aften altid sådan
i aftes altid sådan
i alt altid sådan
iblandt altid sådan
i dag altid sådan
i det med styrelse: skrives i to ord Angela Merkel er vokset op i det gamle DDR.
idet uden styrelse: skrives i et ord Byggeriet kunne gå i gang med det samme, idet byggelovgivningen er forudsat opfyldt.
i fjor altid sådan
i forh. til/ift. (fork. for i forhold til) altid valgfrit
i færd med altid sådan
ifølge, forkortes if. altid sådan
i gang altid sådan
igangsætte altid sådan
i går altid sådan
i henh. til/iht. (fork. for i henhold til) altid valgfrit
i hvert fald altid sådan
ikke desto mindre altid sådan
ikke engang altid sådan
i land altid sådan
ilandbringe altid sådan
ilandsætte altid sådan
imellem altid sådan
imens/imedens altid valgfrit
immer hen altid sådan
immer væk/immervæk altid valgfrit
imod altid sådan
i morgen altid sådan
i morges altid sådan
in absentia altid sådan
in absurdum altid sådan
i nat altid sådan
in blanco altid sådan
in casu altid sådan
ind ad med styrelse: skrives i to ord Så går Glistrup ind ad døren.
indad uden styrelse: skrives i et ord Bagbenene må ikke dreje indad, og forbenene skal være parallelle.
inde fra med styrelse: skrives i to ord Der hørtes ikke en lyd inde fra lejligheden.
indefra uden styrelse: skrives i et ord Det må kaldes frem indefra.
ind efter med styrelse: skrives i to ord Ældrebyrden sætter først for alvor ind efter 2010.
indefter uden styrelse: skrives i et ord Månerne bevæger sig udefter, og ringene bevæger sig indefter.
inde i altid sådan
inden borde altid sådan
inden døre altid sådan
indendørs altid sådan
indenfor uden styrelse: skrives i et ord Da vi kom indenfor, så der herrens ud.
inden for/indenfor med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Inden for/indenfor det næste år forventer vi afgørende resultater.
indeni uden styrelse: skrives i et ord Vi går rundt og er glade indeni hele dagen.
inden i/indeni med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Han krøllede bogstaverne sammen og lagde dem inden i/indeni avisen.
indenom uden styrelse: skrives i et ord Tiden vil vise om de ikke igen overhaler os indenom.
inden om/indenom med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Makrellen var et smut inden om/indenom vore farvande for en lille måned siden.
indenunder uden styrelse: skrives i et ord Hun havde en tynd, rød vindjakke på og vist allerhøjst en hvid T-shirt indenunder.
inden under/indenunder med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Inden under/indenunder frakken har man patenstrik i bølgerib.
inde under altid sådan
ind i altid sådan
ind imellem med styrelse: skrives i to ord Stik citronskiver ind imellem nogle af kødstykkerne.
indimellem uden styrelse: skrives i et ord Han har indimellem et voldsomt og ustyrligt temperament.
ind over med styrelse: skrives i to ord Denne billedstorm vælter ind over de unge.
indover uden styrelse: skrives i et ord En manager kom også ret hurtigt indover for at styre gassernes fremtid.
ind til med styrelse: skrives i to ord Dengang gik havet helt ind til byen.
indtil uden styrelse: skrives i et ord Bagagerummet ser flot og velordnet ud indtil man begynder at læsse bagagen ind.
ind under med styrelse: skrives i to ord Han så faren og kravlede ind under sengen.
indunder uden styrelse: skrives i et ord Tag trøjen indunder.
in duplo altid sådan
in effigie altid sådan
in extenso altid sådan
ingenlunde altid sådan
ingenmandsland altid sådan
ingen sinde/ingensinde altid valgfrit
ingen som helst altid sådan
ingen steder altid sådan
ingensteds/intetsteds altid valgfrit
ingen ting/ingenting altid valgfrit
ingen vegne altid sådan
in medias res altid sådan
in memoriam altid sådan
in mente/i mente altid valgfrit
in natura altid sådan
in persona altid sådan
in plano altid sådan
in pleno altid sådan
insiderhandel altid sådan
in solidum altid sådan
in spe altid sådan
intercitytog altid sådan
intet som helst altid sådan
in triplo altid sådan
in vitro-befrugtning altid sådan
i orden altid sådan
i overmorgen altid sådan
i sinde altid sådan
i stand til altid sådan
i stedet for altid sådan
i stykker altid sådan
i stå altid sådan
itu altid sådan
i øvrigt altid sådan
i år altid sådan
ja tak altid sådan
joint venture altid sådan
joint venture-basis altid sådan
jord til jord-missil altid sådan
jord til luft-missil altid sådan
jo tak altid sådan
junkfood altid sådan
junkmail altid sådan
jus practicandi altid sådan
jævnt hen altid sådan
kaffeslabberas altid sådan
keyaccountmanager altid sådan
kickoff altid sådan
kickoffmøde altid sådan
klos hold/kloshold altid valgfrit
knockout altid sådan
knowhow altid sådan
kraft-varme-værk altid sådan
krydsogtværs (’krydsord’) altid sådan
kryds og tværs (på kryds og tværs) altid sådan
kæmpestor altid sådan
køb og smid væk-mentalitet altid sådan
kør selv-ferie altid sådan
laisser faire-politik/laissez faire-politik altid valgfrit
langs ad med styrelse: skrives i to ord Træet slibes på langs ad årerne og støves af.
langsad uden styrelse: skrives i et ord Det ordner vi langsad.
langs med altid sådan
langt fra med styrelse: skrives i to ord Der er langt fra ord til handling.
langtfra uden styrelse: skrives i et ord Det er langtfra tilfældet.
lapis lazuli altid sådan
layout altid sådan
lige for med styrelse: skrives i to ord Det ligger lige for fødderne af os.
ligefor uden styrelse: skrives i et ord Løsningen ligger ligefor.
lige frem med styrelse: skrives i to ord Den leder lige frem til katastrofen.
ligefrem uden styrelse: skrives i et ord Nogle har ligefrem dannet et netværk, herunder også nye selskaber.
lige meget altid sådan
lige på altid sådan
lige som med styrelse: skrives i to ord Stregen er helt lige som hvis hun havde brugt en lineal.
ligesom uden styrelse: skrives i et ord Vantro opdagede hun at hun ligesom følte sig helt glad.
lige straks altid sådan
lige så med styrelse: skrives i to ord Alligevel handler bogen lige så meget om dig og mig som om fremtidens supermennesker.
ligeså uden styrelse: skrives i et ord Kødet var halvtrist og saucen ligeså.
lige til med styrelse: skrives i to ord Faktisk gennemførte han komediespillet lige til sin død.
ligetil uden styrelse: skrives i et ord Analogien er smuk og ligetil.
lige ud med styrelse: skrives i to ord Det er rock og rul lige ud ad landevejen med hvinende dæk og benzin i blodet.
ligeud uden styrelse: skrives i et ord Det blev sagt ligeud.
lige ved med styrelse: skrives i to ord Det er lige ved at være groft.
ligeved uden styrelse: skrives i et ord Vi vandt ikke, men det var ligeved.
lille bitte/lillebitte altid valgfrit
lille by altid sådan Jeg synes faktisk at Haslev er en ret lille by.
lilleby altid sådan Mordet fandt sted nær den støvede lilleby Falls City.
lille juleaften altid sådan Vi besluttede at holde en lille juleaften i år uden mine søskende (dvs. d. 24. dec.).
lille juleaften/lillejuleaften altid valgfrit Vi besluttede at holde lillejuleaften/lille juleaften i år uden mine søskende (dvs. d. 23. dec.).
lille skole altid sådan Hér har vi fordele af at vi er en lille skole.
lilleskole altid sådan Sådan husker Jacob på ni år skiftet fra en københavnsk folkeskole til en midtjysk lilleskole.
lit de parade altid sådan
lockout altid sådan
log-in/login altid valgfrit
lookalike altid sådan
luft til jord-raket altid sådan
læbe-gane-spalte altid sådan
længe nok altid sådan
længe siden altid sådan
makeup altid sådan
medmindre altid sådan
memento mori altid sådan
midt for med styrelse: skrives i to ord Jeg blev anbragt midt for en væg.
midtfor uden styrelse: skrives i et ord "Kan jeg få to pladser midtfor, første række", siger han.
midt i med styrelse: skrives i to ord Hun var netop brudt sammen midt i hans program.
midti uden styrelse: skrives i et ord Men måske lå der lidt vand endnu på bunden inde midti.
midt imellem med styrelse: skrives i to ord Inde i koncertsalen, midt imellem de sirligste modedamer.
midtimellem uden styrelse: skrives i et ord Jeg tror nok at tallet skal findes måske lidt midtimellem.
midt over med styrelse: skrives i to ord Dette skal altid foregå midt over en gulvbjælke.
midtover uden styrelse: skrives i et ord Da han i raseri knækkede sin ketsjer midtover.
midt på med styrelse: skrives i to ord En hellig ko går midt på vejen.
midtpå uden styrelse: skrives i et ord En lille hvid firkant dukker op midtpå og toner langsomt ud.
minsandten altid sådan
minsæl altid sådan
missing link altid sådan
mixed double altid sådan
mixed grill altid sådan
mund- og klovesyge/mund- og klovsyge altid valgfrit
mund til mund-metode altid sådan
mund til næse-metode altid sådan
måneds tid altid sådan
nature morte altid sådan
nebengesjæft altid sådan
ned ad med styrelse: skrives i to ord De tog hinanden i hånden og gik ned ad deres havegang.
nedad uden styrelse: skrives i et ord Vejen skrånede nedad, og hun satte farten op.
ned af altid sådan
nede fra med styrelse: skrives i to ord Lige da jeg kom hjem nede fra engen, så jeg at de trak mor og far ind.
nedefra uden styrelse: skrives i et ord Det er et eksempel på styring nedefra.
ned efter med styrelse: skrives i to ord Han gik ned efter cigaretpapir, og da han kom tilbage manglede der en klump hash.
nedefter uden styrelse: skrives i et ord Lad rouladen ligge indpakket med sammenføjningen nedefter til den er helt kold.
nede i altid sådan
nedenfor uden styrelse: skrives i et ord Nedenfor redegøres for en af de første produktionsgodkendelser fra den amerikanske miljøstyrelse.
neden for/nedenfor med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord De er efter lidt tilvænning sat ud i bagvandet neden for/nedenfor turbinen ved kraftværket.
nedenom uden styrelse: skrives i et ord I London f.eks. er små 20 studier gået nedenom og hjem.
neden om/nedenom med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Han fortsatte sin sædvanlige omvej neden om/nedenom havnen.
nedenunder uden styrelse: skrives i et ord Et par baroktøser giver op og går nedenunder for at danse hip hop i stedet.
neden under/nedenunder med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Neden under/Nedenunder os lå byen.
nede om altid sådan
nede under altid sådan
ned fra altid sådan
ned i altid sådan
ned om med styrelse: skrives i to ord Pak dobbelt folie godt ned om kanten på fadet og stil det i ovnen ved 200 grader i ca. halvanden time.
nedom uden styrelse: skrives i et ord Og bliver jeg mon ikke bred nedom, hvis jeg hver dag skal sidde stille så længe?
ned over med styrelse: skrives i to ord Han lod igen øjnene løbe ned over spisekortet.
nedover uden styrelse: skrives i et ord Nu er floden rigtig stærk, og vi bliver revet med af strømmen nedover.
negro spiritual altid sådan
nej tak altid sådan
new age altid sådan
new age-musik altid sådan
nogenledes altid sådan
nogenlunde altid sådan
nogen sinde/nogensinde altid valgfrit
nogen som helst altid sådan
nogen vegne altid sådan
noget som helst altid sådan
nok en gang altid sådan
no name-produkt altid sådan
nonstop altid sådan
non troppo altid sådan
norden om med styrelse: skrives i to ord Først op gennem Kattegat og Skagerak, norden om Skotland og ud i Atlanterhavet.
nordenom uden styrelse: skrives i et ord Jeg er slet ikke tryg ved at han sejler nordenom.
nord om med styrelse: skrives i to ord Maskinen var kommet nord om de to slanke broer over det himmelblå Lillebælt.
nordom uden styrelse: skrives i et ord Den bakke går vi altså nordom.
notarius publicus altid sådan
nu om stunder altid sådan
nu til dags altid sådan
nær på med styrelse: skrives i to ord De fine ord om beslutninger så nær på borgerne som muligt skal gives reelt indhold.
nærpå uden styrelse: skrives i et ord Et par stykker blev dog bange for den når den kom helt nærpå og gav sig til at græde.
nær ved med styrelse: skrives i to ord Hun havde aldrig før været nær ved en levende fisk.
nærved uden styrelse: skrives i et ord Nærved i en gårdhave ligger 10 lig.
næst efter med styrelse: skrives i to ord Næst efter enkelte koryfæer er paternosteren Folketingets største attraktion.
næstefter uden styrelse: skrives i et ord Hvem kom så næstefter?
nå ja altid sådan
når som helst altid sådan
offline altid sådan
offside altid sådan
om bord/ombord altid valgfrit
om end/omend altid valgfrit
om kap altid sådan
omkuld altid sådan
om lidt altid sådan
onemanshow altid sådan
on location altid sådan
op ad med styrelse: skrives i to ord Drengene gik op ad en trappe til en lejlighed på første sal.
opad uden styrelse: skrives i et ord Det er lidt vanskeligere når man skal opad.
open source altid sådan
op over med styrelse: skrives i to ord De to discount-færger Ask og Urd er belånt til op over mastetoppen for tilsammen 400 millioner kroner.
opover uden styrelse: skrives i et ord Og så pilede vi som bavianer opover, ind over klipperne for at finde et læsted.
oppe fra med styrelse: skrives i to ord Hingstenes vrinsken skar gennem larmen oppe fra hestemarkedet.
oppefra uden styrelse: skrives i et ord Det er styring oppefra.
oppe imod altid sådan
oppe mod altid sådan
op til med styrelse: skrives i to ord Man skal op til landsbyen for at gøre indkøb.
optil uden styrelse: skrives i et ord Buskene er tættest optil.
ovenanført altid sådan
ovenfor uden styrelse: skrives i et ord Kog risene i 4,5 dl kogende vand og 1 tsk. salt som beskrevet ovenfor.
oven for/ovenfor med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Nederdelen slutter lidt oven for/ovenfor knæet.
ovenforstående altid sådan
ovenfra altid sådan
oveni uden styrelse: skrives i et ord Herefter lægges der ca. 3.000 kr. oveni.
oven i/oveni med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Giver firmaerne pæne overskud, får de ansatte oven i/oveni den aftalte faste løn en klækkelig bonus.
ovenikøbet altid sådan
ovenind altid sådan
ovennævnt altid sådan
ovenom uden styrelse: skrives i et ord Her går vi altid ovenom, så slipper vi for mudderet.
oven om/ovenom med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord De kørte oven om/ovenom byen.
ovenomtalt altid sådan
ovenover uden styrelse: skrives i et ord Hvis indskuddet mindskes, forstærkes støj af trin m.v. fra etagen ovenover.
oven over/ovenover med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Oven over/Ovenover ham så himlen ud som en motorvej i myldretiden.
ovenpå uden styrelse: skrives i et ord Man erkender at Venstre i øjeblikket er ovenpå.
oven på/ovenpå med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Lige inden serveringen placeres rejerne oven på/ovenpå det øvrige.
oven senge altid sådan
ovenstående altid sådan
oventil altid sådan
ovenud altid sådan
oven vande altid sådan
overall altid sådan
over alt med styrelse: skrives i to ord Jeg elsker min far over alt på Jorden.
overalt uden styrelse: skrives i et ord Overalt er der kælet for detaljerne.
over bord altid sådan
over ende altid sådan
overens altid sådan
overfor uden styrelse: skrives i et ord Men pludselig sad hun i stolen overfor.
over for/overfor med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Over for/Overfor journalister kan han være dræbende ironisk.
over hovedet med styrelse: skrives i to ord Nu vokser det os over hovedet.
overhovedet uden styrelse: skrives i et ord Kan man overhovedet forhindre at det sker igen?
over kors altid sådan
over styr altid sådan
par avion altid sådan
par excellence altid sådan
pas de deux altid sådan
password altid sådan
patchwork altid sådan
pater familias altid sådan
penthouselejlighed altid sådan
perpetuum mobile altid sådan
persona grata altid sådan
persona non grata altid sådan
pickup altid sådan
pil selv-reje altid sådan
pinup altid sådan
pomme frite/pomfrit altid valgfrit
pop op-bog altid sådan
pop op-vindue altid sådan
port salut altid sådan
poste restante altid sådan
poste restante-brev altid sådan
post festum altid sådan
postillon d'amour altid sådan
primus motor altid sådan
pro anno altid sådan
pro et contra altid sådan
proforma altid sådan
pro persona altid sådan
pro rata altid sådan
pro rata-hæftelse altid sådan
public domain altid sådan
public domain-program altid sådan
public relation altid sådan
public relation-afdeling/public relations-afdeling altid valgfrit
public service altid sådan
public service-kanal altid sådan
på grund af altid sådan
på ny altid sådan
quiche lorraine altid sådan
rask væk/raskvæk altid valgfrit
rector magnificus altid sådan
rigtignok altid sådan Men forholdene var rigtignok anderledes da jeg tog eksamen i 1985.
rigtig nok el. rigtigt nok (se også T-leksikonet) altid sådan Han vendte sig om, og fornemmelsen viste sig at være rigtig nok.
risalamande altid sådan
rock and roll altid sådan
rock and roll-band altid sådan
roll-on/rollon altid valgfrit
rundt om med styrelse: skrives i to ord Vor egen tids historie lurer rundt om alle hjørner.
rundtom uden styrelse: skrives i et ord Hist og her stod der små klatter med grantræer, og rundtom lå der sommerhuse.
rundt omkring med styrelse: skrives i to ord Elektronen bevæger sig rundt omkring atomets kerne med en hastighed, der kunne bringe den 8 gange jorden rundt på ét sekund.
rundtomkring uden styrelse: skrives i et ord Der er alt for mange tekniske standarder rundtomkring i Europa.
sans comparaison altid sådan
science fiction altid sådan
science fiction-roman altid sådan
selv om/selvom altid valgfrit
selv samme/selvsamme altid valgfrit
selv tak altid sådan
senere hen altid sådan
serviceminded altid sådan
siden hen/sidenhen altid valgfrit
simpelt hen/simpelthen altid valgfrit
sit-in/sitin altid valgfrit
sleep-in/sleepin altid valgfrit
slet ikke altid sådan
slå om-nederdel altid sådan
slå ud-melding altid sådan
smadderærgerligt altid sådan
smalltalk altid sådan
små bitte altid sådan
snabel-a altid sådan
snotforkølet altid sådan
softice altid sådan
solar plexus altid sådan
som helst altid sådan
somme tider/sommetider altid valgfrit
som om altid sådan
sort-hvid altid sådan
sparto (sige sparto) altid sådan
spar to (spillekortet) altid sådan
spin-off altid sådan
stadig væk/stadigvæk altid valgfrit
stand-in/standin altid valgfrit
standup altid sådan
standupcomedy altid sådan
standupkomiker altid sådan
standupper altid sådan
status quo altid sådan
store bededag altid sådan
stor magt altid sådan Skulle jeg besidde så stor magt?
stormagt altid sådan Frankrig har været en stormagt.
stort set altid sådan
summa summarum altid sådan
superlækkert altid sådan
swimmingpool altid sådan
syd om med styrelse: skrives i to ord Man skulle syd om Afrika til Bombay.
sydom uden styrelse: skrives i et ord Vinden drejede sydom.
syns- og skønsmand altid sådan
sønden om med styrelse: skrives i to ord Trods alt var det nemmere at sejle sønden om Sydamerika eller Afrika.
søndenom uden styrelse: skrives i et ord Vinden drejede søndenom.
såfremt altid sådan
så længe altid sådan
såmænd altid sådan
så snart altid sådan
såsom altid sådan
så vel som/såvel som altid valgfrit
så vidt altid sådan
tag selv-bord altid sådan
take-off altid sådan
tast selv-service altid sådan
teamwork altid sådan
tekst-tv/tekst-TV altid valgfrit
tete-a-tete altid sådan
thousand island-dressing altid sådan
tids nok/tidsnok altid valgfrit
tik tak altid sådan
til dels altid sådan
til fælles/tilfælles altid valgfrit
til gode altid sådan
til grunde altid sådan
til højre altid sådan
til kende altid sådan
til lands altid sådan
til leje altid sådan
tillige altid sådan
tillige med med styrelse: skrives i to ord Den utrolig høje temperatur tillige med den seismiske aktivitet, målt dernede, har givet alverdens ingeniører nye problemer at tumle med.
tilligemed uden styrelse: skrives i et ord Hvis sygeplejersken så tilligemed er træt og uoplagt, er det vanskeligere at mobilisere kræfter til situationsforståelsen.
til lykke/tillykke altid valgfrit
til låns altid sådan
til med med styrelse: skrives i to ord Pisk 1 1/2 dl piskefløde i, og smag til med salt og peber.
tilmed uden styrelse: skrives i et ord I Norge har man tilmed bedt mig om at levere buketter af korn.
til mode altid sådan
til og fra-kort altid sådan
tilovers altid sådan
tilsammen altid sådan
til sidst altid sådan
til stede altid sådan
til venstre altid sådan
timeout altid sådan
times tid altid sådan
topersoners altid sådan
tour de force altid sådan
tredjegenerationsindvandrer altid sådan
trip trap altid sådan
tro og love-erklæring altid sådan
tur og retur/tur-retur altid valgfrit
tvært imod med styrelse: skrives i to ord Det er tvært imod mangfoldigheden.
tværtimod uden styrelse: skrives i et ord Tværtimod bør lønningerne sættes ned hvis konkurrenceevnen blot skal bevares uændret.
tænd og sluk-ur altid sådan
ud af altid sådan
ude af altid sådan
ude for altid sådan
ude fra med styrelse: skrives i to ord Jeg tror det har hjulpet at garnene skal være 100 m ude fra kysten.
udefra uden styrelse: skrives i et ord Selv udefra og i hård frost stinker huset ubeskriveligt.
ud efter med styrelse: skrives i to ord Han erkendte at have sparket ud efter malersvenden.
udefter uden styrelse: skrives i et ord Ri de tre lag sammen, start i midten, og ri udefter.
udenad altid sådan
udenfor uden styrelse: skrives i et ord Vi bad om et bord udenfor og fik at vide at vi kunne sætte os hvor som helst.
uden for/udenfor med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Han ryger efter alt at dømme helt uden for/udenfor døren når udvalget mødes i fremtiden.
udenom uden styrelse: skrives i et ord Der er ingen vej udenom.
uden om/udenom med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Jeg kunne ikke se nogen vej uden om/udenom skyldkomplekserne.
udenomssnak altid sådan
udenover uden styrelse: skrives i et ord Tag en skjorte udenover.
uden over/udenover med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Påklædningen er lig en fattig russers, de gule sokker uden over/udenover bukserne.
udenpå uden styrelse: skrives i et ord Har man det godt indeni, har man det også udenpå.
uden på/udenpå med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Nerverne sidder uden på/udenpå tøjet.
uden videre altid sådan
ude omkring altid sådan
ud for altid sådan
udover uden styrelse: skrives i et ord Skibet tog kurs udover.
ud over/udover med styrelse: skrives valgfrit i et eller to ord Ud over/Udover de almindelige lavkonjunkturer i samfundet er der en del andre årsager.
ud til bens altid sådan
uges tid altid sådan
underhånden altid sådan
update altid sådan
up to date altid sådan
ved hjælp af altid sådan
ved lige altid sådan
vedligeholde altid sådan
vel at mærke altid sådan
velbekomme altid sådan
vel nok altid sådan
vel sagtens altid sådan Han frygtede ikke sit eget otium, for han havde mange interesser, og så kan man vel sagtens klare sig.
velsagtens altid sådan Censor roder med nogle papirer, velsagtens for at give en kompetent facade.
vel tilfreds altid sådan Poul fik solgt tomaterne til en bedre pris end I gættede på. Det er du vel tilfreds med.
veltilfreds altid sådan Roy nikker veltilfreds og skuer op mod himlen.
vel tilpas altid sådan Når tallet er steget igen, så er det vel tilpas normalt til at han kan komme hjem.
veltilpas altid sådan Dertil kommer at han ser overordentlig veltilpas ud.
vel vidende altid sådan
vesten om med styrelse: skrives i to ord Han gik vesten om byen.
vestenom uden styrelse: skrives i et ord Vinden drejede vestenom.
vest om med styrelse: skrives i to ord Disse forslag kan suppleres med en forlæggelse af Harrestrupvej vest om Lystoftegård.
vestom uden styrelse: skrives i et ord Vinden drejede vestom.
vice versa altid sådan
viden fra altid sådan
viden om altid sådan
viderekomne altid sådan
viola da gamba altid sådan
virtual reality altid sådan
vis-a-vis altid sådan
vist nok altid sådan De fik en stemmefremgang på otte pct., og det var vist nok til at partiet fik absolut flertal i Kiel dengang.
vistnok altid sådan Han startede sin vogn, vistnok en Alfa Romeo.
von hørensagen altid sådan
vugge til grav-princip altid sådan
væg til væg-tæppe altid sådan
værsartig/vær så artig altid valgfrit
værsgo/vær så god altid valgfrit
walkie-talkie altid sådan
webshop altid sådan
whitewaterrafting altid sådan
widescreen altid sådan
workout altid sådan
workshop altid sådan
yorkshireterrier altid sådan
ærkereaktionær altid sådan
ødipuskompleks altid sådan
øre-næse-hals-læge altid sådan
østen om med styrelse: skrives i to ord Vi bærer plantagens duft af kryddernelliker med os, da vi går østen om Dar-Es-Salam med alle sejl sat.
østenom uden styrelse: skrives i et ord Vinden drejede østenom.
øst om med styrelse: skrives i to ord Hun sejlede øst om øen.
østom uden styrelse: skrives i et ord Vinden drejede østom.
åbent hus-arrangement altid sådan
åh ja altid sådan
åh nej altid sådan
til toppen af siden