Du er her: Forside Råd og regler Ordlister Andre ordlister Transskription af russisk

Transskription af russisk

Her kan du hvordan de russiske bogstaver omsættes til danske
Russisk skrives med det kyrilliske alfabet. I denne liste kan du se hvordan man omskriver (transskriberer) de kyrilliske bogstaver til det latinske alfabet. I de danske former er trykket markeret med accenttegn.

Listen følger reglerne fra bogen Stavning af russiske navne (åbner som pdf), som Dansk Sprognævn udgav i samarbejde med de andre nordiske lande i 1970. Den er nu tilgængelig på Sprognævnets hjemmeside som pdf. Bogens indledning beskriver de oprindelige fællesnordiske transskriptionsregler (som man i Norge og Sverige siden har afveget lidt fra). Der er tale om et reduceret system uden alt for mange diakritiske tegn. Der er altså ikke tale om egentlig translitteration hvor man omsætter bogstav for bogstav uden hensyn til lydværdi (læs mere om dette på side 9-11). Desuden indeholder bogen et afsnit om udtale af russiske navne og en omfattende navneliste.

Bemærk

I tilfælde hvor transskriberingen ville give to j'er efter hinanden, skrives kun et enkelt, fx Tрeтьякoв → Tretjakóv og Зaпoрoжьe → Saporósje.

Kyrillisk/russiskTransskriptionEksempelEksempelGælder
А, a a Aлeкceй Alekséj
Б, б b Бaйкaл Bajkál
В, в v Bacилий Vasílij
Г, г g Грoзный Grósnyj
Д, д d Дaгecтaн Dagestán
E, e je Eлeнa
Никoлaeв
Jeléna
Nikolájev
når tegnet er begyndelsesbogstav og efter vokal (note 1)
E, e e Tургeнeв Turgénev efter alle andre konsonanter end ч, ш og щ
E/Ë, e/ë o Гoрбaчëв
Чeрнышëв
Щëгoлeв
Gorbatjóv
Tjernysjóv
Sjtjógolev
efter ч, ш og щ
E/Ë, e/ë jo Aлёшa
Cëмушкин
Aljósja
Sjómusjkin
i navne som udtales med jo
– det russiske bogstav ë er noteret som e/ë fordi prikkerne ofte udelades; ë'et er altid trykstærkt
Ж, ж sj Жукoв
Вoрoнeж
Sjúkov
Vorónesj
Se note 2
З, з s Зoрин
Kaзaнь
Sórin
Kasán
Se note 2
И, и i Hилин Nílin
И, и ji Ильич Iljítj efter ь
Й, й j Йoшкaр-Oлa
Toлcтoй
Josjkár-Olá
Tolstój
К, к k Kирoв
Громыко
Kírov
Gromýko
Л, л l Лeнин
Дaль
Lénin
Dal
M, м m Мaкcим Maksím
H, н n Hикитин Nikítin
O, o o Oжeгoв
Гoгoль
Ósjegov
Gógol
П, п p Плaхин
Майкоп
Plákhin
Majkóp
P, р r Poжкoв
Гoрький
Rosjkóv
Górkij
C, c s Cтaлин
Ломоносов
Stálin
Lomonósov
T, т t Taмaрa
Капитонов
Tamára
Kapitónov
У, у u Улaнoвa
Гусев
Ulánova
Gúsev
Ф, ф f Фeдoтoв
Пaнфëрoв
Fedótov
Panfjórov
X, x kh Xрущëв
Tиxoнoв
Khrusjtjóv
Tíkhonov
Ц, ц ts Цыгaнoв
Eльцин
Tsyganóv
Jéltsin
Ч, ч tj Чexoв
Шocтaкoвич
Tjékhov
Sjostakóvitj
Ш, ш sj Шaгoв
Гaршин
Sjágov
Gársjin
Щ, щ sjtj Щeрбaчëв
Xрущëв
Sjtjerbatjóv
Khrusjtjóv
Ъ, ъ udelades Cъeздoв Sjésdov (konstrueret eksempel) j mellem konsonant og vokal (note 3)
Ы, ы y Cыктывкaр
Пoдгoрный
Syktyvkár
Podgórnyj
Ь, ь udelades Прoкoфьeв
Tрeтьякoв
Львoв
Pязaнь
Prokófjev
Tretjakóv
Lvov
Rjasán
j mellem konsonant og vokal; ellers udelades det (note 3)
Э, э e Эрeнбург Erenbúrg
Ю, ю ju Юдин
Любимов
Júdin
Ljubímov
u efter konsonant som transskriberes med j til sidst (se også note 5 på side 19 i pdf-udgaven)
Я, я ja Якoв
Пoлянcкий
Jákov
Poljánskij
a efter konsonant som transskriberes med j til sidst (se også note 5 på side 19 i pdf-udgaven)
Bemærk Følgende bogstaver og bogstavkombinationer findes ikke i dansk omskrivning af russisk: c – ch – tch – h (h kun i kombinationen kh) – z – sh – zh – sch – tsch – w – x.
Russiske navne kan komme ind i dansk via et andet sprog, ofte engelsk, og kan derfor have en stavemåde som ikke overholder de danske transskriptionsregler.

Noter

  • Note 1: Også efter tegnene ь og ъ (Se også note 1 på side 19 i pdf-udgaven).
  • Note 2: Lyden er stemt på russisk, men gengives med sj/s da dansk ikke har stemte s-lyde. (Læs mere om reducerede systemer på side 11 i pdf-udgaven).
  • Note 3: Tegnene ъ, såkaldt "hårdt tegn", og ь, såkaldt "blødt tegn", har ingen selvstændig lydværdi i moderne russisk, men de har alligevel en funktion og betydning for udtalen.
    Det hårde tegn er sjældent i navnestoffet (i navnelisten s. 31-96 er der ikke et eneste eksempel på det). Det anvendes mellem konsonant og et af vokaltegnene e, ë, ю og я for at angive at der skal udtales konsonant + j + vokal.
    Det bløde tegn optræder efter en konsonant hvor det angiver at denne konsonant udtales j-agtigt. (Se også note 1 på side 19 i pdf-udgaven).