Du er her: Forside Råd og regler Ordlister Andre ordlister Lande og nationaliteter Forklaring til de enkelte kolonner

Forklaring til de enkelte kolonner

Nærmere forklaring af de enkelte kolonner
Læs mere om hvilke oplysninger du kan finde i landelistens kolonner.

1. Lande/territorium

Første kolonne indeholder landets eller territoriets navne. Det første navn er den korte form der anvendes i daglig tale og i almindelige tekster, det andet er den form der anvendes i aftaler og konventioner. Bemærk at navnene Congo og Korea begge bruges om to forskellige lande.

2. Indbyggerbetegnelse; nationalitetsadjektiv

Kolonne 2 indeholder indbyggerbetegnelse og nationalitetsord. De bygger især på Nordisk Sprogsekretariats hæfte Statsnavne og Nationalitetsord. Det kan i nogle tilfælde anbefales at bruge en omskrivning frem for nationalitetsord eller indbyggerbetegnelse, især hvor nationalitetsbetegnelsen kan virke fremmed eller kan misforstås, fx varer fra Côte d’Ivoire frem for ivorianske varer og indbyggere i Den Dominikanske Republik frem for dominikanere (bemærk også muligheden for misforståelse mellem dominikaner og dominicaner, dvs. en indbygger i Dominica). Atter andre former kan virke ukendte eller pudsige, men de er dannet i analogi med normal dansk praksis og er i de fleste tilfælde drøftet med Dansk Sprognævn. Som eksempler kan nævnes hongkonger, (sankt)vincentianer og antillaner.

3. Hovedstad eller hovedby

I denne kolonne er navnet på landets hovedstad angivet med eventuelle særlige bemærkninger. For en række lande er der angivet flere hovedstæder med skråstreg imellem. Dette angiver at de forskellige regeringsfunktioner ikke har sæde i samme by. Det gælder f.eks. Sydafrika hvor Pretoria er den administrative hovedstad, mens Cape Town huser den lovgivende forsamling, og Bloemfontein er retssystemets hovedby. Israel og Nederlandene har hver en officiel hovedstad og en administrativ hovedby.

4. Valuta

I denne kolonne er anført betegnelsen for landets valuta.

5. Valutaforkortelse

Denne kolonne indeholder forkortelsen for landets valuta iflg. ISO 4217 – opdateret med den liste over de månedlige eurokurser der opstilles af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle anliggender.

Kilder
  • EU's landeliste er udarbejdet af de danske terminologer i Ministerrådet og Europa-Kommissionen.
  • Oplysninger der ikke har været tilgængelige på anden måde, er hentet fra World Fact Book på internettet.
  • Yderligere oplysninger om landene kan findes i EU's termdatabase IATE.

Gå til toppen af siden