Du er her: Forside Råd og regler Det siger loven Lov om Dansk Sprognævn

Lov om Dansk Sprognævn

Lov nr. 320 fra 1997 og lov nr. 1171 fra 2008

Ny lov om Dansk Sprognævn

Folketinget vedtog 4.12.2008 en ny lov som ændrer Dansk Sprognævns organisation.
LOV nr 1171 af 10/12/2008  – Gældende. Lov om ændring af lov om Dansk Sprognævn. (Ændring af ledelsesstruktur). Kulturministeriet

Fra 2009 afløses det tidligere arbejdsudvalg af en bestyrelse, og repræsentantskabet udvides fra 30 til 43 medlemmer.

Dansk Sprognævns forsknings- og informationsinstitut ledes ikke mere af formanden for repræsentantskabet, men af en direktør.

Læs mere om repræsentantskabet og bestyrelsen på Sprognævnets hjemmeside.

Bag denne ændring ligger dels et behov for en mere moderne og effektiv organisering af Sprognævnets arbejde, dels et ønske om at sikre en bredere forankring af Sprognævnet i det omgivende samfund.

Se den nye lov og den gamle lov på Retsinformation.