Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet e-sport
 

e-sport

Er bindestregen i e-sport på vej ud af sproget?Jeg ved at Sprognævnet anbefaler e-sport skrevet med bindestreg, men jeg har fået en henvendelse fra en ung sproginteresseret redaktør som mener at praksis blandt yngre sprogbrugere har ændret sig, og at vi risikerer at virke håbløst gammeldags hos yngre brugere hvis ikke vi skriver esport – altså uden bindestreg. Derfor vil jeg høre om I med jeres viden og overvågning af den løbende sprogbrug mon er på vej med en ændret anbefaling, fx om valgfrihed?
af Anita Ågerup Jervelund, Nyt fra Sprognævnet, 2018/2, 01.06.2018.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Er bindestregen i e-sport på vej ud af sproget?

Jeg ved at Sprognævnet anbefaler e-sport skrevet med bindestreg, men jeg har fået en henvendelse fra en ung sproginteresseret redaktør som mener at praksis blandt yngre sprogbrugere har ændret sig, og at vi risikerer at virke håbløst gammeldags hos yngre brugere hvis ikke vi skriver esport – altså uden bindestreg. Derfor vil jeg høre om I med jeres viden og overvågning af den løbende sprogbrug mon er på vej med en ændret anbefaling, fx om valgfrihed?

UdråbstegnSvar:

Der er ikke umiddelbart nogen ændring på vej med hensyn til skrivemåden e-sport. Det er en grundlæggende regel i dansk retskrivning at bruge bindestreg i sammensætninger med forkortelser jf. Retskrivningsordbogen (4. udg., 2012, § 57.3.a), og det er problematisk at give valgfrihed mellem en form med bindestreg og en form uden bindestreg ved enkeltord der falder ind under denne regel, idet det ødelægger systematikken og gør det vanskeligt at regne ud hvordan tilsvarende sammensætninger med e som førsteled skal skrives, fx e-mail, e-learning, e-bog osv.

Ifølge vores undersøgelser i tekstsamlingen Korp, der især består af avistekster (søgning 28.3.2018), ser det fortsat ud til at skrivemåden med bindestreg er langt den hyppigste. Skrivemåden esport (uden bindestreg) ses kun i ca. 16 % af tilfældene. Der er faktisk andre sammensætninger med e som førsteled der oftere skrives uden bindestreg, fx udgør email næsten 30 % af eksemplerne. Ser vi på elearning, er det kun 7 % der vælger denne skrivemåde. Der tegner sig altså et ret broget billede, men i ingen af tilfældene er det skrivemåden uden bindestreg der er den mest almindelige.

Ikke desto mindre kan skrivemåden esport meget vel være mere udbredt i e-sportsmiljøet end i almensproget, og der er vel også typisk en del yngre sprogbrugere indenfor dette miljø, hvilket sandsynligvis også påvirker skriftsproget på dette punkt – og på andre punkter. Men det har ikke afgørende betydning for fastsættelsen af den officielle skrivemåde for ordet e-sport.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 10.12.2018 af Ida Elisabeth Mørch.

Disse artikler kunne måske også have interesse