Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet ikkedigital borger
 

ikkedigital borger

Har sprognævnet et bud på en betegnelse der dækker personer som er fritaget for digitale selvbetjeningsløsninger og digital post fra det offentlige eller ikke har digitale kompetencer? Vi har drøftet betegnelserne analog borger og ikkedigital borger.
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2017/4, 01.12.2017.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Har sprognævnet et bud på en betegnelse der dækker personer som er fritaget for digitale selvbetjeningsløsninger og digital post fra det offentlige eller ikke har digitale kompetencer? Vi har drøftet betegnelserne analog borger og ikkedigital borger.

UdråbstegnSvar:

Ordforbindelsen digital borger om ’borgere der bruger it i kommunikationen med det offentlige’ er ret etableret på kommunernes websites, fx har mange af dem en side der hedder sådan. Det betyder at man må acceptere at det er den ordforbindelse der er gængs.

Ordet digital er måske ikke helt velvalgt i denne sammenhæng, for det betyder ifølge Den Danske Ordbog (ordnet.dk/ddo) ’med trinvis overgang fra en tilstand til en anden så hver tilstand entydigt kan udtrykkes ved hjælp af fx tal’, og det er jo ikke borgeren der er sådan indrettet, men den computer hun bruger til sin kommunikation.

Sprognævnets nyordsordbog, Nye ord i dansk 1955 til i dag, på dsn.dk/noid daterer ordet digital i denne anvendelse til 2006 i ordforbindelserne digital indfødt, digital indvandrer, digital immigrant og nu altså også i digital borger. Tilsvarende betyder analog ’med trinløs eller glidende overgang fra én tilstand til en anden’, og sådan er mennesker formentlig i visse henseender indrettet rent biologisk, men udtrykket ville ikke være heldigt i denne sammenhæng. Borgere som ikke anvender digitale løsninger, bør ikke betegnes som analoge, men som ikkedigitale, evt. med bindestreg: ikke-digitale, jf. § 57.8 om ”usædvanlige sammensætninger” i retskrivningsreglerne.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 04.01.2018 af Margrethe Heidemann Andersen.