Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet Sct., Skt. eller Sankt?
 

Sct., Skt. eller Sankt?

Hvordan skriver man Sankt Mogens Gade korrekt? Jeg har diskuteret med en redaktør som med henvisning til Danmarks Adresseregister kun vil acceptere Sct. Mogens Gade.
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2017/3, 01.09.2017.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvordan skriver man Sankt Mogens Gade korrekt? Jeg har diskuteret med en redaktør som med henvisning til Danmarks Adresseregister kun vil acceptere Sct. Mogens Gade.

UdråbstegnSvar:

Det fremgår af § 6, stk. 2, i adressebekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 436 af 2. maj 2014 om vejnavne og adresser) at "[v]ejnavnet fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne" – fra 2001. Adressemyndigheden, dvs. kommunalbestyrelsen, kan med andre ord frit vælge vejens eller gadens navn, men ikke den måde navnet staves på.

I Sprognævnets vejledning står hovedreglen på s. 6:

Vejnavne som udtales uforkortet, skrives som hovedregel helt ud, fx Søndre Boulevard, Gammel Kongevej, Vilhelm Thomsens Plads, Christian Svendsens Gade.

Visse vejnavne som udtales uforkortet, skrives dog traditionelt med standardiserede forkortelser. Sådanne forkortelser kan bl.a. stå for adjektiver (tillægsord) eller for personnavne, fx Sdr. Boulevard, Gl. Kongevej, Vilh. Thomsens Plads, Chr. Svendsens Gade. De standardiserede forkortelser for adjektiver er:

Gl. for Gammel og Gamle

Ll. for Lille

Ndr. for Nordre

Nr. for Nørre

Sdr. for Sønder og Søndre

Skt. for Sankt

St. for Store

V. for Vester og Vestre

Ø. for Øster og Østre

I indledningen tages der dog forbehold for etablerede vejnavne:

Der tages dog hensyn til traditionen, fx staves Sverrigsgade i København ikke efter moderne dansk retskrivning, og Clematisvej skrives ofte med C, ikke med K.

I nye vejnavne kan man med andre ord kun skrive Sankt Mogens Gade eller Skt. Mogens Gade, men ikke Sct. Mogens Gade. Men adressemyndigheden er ikke forpligtet til at ændre etablerede vejnavnes stavemåde, og derfor må Sct. Mogens Gade også regnes for korrekt. Det er dog ikke rimeligt at forlange at man i en artikel ikke må skrive vejnavnet i overensstemmelse med den i øvrigt gældende retskrivning.

Der er links til både adressebekendtgørelsen og Sprognævnets vejledning på http://danmarksadresser.dk/vejnavne-regler-vejledning.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 30.01.2018 af Ida Elisabeth Mørch.