Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet åben og åbent
 

åben og åbent

Jeg har i Jylland set flere skilte med teksten ”Her er åben” og føler at det er ukorrekt, men jeg kan ikke helt forklare hvorfor. Det hedder jo fx ”Tanken er åben”.
Nyt fra Sprognævnet, 1990/1, 01.03.1990.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg har i Jylland set flere skilte med teksten ”Her er åben” og føler at det er ukorrekt, men jeg kan ikke helt forklare hvorfor. Det hedder jo fx ”Tanken er åben”.

UdråbstegnSvar:

I den første sætning skal åben have et -t på: her er åbent (jf. nærmere nedenfor). I den anden sætning skal åben være uden -t: Tanken er åben. Det er fordi åben her er omsagnsled til grundleddet, Tanken, altså et fælleskønsord. Derfor hedder det Tanken er åben, men Museet er åbent; Butikken var åben, men Kontoret var åbent.

Det samme gælder når åben er omsagnsled til et genstandsled, fx Hun havde butikken åben til kl. 17, men Han holdt kontoret åbent til kl. 17. Tilsvarende i passiv: Butikken blev holdt åben, men Kontoret blev holdt åbent.

Når ordene her eller der står på grundleddets plads (i stedet for et navneord) i sætninger med en form af være, fx Her er åbent, er det fast sprogbrug at anvende intetkønsformen: Her er åbent, Der er åbent. Sådan er det også ved andre tillægsord, fx Her er koldt, Der var så dejligt ude på landet.

Når De netop i Jylland har set flere skilte med teksten ”Her er åben”, er det fordi der hos jyder kan være en tilbøjelighed til at bruge fælleskønsformen af et tillægsord i stedet for intetkønsformen.

I øvrigt er det ikke alene i forbindelser med her og med der plus en form af være at der er usikkerhed i valget mellem åben og åbent, men også i sætninger med have og med holde som udsagnsled er der usikkerhed. I sådanne forbindelser kræver den sproglige tradition åbent, fx Bageren har åbent, Butikken har åbent, Forretningen holder åbent, Vi holder åbent. Det gælder også i sætninger med her eller der og holde i passiv, således Her bliver holdt åbent hver dag, Der må holdes åbent til kl. 12.

Endelig er der nogle meget tvivlsomme tilfælde med åben over for åbent: Det er sætninger uden udsagnsled, især på skilte. Når der er et grundled, retter tillægsordet sig efter det, fx Udstillingen åben til udgangen af maj, Prøvehus åbent for salg søndag kl. 14-16. Når der ikke er et grundled, må man undersøge hvilket navneord det er nærliggende at underforstå som grundled. Hvis det gælder fælleskønsord, fx butikken, forretningen, er det forsvarligt at lade et skilt lyde fx Fredag åben til kl. 20. I andre tilfælde er det bedst at vælge åbent, fx Fredag åbent til kl. 20, da man kan underforstå Her er, Vi har eller Vi holder: Fredag er her (eller har vi, holder vi) åbent til kl. 20.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 14.12.2017 af Ida Elisabeth Mørch.