Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet hver(t) eneste + adjektiv
 

hver(t) eneste + adjektiv

Hvad er adjektivets form efter hver(t) eneste? Jeg vil mene at hver(t) når det står uden eneste, følges af ubestemt adjektiv: hver dansk mand, hvert dansk hjem. Umiddelbart kan jeg ikke se nogen grammatisk begrundelse for at tilstedeværelsen af eneste skulle ændre dette: hver eneste dansk mand, hvert eneste dansk hjem. Men hvis internettet er noget indicium, er jeg i markant undertal iblandt sprogbrugerne. Hver eneste danske mand er en langt hyppigere konstruktion. Er der mon tale om lydlig afsmitning fra eneste?
af Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævns svarbase, 06.05.2016.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvad er adjektivets form efter hver(t) eneste? Jeg vil mene at hver(t) når det står uden eneste, følges af ubestemt adjektiv: hver dansk mand, hvert dansk hjem. Umiddelbart kan jeg ikke se nogen grammatisk begrundelse for at tilstedeværelsen af eneste skulle ændre dette: hver eneste dansk mand, hvert eneste dansk hjem. Men hvis internettet er noget indicium, er jeg i markant undertal iblandt sprogbrugerne. Hver eneste danske mand er en langt hyppigere konstruktion. Er der mon tale om lydlig afsmitning fra eneste?

UdråbstegnSvar:

Det er tilsyneladende ikke indlysende om adjektiver efter hver(t) skal afsluttes med et -e eller ej.

I Håndbog i Nudansk (6. udg., 2013, s. 255) under overskriften ”Bestemt eller ubestemt?” står der følgende:

”Et adjektiv (tillægsord) efter hver og hvert står normalt i ubestemt form, fx

  1. hver almindelig dansker

  2. hvert almindeligt medlem

  3. hver enkelt almindelig dansker

  4. hvert enkelt almindeligt medlem”.

Eksempler som hver dansk mand, hvert dansk hjem, hver eneste dansk mand og hvert eneste dansk hjem passer jo fint ind i dette system.

Også Ordbog over det Danske Sprog (på ordnet.dk) oplyser under opslagsordet hver at et følgende adjektiv står i ubestemt form.

Men vi kan se at den faktiske sprogbrug er noget mere varieret, og at man også ser fx hver eneste danske mand og lignende (og også hver danske mand, hvert almindelige medlem osv.). Det er ganske rigtigt nærliggende at tro at der kan være tale om (lydlig eller grammatisk) afsmitning fra eneste. Ordet har jo kun formen med -e, og det ligner derfor et adjektiv i bestemt form: den eneste danske mand kan således give anledning til hver eneste danske mand.

En anden mulighed er at der er tale om indflydelse fra konstruktioner af typen hver(t) + ordenstal + adjektiv. Om disse skriver Håndbog i Nudansk (6. udg., 2013, s. 255):

”Efter et ordenstal kan adjektivet dog også stå i bestemt form (e-form), og det er nok den de fleste vil foretrække, fx

  1. Hver fjerde franske (evt. fransk) familie ejer ikke en bog,

  2. Spillerne får bonus for hvert femte scorede (evt. scoret) mål,

  3. Der gives tillæg for hvert 12. påbegyndte (evt. påbegyndt) time.

Efter hver anden og hvert andet er ubestemt form dog det normale, fx

  1. Hver anden fransk familie ejer ikke en bog”.

Og selvom eneste if. Retskrivningsordbogen (4. udgave 2012) er et adjektiv, ligner det måske rent betydningsmæssigt mere et talord.

Endelig er der jo slet og ret den mulighed at hver(t) af mange sprogbrugere opfattes som en form for bestemmer på linje med fx den og det, og så kommer den bestemte form af sig selv: den danske mand kan give anledning til hver danske mand; det danske hjem kan give anledning til hvert danske hjem osv.

Hvis man følger retningslinjerne i Håndbog i Nudansk, går man næppe helt galt i byen, men man må nok erkende at sprogbrugerne altså langtfra er enige om hvordan man behandler konstruktioner med hver(t).

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 18.12.2017 af Eva Skafte Jensen.