Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet sætninger som der ikke er noget galt med
 

sætninger som der ikke er noget galt med

Er det ukorrekt at skrive som der?
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2015/1, 01.03.2015.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Er det ukorrekt at skrive som der?

UdråbstegnSvar:

Det regnes for ukorrekt i de fleste tilfælde, men der er også tilfælde hvor det er korrekt, og der er endda tilfælde hvor det er nødvendigt, nemlig i visse parentetiske relativsætninger.

Ordet som er ifølge Retskrivningsordbogen en konjunktion. Det står lige som de andre konjunktioner altid på første plads i ledsætningen. Hvis den er optaget, fx af et spørgende pronomen, kan der normalt ikke være et som. Vi siger jeg ved ikke hvem der kommer, normalt ikke jeg ved ikke hvem som kommer. Det forekommer, men det er ret sjældent, i hvert fald i skriftsproget i offentligheden.

Ordet der karakteriseres i Retskrivningsordbogen som "formelt subjekt", og det står altid på subjektets plads; i ledsætninger er det, som vi lige så, pladsen lige efter konjunktionsleddet. Som og der står med andre ord ikke på samme plads i ledsætningen, og derfor kan de optræde sammen. Der er altså ikke noget ulogisk ved at sige:

frugt som der ikke er blevet spist, skal smides ud

Men det hører ikke til den pæne sprogbrug, og derfor regnes det alligevel for ukorrekt. Man kan rette ind ved at nøjes med det ene af ordene:

frugt som ikke er blevet spist, skal smides ud

frugt der ikke er blevet spist, skal smides ud

Forholdet mellem en relativsætning og det led i oversætningen som den er knyttet til, er sådan at det overordnede led kunne have været led i relativsætningen, men selve udtrykket er udeladt der. Dette led er altså i en vis forstand fælles for de to sætninger, og derfor kaldes det "fællesleddet". Hvis fællesleddet skulle have været subjekt i relativsætningen, kan man formulere den med der, der jo vikarierer for subjektet, eller med som. Hvis fællesleddet ikke er subjekt, bruger man kun som – eller ingenting:

vejen der gik forbi huset, hed Jernbanevej (subj.)

vejen som gik forbi huset, hed Jernbanevej (subj.)

den vej (som) jeg tog, hedder Jernbanevej (obj.)

ham (som) vi gav æblet, er alligevel stadig sulten (ind. obj.)

vejen (som) vi gik ad, hedder Jernbanevej (styrelse)

I sideordnede ledsætninger kan der ikke bruges efter en sideordnende konjunktion som og, men eller eller:

vejen der går forbi huset, og som (ikke: der) hedder Jernbanevej, fører ud af byen

Man kan kende sætninger hvor som der regnes for korrekt, også efter den strengeste traditionelle norm, på to ting:

1. der kan ikke udelades, fordi sætningen så ville mangle et subjekt:

den vej (som) der har været mange huller i, hedder Jernbanevej

ikke: den vej som har været mange huller i, hedder Jernbanevej

2. der findes også i den tilsvarende helsætning, dvs. fællesleddet er ikke subjekt i relativsætningen. Helsætningen der har været mange huller i vejen svarer til relativsætningen den vej (som) der har været mange huller i.

I den slags tilfælde kan som ofte udelades, men det er ikke nødvendigt. Der kan ikke udelades, og sætningen er korrekt med som der.

I parentetiske relativsætninger kan som udelades hvis fællesleddet er subjekt og subjektspladsen er udfyldt med der, ellers ikke. Parentetiske sætninger er derfor altid tydeligt afgrænset:

Jernbanevej, der har været meget hullet, er blevet repareret

Jernbanevej, som har været meget hullet, er blevet repareret

Jernbanevej, som jeg har været meget træt af, er blevet repareret

ikke: Jernbanevej, jeg har været meget træt af, er blevet repareret

I andre tilfælde kan som ikke udelades, og så er sætningen kun korrekt hvis begge ord er der. Hvis der findes i den tilsvarende helsætning og fællesleddet ikke er subjekt i den parentetiske relativsætning, er både som og der nødvendige:

Jernbanevej, som der har været mange huller på, er blevet repareret

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 20.03.2015 af Ida Elisabeth Mørch.