Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet hustru eller kone?
 

hustru eller kone?

Jeg har lagt mærke til at ordet hustru oftere og oftere bliver brugt i sammenhænge hvor jeg selv ville have brugt kone . Er det en udvikling som Sprognævnet har lagt mærke til?
af Margrethe Heidemann Andersen, Nyt fra Sprognævnet, 2014/1, 01.03.2014.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg har lagt mærke til at ordet hustru oftere og oftere bliver brugt i sammenhænge hvor jeg selv ville have brugt kone . Er det en udvikling som Sprognævnet har lagt mærke til?

UdråbstegnSvar:

Ja, det er en udvikling som vi har lagt mærke til og også har fulgt i de senere år. Hustru er ifølge Politikens Nudansk Ordbog med etymologi (på ordbogen.com) dannet af et yngre fællesnordisk ord hústrú der er omdannet af húsfrú ’husfrue, husmoder’. Ordbogen angiver at der er tale om et formelt ord, og ifølge Den Danske Ordbog (på ordnet.dk) kan hustru også bruges for at udtrykke højtidelighed eller ironi. Ingen af ordbøgerne angiver at hustru kan være en helt upåfaldende og uformel betegnelse for en kvindelig ægtefælle, selvom det tilsyneladende ofte er sådan ordet bruges i dag. En søgning på Infomedia i december 2013 viser således at hustru er brugt mere end 200.000 gange de sidste 5 år, og at der ofte hverken er tale om formelle eller ironiske sammenhænge. Det gælder fx i det følgende citat fra Familie Journalen 19.12.2011: "I nogle år var det hele, som jeg gerne ville have det, og jeg nød livet som mor og hustru". At der i nutidssproget ofte ikke er nogen forskel på graden af formelhed mellem hustru og kone, fremgår også af det følgende uddrag fra en artikel fra Ritzaus Bureau 19.12.2008, hvor begge ord bruges: "Den tyske mand, der den 18. april mistede sin kone på parkeringspladsen foran Regionshospitalet Ringkøbing, fordi ingen hjalp, får nu erstatning (...) Kvindens ægtemand forsøgte forgæves at få lægehjælp til hustruen på sygehuset i Ringkøbing".

Vi har i et tidligere svar til en spørger skrevet at den øgede brug af hustru kan skyldes at kone også bruges med betydningen ’ikke helt ung (evt. matroneagtig) kvinde’ (og dertil kommer det lettere nedsættende adjektiv konet ), hvilket kan betyde at nogle sprogbrugere foretrækker hustru. Det er i denne sammenhæng bemærkelsesværdigt at også husbond ser ud til at være på vej frem. Ordet kommer af olddansk hūsbōndæ, der egentlig betyder ’fast bosiddende mand’, og Nudansk Ordbog anfører at det enten bruges om historiske forhold (om en mand i forhold til sine underordnede) eller i ældre eller spøgende sammenhænge. Sådan er det tilsyneladende ikke længere altid, som det fx fremgår af følgende citat fra Weekendavisen 18.10.1991: "bag signalementet af børn, familie, husbond, venner og bekendte, af dansk natur, toner personligheden frem" . Det er i øvrigt interessant at det engelske husband – som måske kan tænkes at være en medvirkende årsag til den øgede brug af husbond – faktisk er et nordisk låneord. I engelsk er husband den almindelige betegnelse for en mandlig ægtefælle. Helt det samme gør sig endnu ikke gældende i dansk hvor der formentlig stadigvæk vil være mange sprogbrugere der ikke kunne drømme om at bruge husbond i betydningen ægtemand, og som heller ikke synes at hustru er en uformel betegnelse for kone. Det er dog min fornemmelse at hustru for alvor er på vej frem, og at den samme udvikling er ved at gøre sig gældende for husbond – men at det endnu primært er yngre sprogbrugere der bruger hustru og husbond .

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 04.03.2015.