Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet piloter
 

piloter

Kan ordet pilot bruges som betegnelse for ’guide, vejleder’?
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2013/4, 01.12.2013.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Kan ordet pilot bruges som betegnelse for ’guide, vejleder’?

UdråbstegnSvar:

Uden for sammensætninger bruges ordet pilot i dag næsten kun i betydningen ’person der styrer et luftfartøj’. Det fremgår af opslaget i Den Danske Ordbog ( (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=pilot) ), som er den største ordbog der beskriver den aktuelle sprogbrug:

'person som (erhvervsmæssigt) flyver et luftfartøj' synonym: flyver, se også trafikflyver

Men i vores samlinger finder man også sammensatte ord som dragsterpilot, formel 1-pilot og speedbådspilot om personer der styrer andre (hurtige) befordringsmidler.

I Ordbog over det danske Sprog ( (http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Pilot,1) ), som beskriver sprogbrugen fra omkring 1700 til omkring 1950, har ordet den overordnede betydning:

1 ) p e r s o n , d e r s t y r e r et med ror forsynet befordringsmiddel.

Herunder hører så to underbetydninger:

1.1) (nu sj.) d. s. s. Lods 1. Lybekkerne toge (vejen gennem Storebælt) og komme med deres Skibe lykkeligen igiennem ved Hielp af erfarne Piloter. Holb. DH.II.817. VThist. B.34.

1.2) f ø r e r a f l u f t s k i b (-ballon) ell. (især) f l y v e m a s k i n e. Meyer.8 JVJens. SØ.36. jf. P i l o t b a l l o n, (meteorol.) om en til meteorologiske iagttagelser opsendt, med fører (pilot) forsynet ballon. OrdbS.

Fra 1960 bliver ordet udbredt som førsteled i sammensætninger som pilotforsøg, pilotprojekt i betydningen ’forsøgs-; prøve-; skitse-’, senere også som andet led i ord som fartpilot (1978), parkpilot (2005) med betydningen ’automatisk styresystem’, begge med afsæt i den gamle betydning af ordet: ’lods’, måske under påvirkning fra engelsk hvor begge de betydninger som ODS giver, er levende. Supplementet til ODS har autopilot med et belæg fra 1930’erne.

Også betydningen ’guide, vejleder’, som er blevet udbredt når ordet anvendes som andet sammensætningsled, tager afsæt i den gamle betydning ’lods’. Det tidligste ord af den type er sandsynligvis kaospilot, som vi har registreret første gang i 1991 da uddannelsen blev oprettet. Lidt senere dukker gadepilot og sexpilot op, begge fra 1996 og begge knyttet til kommunale projekter, det sidste med det formål at lære unge at bruge prævention. Kærlighedspilot (2005) er sandsynligvis en engangsdannelse. De ord spørgeren selv anfører som eksempler på den nye brug, stresspilot, helbredspilot, procespilot og sundhedspilot, viser også tydeligt at ordet pilot kan have betydningen ’lods, guide, vejleder’ når det bruges som andetled i sammensætninger. Når ordet bruges alene, forekommer det derimod sjældent eller aldrig i denne betydning.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 03.09.2015.