Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet biotek
 

biotek

Hvordan skal ordene biotek og cleantech skrives?
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2012/1, 01.03.2012.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvordan skal ordene biotek og cleantech skrives?

UdråbstegnSvar:

Andetleddene -tek, -tech er på dansk ikke særlig udbredt i nye sammensætninger, undtagen i firmanavne. Det betyder at det næppe er nødvendigt at ensrette dem i normeringen, og man kan derfor skrive biotek med k og cleantech med ch, dvs. i overensstemmelse med de etablerede skrivemåder.

Det er lidt uklart hvad registreringen af ordet for de nævnte klasser kan betyde for dets anvendelse som appellativ, for det forekommer usandsynligt at nogen ville bruge det om reklamevirksomhed og sportsarrangementer, men det kan selvfølgelig anvendes i reklamer og ved sportsarrangementer, fx i forbindelse med sponsorvirksomhed.

Uddybning:

Ordet biotek (afkortning af bioteknologi) skrives således fordi det er etableret i den form, og fordi ingen i tale der i andre henseender er dansk, ville bruge den engelske udtale med diftong. Det tyder ikke på at ordet er lånt fra engelsk, selv om dets dannelse sandsynligvis er påvirket af engelsk.

Ordet cleantech (af eng. clean + tech, afkortning af technology) er derimod et utvivlsomt engelsk lån. Det er registreret som varemærke (ordmærke) af DONG Energy for Niceklasserne 35: Annonce- og reklamevirksomhed og 41: Sportsarrangementer, publiceret i Varemærketidende, DK 16, 2010. Der er også et par europæiske registreringer af figurmærker for de samme klasser, men af andre firmaer. Det er også registreret som ordmærke for en virksomhed der beskæftiger sig med traditionel rengøringsteknologi (fx trykspuling og vaskehaller), og det indgår efter Google at dømme i en del firmanavne, både i Danmark og i andre lande. Men i Vækstfondens ABC til internationalisering og vækst – Perspektiver for venturekapital til danske cleantech-virksomheder (ABC står for Ambition, Build, Conquer, intet mindre) fra april 2008, s. 7, altså før DONG’s registrering, bruges det som beskrivende appellativ om

”forretningsmodeller, der

  1. effektiviserer ressourceforbrug

  2. erstatter traditionel energianvendelse eller -produktion

  3. erstatter brug af miljøskadelige materialer

  4. reducerer forureningsproblemer – fx via partikelfiltre

  5. renser forurenet materiale – fx rensning af forurenet jord

”.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 17.02.2015.