Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet på den anden side (set)
 

på den anden side (set)

Jeg synes efterhånden at alle siger på den anden side set. Skal det ikke bare være på den anden side?
af Jørgen Nørby Jensen, Nyt fra Sprognævnet, 2007/2, 01.06.2007.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg synes efterhånden at alle siger på den anden side set. Skal det ikke bare være på den anden side?

UdråbstegnSvar:

Jo, det er i hvert fald den eneste formulering man finder i ordbøger som Politikens Nudansk Ordbog med etymologi (3. udg., 2005), Den Danske Ordbog (bind 5, 2005) og Erik Bruun: Dansk Sprogbrug (2. udg., 1995). Men varianten med set er ganske rigtigt blevet ret udbredt, både i skrift og i tale, jf. fx"På den anden side set er den solhungrende dansker også symbolet på, at livet går videre, uanset hvilke stormstyrker ødelæggelsen og døden udsætter os for (Politiken 13.11.2005)" "Det var med skepsis, at jeg installerede Agent Hugo på harddisken. Men på den anden side set føltes det lidt som et gensyn med en gammel ven. Både han og jeg var smarte dengang i 80erne .. (Berlingske Tidende 7.1.2006)"

Formuleringen på den anden side set kan opfattes som en sammenblanding af to udtryk. Første del er naturligvis vendingen på den anden side, mens det er mere usikkert hvorfra anden del stammer. Sandsynligvis er der tale om afsmitning fra udtryk som set med andre øjne og set fra et andet synspunkt, der jo har nogenlunde samme betydning som på den anden side. Hvad angår formen, kan der være tale om indflydelse fra udtryk som teoretisk set, logisk set, grammatisk set, sådan set og lignende.

I talesproget mener vi ikke der er grund til at undgå på den anden side set. Men i mere formelt skriftsprog er det nok stadig det sikreste at bruge den traditionelle formulering på den anden side - uden set.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 28.04.2015.