Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet koncern
 

koncern

Jeg har undret mig over at Skatteministeriet har valgt at beskrive sin overordnede virksomhed som ”en koncern”. Efter min opfattelse dækker ordet koncern en flerhed af sammenbundne selskaber der – som altovervejende hovedregel – har til formål at opnå maksimal økonomisk gevinst. Hvad mener Sprognævnet?
Nyt fra Sprognævnet, 2007/4, 01.12.2007.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg har undret mig over at Skatteministeriet har valgt at beskrive sin overordnede virksomhed som ”en koncern”. Efter min opfattelse dækker ordet koncern en flerhed af sammenbundne selskaber der – som altovervejende hovedregel – har til formål at opnå maksimal økonomisk gevinst. Hvad mener Sprognævnet?

UdråbstegnSvar:

Ordet koncern betyder if. Den Danske Ordbog, bd. 3, 2004, ’erhvervsvirksomhed som består af flere selvstændige aktieselskaber el. andelsselskaber, hvoraf ét, moderselskabet, ved aktiemajoritet el. bestyrelsesposter kan bestemme over de andre’. Den Danske Ordbog er en såkaldt deskriptiv ordbog, men den kender altså ikke nyere betydninger af ordet.

Juridisk Ordbog, 12. udgave, 2005, definerer ordet koncern på lignende måde som DDO: ’flere aktieselskaber og/eller anpartsselskaber, der står i en sådan forbindelse med hinanden, at det ene er moderselskab og de andre datterselskaber til dette, jf. bl.a. aktieselskabslovens § 3, stk. 1, anpartsselskabslovens § 3, stk. 1, bank- og sparekasselovens § 37 a, stk., 3, realkreditlovens § 77, stk. 5’. Det tilføjes: ”et typisk tilfælde af k. foreligger, når et selskab ejer en så stor del af aktierne (anparterne) i et andet selskab, at de repræsenterer flertallet af stemmerne".

På den anden side er en udvidet brug af ordet koncern ikke af ny dato. Pia Jarvad har i Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998 (1999) følgende definition: koncern (udvidet brug om institutioner, skoler o.l. som normalt ikke er merkantilt drevet) ’institution’. Der gives flere eksempler på denne brug, således: indrette ministeriet som en ”koncern” med selvstændige afdelinger (Vestkysten 23.2,1988). Sprogbrugen er så udbredt at den optræder i diverse statslige sammensætninger, således SKS, dvs. Statens Koncernsystem der er en afstemning af fx Sprognævnets lokale regnskabssystem og statens.

Toget er med andre ord for længst kørt, og der er ikke meget at stille op. Ordet har en veldefineret foreskrivende betydning og desuden en løsere brug der nærmest kan "oversættes" med ’institution’.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 21.04.2015.