Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet op og ned ad bakke
 

op og ned ad bakke

Jeg har bemærket at udtrykket op ad bakke i stigende omfang bruges negativt om noget der er hårdt, opslidende, besværligt eller lignende. Jeg mener ellers at det må være positivt når noget går op ad bakke - og negativt når noget går ned ad bakke. Er op ad bakke blevet et penduludtryk?
af Jørgen Nørby Jensen, Nyt fra Sprognævnet, 2008/1, 01.03.2008.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg har bemærket at udtrykket op ad bakke i stigende omfang bruges negativt om noget der er hårdt, opslidende, besværligt eller lignende. Jeg mener ellers at det må være positivt når noget går op ad bakke - og negativt når noget går ned ad bakke. Er op ad bakke blevet et penduludtryk?

UdråbstegnSvar:

Så vidt vi kan se, har den negative betydning af op ad bakke endnu ikke fundet vej til nogen ordbøger, men der er ganske rigtigt tale om en sprogbrug i fremgang. Et par eksempler:"Bagud 11-17 var anden halvleg i sagens natur op ad bakke hele vejen for Danmark (Berlingske Tidende, 5.1.2008.)" "En af talsmændene for Nej Til Krig ... erkender da også, at det er op ad bakke at få danskerne op på barrikaderne. (Politiken 7.1.2007.) "

Vendingen gå ned ad bakke er veletableret i dansk som "udtryk for at noget går dårligt, fx helbredet el. en virksomheds økonomi" (Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 3. udg., 2005), fx det begyndte at gå ned ad bakke for ham sidste efterår. Udtrykket op ad bakke er derimod ikke nævnt i de moderne betydningsordbøger, men findes i Ordbog over det danske Sprog som den positive modsætning til ned ad bakke. Ordbogen skriver at op ad bakke bruges "om forøgelse af kræfter eller velstand" (bd. 1, 1918) og "om fremgang, tiltagen i velstand, helbred osv." (supplementsbind 1, 1994), fx det gik raskt op ad bakke for Abel (Frank Jæger: Iners, 1950).

Det er ikke svært at regne ud hvordan den nye, negative betydning af op ad bakke kan være opstået. Hvis man har prøvet at cykle op ad en stejl bakke, ved man at det kan være både hårdt og besværligt, og det er formodentlig det der ligger bag udtrykket. Der kan også være tale om afsmitning fra det engelske uphill, der som adjektiv (tillægsord) kan bruges i betydningen "drøj, besværlig, anstrengende" el.lign., fx an uphill struggle.

Herved får vi den måske umiddelbart lidt paradoksale situation at både op ad bakke og ned ad bakke kan betegne noget negativt. I udtrykket ned ad bakke er der dog tale om en anden billeddannelse. I sproget betegner op ofte noget positivt, og ned noget negativt: Hvis man er glad, kan man være opstemt, i højt humør, på toppen osv. Og hvis man er i dårligt humør, er det lige omvendt: Så kan man være nedtrykt, bunden er måske nået, og man er helt nede i kulkælderen. Det er også den billeddannelse vi har i udtrykket at noget går ned ad bakke for nogen. Og det er naturligvis også den forståelse der ligger bag den traditionelle, positive brug af op ad bakke.

Om udtrykket op ad bakke kan betegnes som et egentligt penduludtryk, altså et udtryk med to modsatrettede betydninger, kan måske nok diskuteres. Således synes der at være en tendens til at bruge en form af verbet (udsagnsordet) når man vil udtrykke den positive betydning:"Det går op ad bakke for salget af vin af økologiske druer, meddeler detailhandlen. Det betyder at både Irma og Aarstiderne har haft fremgang de seneste år. (Børsen 1.11.2007)"

Der er dog kun tale om en tendens, og man kan godt finde eksempler hvor gå op ad bakke bruges i den negative betydning. Derimod bruges være op ad bakke vist aldrig i den positive.

Under alle omstændigheder tyder meget på at det er den negative betydning af op ad bakke der i dag er den mest udbredte. En søgning i avisdatabasen Infomedia (www.infomedia.dk) i artikler fra den sidste uge af 2007 gav i alt 32 forekomster af ordforbindelsen op ad bakke. Heraf var 7 brugt i konkret betydning, og resten var brugt i den overførte, negative betydning.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 28.04.2015.