Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet 24-7
 

24-7

Vi har brugt udtrykket 24/7 i en annonce for at fortælle at vi leverer døgnet rundt alle ugens dage. Det viser sig at nogle af vores kunder læser udtrykket som datoen '24. juli'. Kan vi gøre noget ved det?
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2008/1, 01.03.2008.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Vi har brugt udtrykket 24/7 i en annonce for at fortælle at vi leverer døgnet rundt alle ugens dage. Det viser sig at nogle af vores kunder læser udtrykket som datoen '24. juli'. Kan vi gøre noget ved det?

UdråbstegnSvar:

Næppe. Udtrykket 24/7 (med bogstaver fireogtyve syv eller twentyfour seven; med taltegn også i formen 24-7) er lånt fra amerikansk og betyder 'fireogtyve timer i døgnet, syv dage om ugen'. Når det skrives med taltegn og skråstreg (strengt taget ukorrekt fordi de to led i det sammensatte udtryk er sidestillede og ikke alternativer), falder det sammen med en etableret måde at skrive datoen '24. juli' på, og måske kan formen med bindestreg, 24-7 (den korrekte), også læses på denne måde. Det kan give anledning til misforståelser fordi sammenhængen ikke uden videre giver grundlag for at skelne mellem de to tidsadverbialer – undtagen måske i tilfælde hvor den 24. juli er urimeligt langt ude i fremtiden, og det vil den formentlig være en stor del af året, lidt afhængigt af hvad der skal leveres. Man kan måske udelukke datofortolkningen ved at skrive med bogstaver, og i nogle tilfælde kan den jo sikkert udelukkes fordi den ikke giver mening. Men i begge tilfælde kan nogle modtagere blive efterladt uden forståelse fordi de ikke kender udtrykket 24-7, som er forholdsvis nyt i dansk (Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordbogsredaktion daterer med nogen usikkerhed ordets første forekomst i dansk til 1998). Her ville fx døgnet rundt, alle ugens dage gøre bedre fyldest.

Uddybning:

Men sproget kan jo bruges til andet end at gøre sig forståelig, fx til at vise et bestemt image af sig selv, og i dette tilfælde er disse to anvendelser af sproget kommet i modsætning til hinanden. Når man bruger udtrykket 24-7, eller 24/7, viser man at man er fremme på beatet/i skoene/i bussen, men man løber altså åbenbart også en risiko for ikke at blive forstået af alle i målgruppen. Den smarte formulering kommunikerer ikke altid det sagforhold der var meningen, og det forståelige udtryk er ikke nødvendigvis særlig smart. 24-7 skal nok brede sig så meget at det bliver alment forståeligt, men så er det måske ikke helt så smart længere – før det måske bliver retro.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 05.12.2014.