Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet ud ad/af øjenkrogen
 

ud ad/af øjenkrogen

Hedder det han så ud af øjenkrogen at hun gik eller han så ud ad øjenkrogen at hun gik?
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2008/4, 01.12.2008.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hedder det han så ud af øjenkrogen at hun gik eller han så ud ad øjenkrogen at hun gik?

UdråbstegnSvar:

Hovedreglen er som bekendt at ”Af bruges i betydningen ’bort fra’: ud af haven; ad bruges i betydningen ’gennem’: ud ad havelågen.” (Erik Hansen: Rigtigt dansk, 2. udg., 1993). Men det er ikke uden videre indlysende hvordan den skal anvendes på det foreliggende eksempel fordi der ikke er nogen faktisk bevægelse: Spørgsmålet er, billedlig talt, om vi sidder inde i hovedet og kigger ud ad øjenkrogen, eller om vi sidder inde i øjenkrogen og kigger ud af den?

Den Danske Ordbog, bd. 6, 2005, giver under opslaget øjenkrog to faste udtryk: ”se ud af øjenkrogen el. se (ud) gennem øjenkrogen”, og konstruktionsoplysningen er ”[NGN ser (NGN/NGT) ud af øjenkrogen]”. På den ene side er ud af øjenkrogen altså klart nok muligt if. Den Danske Ordbog, mens ud ad øjenkrogen ikke nævnes. På den anden side kan man åbenbart se ud gennem øjenkrogen, så hvorfor ikke ud ad øjenkrogen?

En søgning på korpus.dk (Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs korpus på i alt 56 mio. ord) giver 64 eksempler på ud af øjenkrogen(e), 12 på gennem øjenkrogen(e) og 11 på ud ad øjenkrogen(e). Der er 17 eksempler på fra øjenkrogen(e), men bortset fra et enkelt (et udfordrende blik fra øjenkrogen) er de alle bogstavelige – der glider mange tårer fra øjenkrogen i disse eksempler.

Ad er altså ikke det hyppigste udtryk, men det støttes af at gennem forekommer, mens fra er sjældent. Det faste udtryk kunne med andre ord lige så godt have været ”se ud ad/af øjenkrogen” og konstruktionsoplysningen tilsvarende ”[NGN ser (NGN/NGT) ud ad/af øjenkrogen]”. Begge former må regnes for korrekte i dette tilfælde.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 28.04.2015.