Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet mainstreaming
 

mainstreaming

Kan Sprognævnet finde på et godt alternativ til ordet mainstreaming i betydningen ’ligestilling’? Vi synes ikke det umiddelbart er til at forstå.
Nyt fra Sprognævnet, 2011/3, 01.09.2011.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Kan Sprognævnet finde på et godt alternativ til ordet mainstreaming i betydningen ’ligestilling’? Vi synes ikke det umiddelbart er til at forstå.

UdråbstegnSvar:

Vi er enige i at mainstreaming er et uhensigtsmæssigt udtryk for arbejdet med ligestilling. Det er uigennemskueligt hvad ordet dækker, særligt fordi det har en bredere betydning i fagkredse (se nedenfor).

Mainstream betyder ’dominerende retning inden for kunst og kultur’ ifølge Den Danske Ordbog (http://ordnet.dk/ddo/) og er synonymt med hovedstrøm, hovedstrømning.

Verbalsubstantivet mainstreaming må derfor betyde ’det at gøre noget til en hovedstrømning eller hovedtendens, gøre noget almindeligt’. Ordet er ikke med i andre danske betydningsordbøger end Den Danske Netordbog (DDNO) på Ordbogen.com hvor betydningen er ’det at bringe modsætninger sammen til en enhed med samme rettigheder og synspunkter; bruges ofte om ligestilling’.

Ordet er blevet brugt i faglige kredse i en del år uden at bide sig fast i det almene ordforråd – det er ikke kommet med i Retskrivningsordbogen, Nudansk Ordbog eller Den Danske Ordbog.

For indviede i 90’ernes ligestillingsdebat og politiske tiltag inden for ligestilling er ”Mainstreaming” et navn på en ligestillingsstrategi, men for uindviede giver betegnelsen ikke megen mening. For mainstreaming betyder bare ’det at gøre noget til en hovedstrømning eller hovedtendens, gøre noget almindeligt’, og er altså ikke snævert afgrænset til ”ligestillingsområdet”: Der er ingen angivelse i mainstreaming af HVAD det er der gøres til hovedtendens eller gøres almindeligt, og mainstreaming bruges da også inden for andre områder, fx inden for handicapområdet. Dette kan man se fx på hjemmesiden for Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH):

""Derudover har CLH valgt at se nærmere på handicaprådenes seneste årsberetninger, tilbyde hjælp til implementering af Projekt Mainstreaming af handicapområdet og at være ambassadør for projekt Nye og nemmere veje." (http://www.clh.dk/)"

Der er altså gode grunde til at undgå betegnelsen mainstreaming for 'det at indarbejde ligestillings- og kønsperspektiver i al politik og planlægning’. Udtrykket er allerede i brug i visse ligestillingsstrategier, og hvis man henvender sig til ikkefagfolk, vil vi opfordre til at man i det mindste angiver hvad det er man forsøger at ”mainstreame”, nemlig ligestillingen.

På Kvinfos hjemmeside er der et tema om mainstreaming. Her forklares ræsonnementet bag termen således:

"Direkte oversat betyder mainstream hovedstrøm. Når ordet bruges i forbindelse med ligestillingspolitik, betyder det, at ligestilling skal føres ind i den politiske hovedstrøm i stedet for at leve et liv ude på sidelinjen. Kønsmainstreaming er et nøglebegreb inden for ligestillingspolitisk arbejde i dag, og er i Danmark vedtaget som metoden til at opnå ligestilling i henhold til ligestillingsloven fra 2000. Det er den siddende regerings lovfæstede pligt at fremme ligestilling gennem kønsmainstreaming." (http://forside.kvinfo.dk/tema/ Mainstreaming, sept. 2008).

Det svenske sprognævn opfordrer til i stedet for mainstreaming at bruge ”at lægge ligestillingsaspekter på noget” eller at danne sammensætninger med ligestillings- (”jämställdhets-”). Den svenske ”Klarspråksgruppe” anbefaler en omskrivning, fx (oversat til dansk) ”ligestillingsspørgsmål skal indgå som en selvfølgelig del”, ”sætte ligestillingen i fokus”, ”altid tage hensyn til ligestillingsspørgsmål”, ”få ligestillingsaspektet ind”, ”integrering af et ligestillingsperspektiv”, og fraråder forsvenskningen ”jämtegrering” (sammenskrivning af jämställdhet (’ligestilling’) og integrering) fordi den er uigennemskuelig. For nogle år siden gjorde Svensk Sprognævn (nu Språkrådet) os opmærksom på at det endda på den svenske Riksdags hjemmeside frarådes at bruge mainstreaming og i stedet tilrådes at omskrive indtil et passende svensk udtryk er fundet.

Vi vil også anbefale omskrivninger af mainstreaming som de ovenstående. Hvis man ønsker at begrebet kun består af ét ord, kan man bruge ordene ligestillingshensyn, ligestillingsintegrering eller ligestillingsindarbejdelse/ ligestillingsindarbejdning. Der er dog intet problem i at et begreb består af flere ord, fx hensyn til ligestilling. Fra EU-Kommissionens afdeling i København oplyser man således også at mainstreaming kan oversættes til ”integrering af ligestillingsaspektet” eller ”integrering af kønsaspektet”.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 05.12.2016 af Ida Elisabeth Mørch.