Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet solbrændt
 

solbrændt

Jeg har set ordet solbrændt anvendt som ordet solskoldet. Det er min opfattelse at solbrændt tidligere kun blev brugt når man var blevet solbrun.
Nyt fra Sprognævnet, 2011/2, 01.06.2011.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg har set ordet solbrændt anvendt som ordet solskoldet. Det er min opfattelse at solbrændt tidligere kun blev brugt når man var blevet solbrun.

UdråbstegnSvar:

Det ser ud til at du har ret i at ordet solbrændt nu også bruges om ’solskoldet’.

Uddybning:

Ifølge Ordbog over det danske Sprog (ODS) bd. 20, 1941 bruges ordet solbrændt ”om en person(s legeme) hvis hud er blevet (stærkt) brændt af solen; nu navnlig m. afsvækket bet.: hvis hud er brunet af solen; solbrun”. I 1941 var der altså sket en bevægelse mod primært at bruge ordet solbrændt om den brune farve. I supplementet til ODS (bd. 5, 2005) tilføjes betydningen ’om farve på nylonstrømper’ med et eksempel fra 1952 (Faas i Farverne solbrændt og brunbeige). I Den Danske Ordbog (DDO) bd. 5, 2005, er ordet solbrændt kun angivet med betydningen ’med hud der ved pigmentdannelse er farvet brun efter at have været udsat for sol eller anden ultraviolet stråling’, og ordet solbrun angives som synonym. Betydningen her går altså udelukkende på den brune farve.

En søgning i søgedatabasen KorpusDK, som består af tekster fra perioden 1983 til 2002, viser at ordet solbrændt bruges i betydningen ’solbrun’ i 49 af de 50 første forekomster og kun 1 i betydningen ’solskoldet’. I en søgning i artikeldatabasen Infomedia (www.infomedia.dk) er mønstret stort set det samme. Kun 2 ud af de 20 første forekomster af solbrændt i en søgning i perioden frem til 18.4.2011 har betydningen ’solskoldet’. Det skal måske siges at der i optællingen af solbrændt i betydningen ’solbrun’ også indgår de eksempler hvor den brune farve ikke nødvendigvis er forårsaget af solen. Flere af eksemplerne er inspireret af Berlusconis udtalelse i 2008 om Obama som ”en der er solbrændt”.

Anderledes ser det ud når man søger på Google.com og Facebook.com. Ved en googlesøgning var der blandt de første 20 forekomster af solbrændt 11 forekomster i betydningen ’solbrun’ og 9 forekomster i betydningen ’solskoldet’. På Facebook.com henvendte 6 ud af 7 grupper med ordet solbrændt i titlen sig til folk der ikke kan gå igennem sommeren uden at blive solskoldet (fx For os som hader at blive solbrændt fordi det gør så ondt [og] man kan ikke sove).

Ordet solbrændt optræder altså i begge betydninger – men måske er der en større tendens til at bruge solbrændt i betydningen ’solskoldet’ blandt yngre sprogbrugere.

Sammenligner man med vores nabosprog og engelsk, er det måske ikke så mærkeligt at bruge ordet solbrændt i betydningen ’solskoldet’. Svensk ligner godt nok dansk hvor den svenske pendant solbränd betyder ’solbrun’ (Svensk-Dansk Ordbog, 2010), men både i norsk og engelsk betyder den direkte oversættelse af ordet hhv. solbrent og sunburned ’solskoldet’ (Bokmålsordboka, 2. udgave, 1993; Dansk-Engelsk Ordbog, 10. udgave, 1995).

Ser man på ordets dele, sol+brændt, må ordet betyde ’brændt af solen’. Hvis man opfatter ordet brændt i nogle af dets almindelige betydninger, ’blive fortæret af ild’,’være eller føles meget varm, ofte med rødme’, ’give en smerte som om man har brændt sig’ (Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 4. udgave, 2010), kan man godt forestille sig at det er noget man ikke har lyst til at udsætte sin hud for.

At være solbrændt bruges altså både i en positiv (’solbrun’) og en negativ (’solskoldet’) betydning. Men derudover lader det til at selv den solbrune farve kan være negativ – hvis den er for meget eller kunstig. Engang blev det anset for fint at være hvid da det betød at man ikke var nødt til at arbejde ude i solen. Senere blev det at være brun et sundhedstegn. Spørgsmålet er om det større fokus på den skadelige virkning af solens stråler som er oppe i tiden i øjeblikket, er med til at udtrykket solbrændt i større udstrækning bruges negativt.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 28.04.2015.