Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet rollemodel
 

rollemodel

Jeg erfarer at ordet rollemodel er blevet optaget i det danske sprog. Jeg er aldeles uforstående over for dette! Er der ikke blot tale om en (rædselsfuld!) fordanskning af det engelske ord for et forbillede, nemlig role model?
af Jørgen Nørby Jensen, Nyt fra Sprognævnet, 2011/1, 01.03.2011.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg erfarer at ordet rollemodel er blevet optaget i det danske sprog. Jeg er aldeles uforstående over for dette! Er der ikke blot tale om en (rædselsfuld!) fordanskning af det engelske ord for et forbillede, nemlig role model?

UdråbstegnSvar:

Ifølge www.nyeordidansk.dk er ordet rollemodel første gang registreret i en dansk kilde i 1986. Ordet kommer ganske rigtigt af det engelske role model, der ifølge Third Barnhart Dictionary of New English (1990) er fra 1969.

Sprognævnet afgør ikke hvilke ord der skal optages i det danske sprog. Det gør sprogbrugerne. Men Dansk Sprognævn fastlægger den officielle retskrivning, og ordet rollemodel kom med i Retskrivningsordbogen i 2001. Den alfabetiske del af Retskrivningsordbogen indeholder i alt ca. 64.000 ord (i det danske sprog som sådan er der selvfølgelig mange flere). Dette ordstof dækker rigssprogets almindelige ordforråd, herunder en del fagord med en vis almen udbredelse, jf. vejledningen i Retskrivningsordbogen, 3. udg., 2001, s. 15. Når ordet rollemodel er at finde i ordbogen, skyldes det altså at det, hvad enten man kan lide det eller ej, er kommet til at tilhøre rigssprogets almindelige ordforråd. Ordet forbillede står der også, og dette ord er oprindelig et lån fra tysk Vorbild.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 28.04.2015.