Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet linje el. linie
 

linje el. linie

Hvornår og hvorfor blev linje den eneste korrekte staveform?
af Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævns svarbase, 28.04.2011.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Hvornår og hvorfor blev linje den eneste korrekte staveform?

UdråbstegnSvar:

Da Retskrivningsordbogen 3. udgave, 2001 udkom, blev en del opslagsord ændret, og linje blev den eneste korrekte form. Stavemåden linie blev dermed taget ud af ordbogen.

Formen linje overholder en staveregel som retter sig efter udtalen. Linje har kort i foran n og skrives med j ligesom pinje og vilje. Modsat har konkylie og kemikalie lang vokal i stavelsen før (foran l) og de skrives med -ie.

Uddybning:

I artiklen "Ændringer i opslagsords staveform eller ordform", af Jørgen Schack i Nyt fra Sprognævnet 2001, nr. 4 står det forklaret på denne måde:

Siden Retskrivningsordbogen af 1955 (RO 55) har hovedreglen for fordelingen af i og j i tryksvag stavelse efter konsonant (især d, l og n) været som følger: Hvor vokalen i den foregående stavelse er kort, skrives j, fx midje, vilje, pinje. Hvor vokalen er lang, skrives i, fx klenodie, kemikalie, begonie. En lang række ord som i dag skrives med j, havde dobbeltformer med i i Dansk Retskrivningsordbog (DRO), der udkom fra 1923 til 1946: Smedie eller Smedje, Lillie eller Lilje, Brynie eller Brynje o.m.a.

I overensstemmelse med den praksis som har været fulgt siden 1955, er linje og kastanje med j gjort til eneformer, svarende til de gængse udtaler med kort vokal: ['linje], [- 'sdanje]. Og efter samme praksis er konkylie med i gjort til eneform, svarende til den gængse udtale med lang vokal (stød): [-'ky’lje]. (Bemærk den grove lydskrivning her i netversionen af svagtryks-e; jf. bladet).

Indførelsen af linje som eneform er uden tvivl den vigtigste af de 3 ovennævnte ændringer. Ordet linje indgår i en lang række sammensætninger; alene i Retskrivningsordbogen er der næsten 40 sammensætninger med linje som første- eller sidsteled: linjefag, linjevogter, brudlinje, sidelinje osv. Ord som er afledt af linje, er af hensyn til ordidentiteten ændret på tilsvarende vis, fx liniere eller linjere > linjere.

Ændringen har dermed konsekvenser for næsten 50 opslagsord i Retskrivningsordbogen. Det siger sig selv at en ændring af denne karakter kræver at den nye eneform har støtte i sprogbrugen. Og formen linje er da også stærkt på vej frem. Ifølge Dansk Frekvensordbog (1992), som er baseret på udvalgte tekster fra danske romaner, ugeblade og aviser fra perioden 1987-1990, er ordet skrevet med i (altså linie) i ca. 65 % af forekomsterne (i alt 73) i avisteksterne. At billedet nu er ved at vende, kan man forvisse sig om ved at søge i danske avisers elektroniske tekstarkiver på internettet. Enkelte aviser har ganske vist stadig en vis forkærlighed for formen med i. I Nordjyske Stiftstidende er ordet således skrevet med i i ca. 60 % af de artikler hvori ordet forekommer (i alt 79). I nogle aviser er fordelingen af de to staveformer stort set fifty-fifty. Det gælder bl.a. Jyllands-Posten og Berlingske Tidende/Weekendavisen (Berlingske Avisdata 2000). I mange aviser står formen med j imidlertid stærkt. I Fyens Stiftstidende og Information er ordet skrevet med j i ca. 65 % af artiklerne (i alt hhv. 84 og 2904). I Kristeligt Dagblad bruges j-formen i ca. 85 % af artiklerne (i alt 91) og i JydskeVestkysten i ca. 90 % af artiklerne (i alt 35). Søgningerne i avisernes elektroniske arkiver er foretaget 28.9.-1.10.2001. De store udsving i antallet af artikler skyldes at der er betydelig forskel på hvor langt tilbage man kan søge i de respektive arkiver.

Læs hele artiklen på Dansk Sprognævns hjemmeside (http://dsn.dk/nyt/nyt-fra-sprognaevnet/2001-4.pdf) .

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 25.10.2011 af Ida Elisabeth Mørch.