Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet e-sport
 

e-sport

Mit spørgsmål drejer sig om ordet eller navnet E-Sport, eSport, som er betegnelsen for elektronisk sport i min branche. Jeg vil enormt gerne have ordet defineret.
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2010/4, 01.12.2010.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Mit spørgsmål drejer sig om ordet eller navnet E-Sport, eSport, som er betegnelsen for elektronisk sport i min branche. Jeg vil enormt gerne have ordet defineret.

UdråbstegnSvar:

Ordet e-sport er ret nyt, og derfor kan det endnu ikke slås op i ordbøgerne. En beskrivelse af ordets betydning kunne måske lyde sådan:

’(tanke)sport der involverer spil mod et computerprogram (fx Tetris, SimCity, Pokémon) eller mod andre spillere ved hjælp af et computerprogram (fx Counterstrike, World of Warcraft) eller begge dele; spillet kan også indebære fysisk aktivitet, fx hvis man spiller simuleret tennis med særlige bevægelsessensorer eller andre specielle inputanordninger (fx Wii)’

Den Danske Ordbog (DDO; se fx på sproget.dk) beskriver betydningen af ordet sport således:

’(konkurrencepræget) fysisk aktivitet el. spil der udøves enten individuelt el. i hold efter et bestemt sæt regler og ofte med brug af særligt udstyr og særlige redskaber’

Ordet tankesport er heller ikke gammelt i dansk. Det bruges om konkurrenceprægede spilleaktiviteter uden fysisk aktivitet, eller hvor konkurrencepræget ikke omfatter den fysiske aktivitet. Skakbrikker skal jo flyttes, men det er en tilfældig omstændighed, og det kunne i princippet godt gøres af en anden end skakspilleren selv, fx i blindskak hvor man spiller uden spillebræt, men hvor evt. tilskuere jo godt kan have et bræt eller en computerskærm så de kan bevare overblikket. Nye ord i dansk (også på sproget. dk) daterer det til 1990. Men begrebet er betydelig ældre. Det fremgår af Ordbog over det danske Sprog (ODS; også den på sproget. dk). ODS giver to betydningsbeskrivelser til ordet sport, én der svarer til DDO’s, men også følgende, der har udgangspunkt i ordets oprindelige betydning i engelsk, ’tidsfordriv, adspredelse’:

'legemlig ell. aandelig virksomhed, som man driver med særlig iver (forkærlighed), paa en (næsten) systematisk maade, vedholdende, for at kappes med andre, sætte rekord olgn.’

Og den giver et eksempel fra 1884, der viser at begrebet om tankesport ikke er meget nyt, selv om ordet er det: "Der gives baade legemlig og aandelig Sport, og blandt de forskjellige Grene af den sidstnævnte Slags Sport maa vistnok Skakspillet betegnes som noget af det Bedste. (Tidsskrift for Sport, 1884)."

E-sport er traditionelt en tankesport, men på det allerseneste er der også blevet markedsført spil der har den fysiske aktivitet i centrum. Derfor har jeg sat parentes om ordet tanke i (tanke)sport i mit forsøg på at beskrive betydningen af e-sport. De computerprogrammer der er involveret i e-sport, kan i princippet afvikles på en hvilken som helst computer, men der findes også dedikerede spilcomputere – eller konsoller – med særlige input- og outputanordninger. Men i alle tilfælde spiller man mod eller vha. et computerprogram, snarere end en computer. Derfor skriver jeg mod eller vha. et computerprogram, ikke mod eller vha. en computer. Søgning på Infomedia (pressens artikeldatabase) efter forskellige skrivemåder af ordet e-sport giver 650 fund, det ældste fra 2002. Ordet bør efter de almindelige retskrivningsregler skrives således: e-sport, altså med bindestreg og uden store bogstaver. Lidt over halvdelen (340) af de fundne eksempler har ikke bindestreg, altså esport eller eSport, og mange har stort S, eSport eller e-Sport – søgefunktionen skelner ikke mellem store og små bogstaver, så man kan ikke uden videre afgøre fordelingen.

Ordet skal skrives med bindestreg fordi første led, e-, er en forkortelse, og med lille s fordi der aldrig bruges stort bogstav inde i et ord. Det er ikke et egennavn, og derfor skal det ikke skrives med stort E som i spørgsmålet (E-Sport), men sådan bliver det vist næsten heller aldrig skrevet.

Navne på foreninger, firmaer og lign. bør dog ifølge § 61 i retskrivningsreglerne skrives på samme måde som de pågældende selv skriver dem, og retskrivningsloven forpligter kun offentlige institutioner og skoler med offentlige tilskud til at følge den officielle retskrivning, ikke privatpersoner eller private virksomheder. Så hvis ordet e-sport bruges som navn på en privat virksomhed, er firmaet ikke forpligtet af de generelle retskrivningsregler.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 18.12.2014.