Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet sølvbryllup - 25 års registreret partnerskab
 

sølvbryllup - 25 års registreret partnerskab

Om nogle få år er det 25 år siden den første partnerskabslov blev vedtaget, og derfor er der jo par der snart skal fejre at de har levet sammen i registreret partnerskab i 25 år. Og nogle af dem har spurgt Sprognævnet om hvad man så skal kalde denne 25-års-fest.
af Ole Ravnholt, Nyt fra Sprognævnet, 2010/4, 01.12.2010.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Om nogle få år er det 25 år siden den første partnerskabslov blev vedtaget, og derfor er der jo par der snart skal fejre at de har levet sammen i registreret partnerskab i 25 år. Og nogle af dem har spurgt Sprognævnet om hvad man så skal kalde denne 25-års-fest.

UdråbstegnSvar:

Sprognævnets bedste bud er at fejringen kan kaldes sølvbryllup, lige som fejringen af 25 års ægteskab.

Uddybning:

Ifølge Den Danske Ordbog (DDO) betyder ordet bryllup: 'vielsesceremoni og efterfølgende festlighed når to personer gifter sig', og sølvbryllup tilsvarende '25-års-dagen for et ægtepars bryllup [eller] fest der holdes i denne anledning'. Registreret partnerskab (som kan findes under opslagsordet partnerskab) betyder ifølge DDO: 'formelt anerkendt, ægteskabslignende pagt mellem to personer af samme køn'.

Juridisk set er forskellene mellem ægteskab og registreret partnerskab ubetydelige, selv om der er to love. Den vigtigste forskel er at ægteskab indgås mellem personer af forskelligt køn og registreret partnerskab mellem personer af samme køn, mens de rettigheder og forpligtelser man får tildelt og påtager sig i forhold til hinanden og samfundet, stort set er de samme efter at reglerne om adoption og forældremyndighed blev ændret for nylig. En anden forskel er at ceremonien ved indgåelse af ægteskab kaldes vielse, og at den kan være borgerlig eller kirkelig, mens den ved indgåelse af registreret partnerskab kaldes registrering og kun kan være borgerlig. Man kan godt få en kirkelig velsignelse af partnerskabet oven i den borgerlige registrering – og i øvrigt også af et borgerligt indgået ægteskab – men den har ingen retsvirkning. I partnerskabsloven står der at ægteskabslovens bestemmelser om borgerlig vielse ”finder tilsvarende anvendelse på registrering af partnerskab”, så ordet vielse kunne i og for sig godt anvendes om registreringen selv om partnerskabsloven ikke gør det.

Ud fra det sproglige synspunkt er der den forskel at bryllup, vielse og ægteskab for de fleste har positive følelsesmæssige medbetydninger der går langt ud over det juridiske indhold, mens registrering og partnerskab mere lyder som en rent forretningsmæssig forbindelse, dvs. disse ord har ikke medbetydninger der går ud over det juridiske indhold, der jo er fælles for de to sæt af ord. Det er det der gør at sølvregistrering, sølvpartnerskab og lign. ikke rigtig dur i denne sammenhæng.

Ordet bryllup har ingen juridisk status i ægteskabs- og partnerskabslovene, men det kunne, lige som vielse, ”finde tilsvarende anvendelse” om registreringsceremonien og den tilhørende festlighed – og sådan bruges det da også. En søgning på Infomedia (pressens artikeldatabase) viser at ordene og ordforbindelserne homoseksuelt bryllup, homobryllup, lesbisk bryllup og bøssebryllup tilsammen optræder ca. 200 gange i de seneste ti år, mens de tilsvarende med ordet vielse giver omkring 150 fund. Og sølvbryllup er jo den gængse betegnelse for fejringen af 25-års-bryllupsdage. Det må kunne bruges hvad enten partner- eller ægteskabet er homoseksuelt eller heteroseksuelt.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 28.04.2015.