Du er her: Forside Råd og regler Artikler mv. Svar fra Sprognævnet gentagen eller gentagende
 

gentagen eller gentagende

Jeg har en tekst hvor der står at ”.. at hunden ved gentagen og vedvarende gøen forstyrrer ..”. Kan gentagen her staves gentagne eller gentagende (og dermed blive parallelt med vedvarende), eller skal det være gentagen?
af Ida Elisabeth Mørch, Nyt fra Sprognævnet, 2010/4, 01.12.2010.

SpørgsmålstegnSpørgsmål:

Jeg har en tekst hvor der står at ”.. at hunden ved gentagen og vedvarende gøen forstyrrer ..”. Kan gentagen her staves gentagne eller gentagende (og dermed blive parallelt med vedvarende), eller skal det være gentagen?

UdråbstegnSvar:

I din sætning skal der stå: ”… ved gentagen og vedvarende gøen”. Gentagen er her grundformen af adjektivet gentagen. Det skal være i singularis fordi gøen er singularis.

Uddybning:

Det fremgår af Retskrivningsordbogen at verbet gentage har præteritum participiumsformen gentagen, og at denne præt. ptc. bøjes gentagne, jf. § 31. Fx i flertal: gentagne gange. Og i bestemt form: den gentagne gøen.

En evt. præsens participiumsform ville blive stavet gentagende. Formen gentagende er sjælden fordi gentage normalt forekommer i konstruktioner som ”nogen gentager noget”, hvilket forhindrer den omskrivning som fx bruges i Håndbog i Nudansk til at skelne mellem præsens og præteritum participium. Der står ”Præsens participium kan omskrives til en relativsætning med en præsensform (eller præteritumsform), eller med er ved at + en infinitiv, fx "• Et brændende hus = et hus der er ved at brænde/et hus der brænder” ()Håndbog i Nudansk, 5. udg., 2005, s. 479."

Tilsvarende ville man kunne skrive ”en gentagende gøen”, men man ville ikke kunne omskrive det til ”en gøen der er ved at gentage” eller ”en gøen der gentager”. Her vil man være nødt til at bruge en passiv form af verbet (blive gentaget, gentages). Det hænger sammen med at gentage kræver et objekt, altså ”nogen gentager noget”. Den verbale brug af gentagen er ifølge Den Danske Ordbog sjælden. Stavemåden gentagende forekommer i avisdatabasen Infomedia. I en søgning fra perioden 2. juni 2008 til 2. juni 2010 var der 1639 eksempler på gentagende og 31.825 eksempler på gentagne. En stikprøve i eksemplerne med gentagende viser at de fleste er eksempler på udtrykket gentagne gange eller gentagne tilfælde, altså adjektivet som fejlagtigt er stavet gentagende.

  1. Svaret er givet af en nuværende eller tidligere ansat ved Dansk Sprognævn i forbindelse med nævnets svartjeneste. Ældre svar er opdateret så de overholder den gældende retskrivning. Redigeret til sproget.dk 18.12.2014.